Etsi

 

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Joustava ja asiakaskeskeinen sähköjärjestelmä

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti kaksi vuotta sitten työryhmän selvittämään älykkään sähköjärjestelmän mahdollisuuksia sähkömarkkinoille. Älyverkkotyöryhmän tehtävänä oli esittää konkreettisia ja realistisia toimia, joilla älykäs sähköjärjestelmä voisi palvella asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja edistää toimitusvarmuuden ylläpitoa. Työryhmän raportti julkaistiin lokakuun lopulla.

Tuuli- ja aurinkoenergiaa rakennetaan paljon ympäri maailmaa. Tuulivoimaan ja aurinkojärjestelmiin investoidaan myös Suomessa satoja miljoonia euroja vuodessa. Eurooppa, Pohjoismaat ja Suomi näyttävät suuntaa kasvihuonekaasujen vähentämisessä ja ilmaston lämpenemisen hillitsemisessä, vaikka täällä hiilidioksidipäästöt globaalisessa vertailussa ovatkin pienet.

Suomessa on parhaillaan meneillään tarjouskilpailu uusiutuvan energian tuista. Teknologianeutraalin tarjouskilpailun järjestää Energiavirasto. Tarjouksia preemiojärjestelmään voivat tehdä tuulivoiman, aurinkovoiman, biomassan, biokaasun ja aaltovoiman sähköntuottajat. Menneinä vuosina investoijat ovat saaneet merkittävän tuen syöttötariffijärjestelmän kautta.

Tuuli- ja aurinkoenergian määrän kasvaessa sähköntuotanto hajautuu pieniin yksiköihin, jotka ovat hyvin sääriippuvaisia. Vesivoiman merkitys säätövoimana korostuu entisestään. Sähköenergian saatavuuden varmistamiseksi ja toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi tarvitaan uusia keinoja.

Energiayhtiöiden asiakkaille syntyy aivan uudenlaisia mahdollisuuksia osallistua sähkömarkkinoille, kun digitalisaation myötä energian tuotanto- ja varastointiteknologiat kehittyvät ja niistä muodostetaan älykäs sähköjärjestelmä. Älyverkkotyöryhmä suhtautuu positiivisesti energiayhteisöihin sekä asiakkaiden sähköntuotantoa ja kulutusta suuremmiksi kokonaisuuksiksi kerääviin aggregaattoreihin. Tavoitteena on uusien toimijoiden osallistuminen sähkömarkkinoille tasapuolisesti ja markkinaehtoisesti. 

Investointi omaan energiantuotantoon ja varastointiin muuttaa asiakkaan roolia. Energiatehokkuuden samoin kuin energiansäästön merkitys korostuu, ja mahdollisuudet vaikuttaa oman energialaskun suuruuteen kasvaa. Uusiutuvaan energiaan perustuva teknologia valtaa toimialaa.

Kulutusjoustosta tulee kilpailtua liiketoimintaa, samoin myös energian varastoinnista. Suomessa on ollut jo kauan kuormanohjauksia, varsinkin sähkölämmityksessä. Ne ovat olleet yksisuuntaisia ohjausten perustuessa tukkusähkön hankintakustannusten optimointiin tai jakeluverkkojen kulutushuippujen leikkaamiseen. Nyt sähkönkäyttäjän rooli markkinoilla tulee vahvistumaan. Järjestelmä on markkinaehtoinen ja asiakaskeskeinen. Uudet älymittarit ja rakennusten automaatiojärjestelmät tulevat osaltaan edistämään kulutusjouston käyttöönottoa. KSS Energia on käynnistänyt kulutusjouston pilottiprojekteja. Tavoitteena on löytää uusia, kaupallisia tuotteita ja palveluja.

Suomi on valinnut suunnan kohti hiilineutraalia energiaa vuonna 2050. Kansainväliset ilmastosopimukset näyttävät tietä. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ilmastosopimusten mukaisesti poistaa markkinoilta fossiilisia polttoaineita käyttäviä tuotantolaitoksia. Suomessa kivihiilen käytöstä tullaan todennäköisesti luopumaan ensi vuosikymmenen lopulla. Toivottavaa on, että poliittisessa päätöksenteossa energiajärjestelmiä tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena.

Kyösti Jääskeläinen
toimitusjohtaja
KSS Energia Oy

 

Kyösti Jääskeläinen

KSS Energia Oy:n toimitusjohtaja