Etsi

Asiakkaan tunteminen on asiakkaan etu

Keskustelu asiakkaan tuntemisen velvoitteista nousee usein mediassa ja asiakaspalautteissa esille kielteisissä yhteyksissä. Kyseleminen voidaan kokea häiritseväksi, tungettelevaksi tai parhaimmillaankin turhaksi vaivaksi. Asiasta unohtuu helposti se puoli, että vain vartin käyttäminen tietojen antamiseen luo pankin asiakkaalle itselleen huomattavasti turvaa pankkiasiointiin.

Kun tunnemme asiakkaamme taustat ja asiointitavat, pystymme esimerkiksi paremmin suojelemaan asiakasta koko ajan yleistyviltä huijausyrityksiltä. Epäilyttävät maksut on helpompi erottaa muiden maksujen joukosta ja ne voidaan pysäyttää ja tarkistaa asiakkaalta niiden oikeellisuus ennen kuin ne maksetaan eteenpäin, silloin kun meillä on riittävät tiedot asiakkaan normaalista asioinnista. Tämä näkökulma tahtoo asiakkailta helposti unohtua.

Huijausmaksujen pysäyttämisen lisäksi asiakkaan tunteminen auttaa asiakasta vähentämään oman toimintansa riskejä myös muilla tavoin, muun muassa talouspakotteiden hallinnassa ja sisäisten kavallusten torjunnassa.

Asiakasyritystemme omien asiakkaiden tuntemisvelvoitteet ja näiden maksuissa käyttämien varojen alkuperäselvitykset eivät ole välttämättä kaikille tarpeeksi tuttuja ja selviä asioita. Syytä olisi, sillä pahimmillaan tuntemisvelvoitteiden tahallisesta rikkomisesta voidaan rikkoja tuomita sakkorangaistukseen tai jopa vankeuteen.

Suomessa rahanpesu tarkoittaa kaikenlaisen rikoksella hankitun omaisuuden tai rahavarojen sekä näiden tilalle tulleen omaisuuden vastaanottamista. Myös rikoksella saadun omaisuuden muuttaminen toiseksi mm rahan vaihtaminen toiseen valuuttaan on säädetty rangaistavaksi. Myös välittäjänä toimiminen asunto- tai kiinteistökaupoissa on rahanpesuna tuomittavaa, jos kauppaa käydään rikoksella hankituilla varoilla. Rikokseen syyllistyminen edellyttää, että tekijä on tietoinen rahojen tai omaisuuden laittomasta alkuperästä. Tarkkaa tietoa ei kuitenkaan edellytetä. Kannattaa siis olla valppaana esimerkiksi silloin kun maksut omalle tilille tulevat jostain tunnetusta veroparatiisista tai välittäjän kautta joltain toiselta taholta kuin omalta asiakkaalta.

Pankeille ja laissa erikseen mainituille muillekin toimijoilla on lakiin perustuva velvollisuus selvittää edellä mainittuja asioita sekä ilmoittaa tapauksista viranomaiselle, joissa varojen alkuperää ei ole luotettavasti voitu selvittää.

Keskusrikospoliisi (KRP) saa yhä enemmän rahanpesuilmoituksia suomalaisilta pankeilta. Vuonna 2016 ilmoituksia tuli rahanpesun selvittelykeskukseen 3258 kappaletta. Tänä vuonna poliisi saanee noin 5 000 rahanpesuilmoitusta pankeilta. Kaikista rahanpesuilmoitusta vain 10 prosenttia johtaa poliisin esitutkintaan. Pankkien tekemistä rahanpesuilmoituksissa osumatarkkuus on hieman suurempi, kun 20 - 40 prosenttia rahanpesuilmoituksista johtaa jatkoselvittelyihin tai esitutkintaan. Tänä vuonna siis arviolta 1000 – 2000 ilmoitusta johtaa jatkotoimiin.

Tuntemalla asiakkaamme liiketoiminnan ja rahaliikenteen mahdollisimman tarkoin, voimme auttaa asiakastamme yllä mainittujen riskien ehkäisyssä. Mm erilaisten huijausmaksujen pysäyttämisestä meillä on jo runsaasti käytännön kokemuksia ja säästyneet rahasummat ovat olleet jopa kymmeniä tuhansia euroja. Asiakkaan tunteminen on siis asiakkaamme etu.

yksikönjohtaja, varatuomari Harri Korhonen, Nordea, Kaakkois-Suomen yritysyksikkö

Harri Korhonen

yksikönjohtaja, Nordea, Kaakkois-Suomen yritysyksikkö