Etsi

 

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kasvu, investointi, yrityskauppa – Miksi ja miten?

Otsikossa mainitut asiat ovat lähes välttämättömyys yritysasiakkaiden osalta pitkäjänteisen toiminnan saavuttamiseksi. Nämä eivät kuitenkaan aina ole itsestään selviä asioita toteuttaa, niihin liittyy useampia osapuolia ja vaativat neuvotteluja riippuen tietysti myös hankkeiden kokoluokasta. Usein näissä tilanteissa tulee tarve rahoittajan mukanaoloon. Näen pankin näkökulmasta nämä asiat positiivisena ja onhan nämä tilanteet myös usein sellaisia, mitkä tuovat meille kaikille tärkeään Kymenlaaksoon jotain uutta. Rahoituksesta ja yritysrahoituksesta puhuttaessa nousee esiin aika-ajoin myös sääntely ja tämän myötä kiristyneet vaatimukset, aina meillä on kuitenkin tavoitteena löytää sopiva ratkaisu asiakkaan ajankohtaiseen tilanteeseen tai tarpeeseen. OP Kymenlaakson tehtävänä on olla mahdollistajana, kun yritykset miettivät omia tulevaisuuden ratkaisuja ja visioitaan. 

Haluan nostaa esimerkkinä Karhulan Valimon tarinan. Vajaa kaksi vuotta sitten saimme lukea valimotoiminnan lopettamisesta Karhulassa. Tästä jo jonkin ajan kuluttua itsellekin tuli positiivisia uutisia, kun kuulin toiminnalle mahdollisesti löytyvän jatkoa ja jatkajat. OP Kymenlaakso oli alusta alkaen yhdessä miettimässä, että millä edellytyksillä yrityskauppa voisi toteutua rahoittajan näkökulmasta ja näissä tilanteissa yhteistyö sekä hyvä vuorovaikutus asiakkaan ja rahoittajan välillä korostuu. Tiivis yhteistyö on jatkunut ja olemme päässeet hyödyntämään OP Kymenlaakson ja OP ryhmän monipuolisia rahoitusratkaisuja yrityksen kasvutarinassa. Karhulan Valimosta on saanut lukea useita positiivisia artikkeleita paikallisesta ja valtakunnallisesta mediasta. Tämä luo myös Kymenlaaksosta parempaa mielikuvaa ympäri valtakuntaa, kun täällä onnistutaan! Ja yhtään ei voi vähätellä niitä useita kymmeniä työpaikkoja, jotka pysyivät Kymenlaaksossa. Uskon, että sieltä löytyy aidosti onnellisia ihmisiä.

Tässä tarkemmin kerrottu toimivista rahoituspaketeista yrityksen eri vaiheisiin https://op.media/yrityselama/Yrittajyys/Toimiva-rahoituspaketti-vauhdittaa-kasvua-tunnetko-nama-mahdollisuudet-38569fba137847f38733e68b0f474038

OP Kymenlaakso haluaa olla kumppanina mukana edistämässä Kymenlaakson positiivista virettä! Ottakaa rohkeasti yhteyttä ja kehitellään yhdessä uusia tarinoita. Talouden ennusteet lupaavat ensi vuodelle myönteistä virettä valtakunnallisella tasolla, otetaan me omamme ja vähän enemmänkin siitä tänne Kymenlaaksoon

Me #opkymenlaakso´ssa uskomme, että yhdessä laitetaan #kymenlaaksonousuun

 

Matti Arola

Kirjoittaja toimii OP Kymenlaakson yrityspankissa luottojohtajana

Matti Arola

Kirjoittaja toimii OP Kymenlaakson yrityspankissa luottojohtajana.