Etsi

 

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Uusiutuvilla energialähteillä uuteen nousuun

Suomi on valinnut suunnan kohti hiilineutraalia energiaa vuonna 2050. Kiotossa ja Pariisissa solmitut kansainväliset ilmastosopimukset ovat luoneet tiekartan ja näyttävät suunnan. Kasvihuonekaasu-päästöjen vähentäminen ilmastosopimusten mukaisesti poistaa markkinoilta fossiilisia polttoaineita käyttäviä tuotantolaitoksia. Suomen energia- ja ilmastostrategiassa esitetään jopa hiilestä luopumista ensi vuosikymmenellä.

Suomesta on poistunut viime vuosina huikea määrä perusvoimaa, joka on vuosikymmenten ajan varmistanut sähkön riittävyyden. Sähkön markkinahinta on pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla pudonnut niin alas, ettei pelkälle sähkön tuotannolle laudevoimalaitoksessa löydy oikein tilaa. Jopa sähkön ja lämmön yhteistuotanto on ajautumassa kannattavuusvaikeuksiin. Samalla sähkön tuonnin osuus on kasvanut yli 20 prosenttiin.

Omasta sähköntuotannostamme yli 80 prosenttia tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä ja lämmön tuotannostamme yli 70 prosenttia. Ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi energian alkuperällä on todellakin väliä. Olemme olleet toteuttamassa aurinkovoimalaa Haminaan. Kesästä 2016 lähtien se on tuottanut lähes 1 000 megawattituntia sähköenergiaa. Se vastaa 200 kotitalouden vuotuista sähkön käyttöä.

Tänä kesänä otimme toimitalomme katolla käyttöön 75 kilowatin aurinkojärjestelmän. Se on mitoitettu kiinteistön kesäaikaisen sähkön käytön mukaan. Tarkoituksena oli hankkia kokemusta kiinteistökohtaisen järjestelmän asentamisesta ja liittämisestä sähköverkkoon sekä tuotannon raportoinnista ja kannattavuudesta. Kumppaniyhteistyöllä tarjoamme vastaavanlaisia aurinko¬järjestelmiä asiakkaillemme, yksilöllisesti mitoitettuna kunkin kiinteistön sähkön käytön mukaan.

Hiilineutraaliin energiaan pääseminen vuonna 2050 on iso haaste, mutta se on samalla myös huikea mahdollisuus.

 

Kyösti Jääskeläinen, toimitusjohtaja, KSS Energia Oy

 

Kyösti Jääskeläinen

KSS Energia Oy:n toimitusjohtaja