Etsi

Kansainvälistyminen

Suomen Yrittäjien pk-yritysten kansainvälistymistä tukevan toiminnan tarkoituksena on

  • pienentää kansainvälistymisen riskejä ja madaltaa kansainvälistymisen kynnystä
  • tuottaa tietoa markkinamahdollisuuksista
  • varmistaa, että kansainvälistymisen palvelutarjonta vastaa jäsenyritysten tarpeita
  • tarjota kansainvälinen yhteyshenkilöverkosto

Suomen Yrittäjien sivuilta löytyy ohjeita ja neuvoja yritysten kansainvälistymiseen. Käy tutustumassa

 

Kansainvälistymiseen ja kansainväliseen liiketoimintaan saa tukea kansallisella ja alueellisella tasolla muun muassa seuraavilta tahoilta.

Team Finland

Team Finland -verkosto edistää Suomen ja suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla ja tarjoaa työkaluja ja verkostoja suomalaisten yritysten kansainvälistymiseen.  

Kaakkois-Suomen alueellinen Team Finland -verkosto koostuu alueen valtiorahoitteisista toimijoista, seudullisista kehittämisyhtiöistä, kauppakamareista, yrittäjäjärjestöistä, oppilaitoksista ja maakuntien liitoista. Verkoston tehtävänä on koota eri toimijoiden kansainvälistymispalvelut selkeäksi kokonaisuudeksi yritysten suuntaan sekä aktivoida ja sparrata alueen kasvuhakuisia ja kansainvälistyviä pk-yrityksiä.

Team Finlandilla on kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori jokaisessa maakunnassa, myös Kymenlaaksossa. Koordinaattorit työskentelevät Ely-keskuksissa ja heidän tehtävänään on edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä toimia linkkinä valtionhallinnon ja maakuntien toimijoiden ja palvelujen välillä.

www.team.finland.fi

Business Finland

Tammikuun alussa 2018 kansainvälistymis-, investointi- ja matkailunedistämispalveluita tarjoava Finpro ja innovaatiorahoitusta tarjoava Tekes yhdistyivät Business Finlandiksi. Business Finland tarjoaa yhtenäisen palvelupolun innovaatiotoimintaan, kansainvälistymiseen, investointeihin ja matkailun edistämiseen sekä kehittää Suomen innovaatioympäristöä vastaamaan yritysten kasvun ja menestymisen edellytyksiä.

www.businessfinland.fi