Kansainvälistyminen | Yrittajat.fi

Etsi

Kansainvälistyminen

Suomen Yrittäjien pk-yritysten kansainvälistymistä tukevan toiminnan tarkoituksena on

  • pienentää kansainvälistymisen riskejä ja madaltaa kansainvälistymisen kynnystä
  • tuottaa tietoa markkinamahdollisuuksista
  • varmistaa, että kansainvälistymisen palvelutarjonta vastaa jäsenyritysten tarpeita
  • tarjota kansainvälinen yhteyshenkilöverkosto

Suomen Yrittäjien sivuilta löytyy ohjeita ja neuvoja yritysten kansainvälistymiseen. Käy tutustumassa

 

Kansainvälistymiseen ja kansainväliseen liiketoimintaan saa tukea kansallisella ja alueellisella tasolla muun muassa seuraavilta tahoilta.

Team Finland

Team Finland -verkosto edistää Suomen ja suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla ja tarjoaa työkaluja ja verkostoja suomalaisten yritysten kansainvälistymiseen.  

Kaakkois-Suomen alueellinen Team Finland -verkosto koostuu alueen valtiorahoitteisista toimijoista, seudullisista kehittämisyhtiöistä, kauppakamareista, yrittäjäjärjestöistä, oppilaitoksista ja maakuntien liitoista. Verkoston tehtävänä on koota eri toimijoiden kansainvälistymispalvelut selkeäksi kokonaisuudeksi yritysten suuntaan sekä aktivoida ja sparrata alueen kasvuhakuisia ja kansainvälistyviä pk-yrityksiä.

Team Finlandilla on kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori jokaisessa maakunnassa, myös Kymenlaaksossa. Koordinaattorit työskentelevät Ely-keskuksissa ja heidän tehtävänään on edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä toimia linkkinä valtionhallinnon ja maakuntien toimijoiden ja palvelujen välillä.

Kymenlaakson koordinaattori: Ilpo Kinttula, p. 0295 029 055, ilpo.kinttula(at)ely-keskus.fi.

Team Finlandin palvelunumero 0295 020 510

www.team.finland.fi

Tekes

Tekes tarjoaa rahoitusta ja asiantuntijapalveluja ja edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Kaakkois-Suomen koordinaattori: Sari Federley, p. 0295 029 042, sari.federley(at)tekes.fi.

www.tekes.fi

Finpro

Finpro auttaa suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään ja hankkii Suomeen ulkomaisia investointeja sekä pyrkii kasvattamaan ulkomaisten matkailijoiden määrää Suomessa.

www.finpro.fi