Etsi

 

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Toiminnan uudistaminen ja trendien kääntäminen

Yritykset ja yrittäjät, joilla on kokemusta Cursorista, suhtautuvat kyselyiden mukaan positiivisesti yhtiön toimintaan ja sen tarjoamiin palveluihin. Tämä osoittaa, että Cursorin henkilökunta on erittäin ammattitaitoista ja kokenutta, ja että yhtiön palveluita arvostetaan.

Toisaalta, sekä äsken julkaistu Elinkeinoelämän Keskusliiton Kuntaranking että viime vuonna Suomen Yrittäjien toteuttama Elinkeinopoliittinen mittaristo antavat signaaleja uudistumisen tarpeesta. Cursor ei luonnollisestikaan yksin ole vastuussa kyseisten tutkimusten tuloksista, mutta olemme ottaneet haasteen vastaan ja kehittäneet omaa toimintaamme.

Cursor on terävöittänyt tavoitteitaan kolmeen tehtävään. Tehtävämme on tukea seudun yrityksiä kehittymään ja luoda puitteet uudelle yritystoiminnalle, tuoda seudulle investointeja ja kehittää matkailua eli lisätä matkailijoiden määrää seudulle. Tämä vaatii huolellista harkintaa siitä, mihin yhtiön rajatut resurssit suunnataan. Linjaus tarkoittaa muun muassa sitä, että hanketoiminta on integroitu perustoimintaan ja sen lähtökohtaa tarkennetaan siten, että hankkeet toimivat nykyistä selkeämmin rahoitusmuotona edellä mainitun kolmen perustavoitteen saavuttamiseksi.

Nojautuen osaavaan henkilöstöön panostamme entistä enemmän organisaatiosta ulospäin suuntautuneeseen ja asiakaslähtöiseen tekemiseen. Tavoitteena on lisätä yhtiön palveluita käyttävien yritysten määrää ja sitä kautta tuoda lisäarvoa entistä useammalle yrittäjälle ja yritykselle. Kaupallisessa toiminnassa käytettäisiin termiä asiakaskunnan laajentaminen.

Olemme myös tiivistäneet yhteistyötä seudun yrittäjäjärjestöjen kanssa ja tehostaneet raportointia maksaville asiakaskunnille. Kuuntelemme tarkalla korvalla ympäristön tarpeita ja signaaleja.

Ilmapiirin parantamisessa on mielestäni tärkeää painottaa paitsi uudistumisen tarvetta, myös sitä että uudistuminen on käynnissä. Täytyy hyväksyä, että entinen toiminta ei yksin tuo toivottuja tuloksia, ja sen perusteella kehittää uusia toimintatapoja. Siinä valossa että näin myös on tehty, uskon että sekä ilmapiiri että faktinen tilanne tulevat kehittymään positiivisesti.

Optimistisuuteni perustuu myös varovaisen optimistisiin tilastoihin.
Viralliset tulokset osoittavat, että työpaikkojen määrän lasku oli huomattavasti loivempaa 2016 verrattuna vuoteen 2015, kuin aikaisempina vuosina. Myös seudulle suuntautuvien investointien määrä antaa aihetta optimismiin.

Väitän, että kaikkien toimijoiden yhteinen ja pitkäjänteinen työ seudun kehittämiseksi tulee tuottamaan tulosta, ja että trendit ovat kääntymässä.

David Lindström
toimitusjohtaja
Cursor Oy

David Lindström

David Lindström
toimitusjohtaja
Cursor Oy