Kymen Yrittäjät ry - edustus

Etsi

Edustus

Kymen Yrittäjien edustus- ja luottamustoimia kehittämis- ja edunvalvontaryhmissä sekä kehittämishankkeissa

Kymen Yrittäjien edustajat Suomen Yrittäjissä

Suomen Yrittäjät ry, hallitus
Suomen Yrittäjät ry, rakentamisen ja teollisuuden valiokunta
Suomen Yrittäjät ry, koulutuksen ja ammattiosaamisen
valiokunta
Suomen Yrittäjät, ympäristö- ja energiapolitiikan valiokunta

Kymen Yrittäjien edustuksia maakunnassa muun muassa

Kymenlaakson liitto, maakunnan yhteistyöryhmä

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, neuvottelukunta
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, TE-toimiston työelämä- ja yrityspalveluneuvottelukunta
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Team Finland - alueverkosto
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Työelämä 2020, alueverkosto

Cursor Oy, hallitus
Cursor Oy / Kouvola Innovation Oy, Kotkan - Haminan ja Kouvolan seudun YES-keskus ohjausryhmä
Cursor Oy, 3D Navetta ohjausryhmä

EKAMI, neuvottelukunnat

Kouvolan ammatillinen aikuiskoulutussäätiö, hallitus

Kymenlaakson maaseutujärjestöjen yhteistyöryhmä

Kymenlaakson Liikunta, kehittämistyöryhmä