Etsi

 

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kansainvälistyminen

Suomen Yrittäjien pk-yritysten kansainvälistymistä tukevan toiminnan tarkoituksena on:

Suomen Yrittäjien sivuilta löytyy ohjeita ja neuvoja yritysten kansainvälistymiseen. Käy tutustumassa.

Kansainvälistymiseen ja kansainväliseen liiketoimintaan saa tukea kansallisella ja alueellisella tasolla muun muassa seuraavilta tahoilta:

Team Finland

Team Finland -verkosto edistää Suomen ja suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla ja tarjoaa työkaluja ja verkostoja suomalaisten yritysten kansainvälistymiseen.  

Kaakkois-Suomen alueellinen Team Finland -verkosto koostuu alueen valtiorahoitteisista toimijoista, seudullisista kehittämisyhtiöistä, kauppakamareista, yrittäjäjärjestöistä, oppilaitoksista ja maakuntien liitoista. Verkoston tehtävänä on koota eri toimijoiden kansainvälistymispalvelut selkeäksi kokonaisuudeksi yritysten suuntaan sekä aktivoida ja sparrata alueen kasvuhakuisia ja kansainvälistyviä pk-yrityksiä.

Team Finlandilla on kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori jokaisessa maakunnassa, myös Kymenlaaksossa. Koordinaattorit työskentelevät Ely-keskuksissa ja heidän tehtävänään on edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä toimia linkkinä valtionhallinnon ja maakuntien toimijoiden ja palvelujen välillä.

Kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori, Kymenlaakso:
Asko Jaakkola
puh. +358 295 029 055

Kaakkois-Suomen ELY
Salpausselänkatu 22
PL 1041, 45101, KOUVOLA

www.team-finland.fi

Business Finland

Tammikuun alussa 2018 kansainvälistymis-, investointi- ja matkailunedistämispalveluita tarjoava Finpro ja innovaatiorahoitusta tarjoava Tekes yhdistyivät Business Finlandiksi. Business Finland tarjoaa yhtenäisen palvelupolun innovaatiotoimintaan, kansainvälistymiseen, investointeihin ja matkailun edistämiseen sekä kehittää Suomen innovaatioympäristöä vastaamaan yritysten kasvun ja menestymisen edellytyksiä.

Asiantuntija, Kaakkois-Suomi:
Kaisa Holma
Senior Advisor, Business Finland, Bio- and Circular Economy
puh. +358 50 574 5757

Villimiehenkatu 2 B 
53100 Lappeenranta

www.businessfinland.fi