Historia | Yrittajat.fi

Etsi

Historia

Iitin Yrittäjät ry (Iitin Yksityisyrittäjät) on perustettu 8.11.1953 Ravintola Puistolassa, Kausalassa pidetyssä kokouksessa. Läsnä oli 12 iittiläistä yrittäjää. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin kauppias Siivo Hohti ja sihteeriksi toimitusjohtaja Erkki Taimisto.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena oli yrittäjien yhteistoiminnan lisääminen, koulutustilaisuuksien ja illanviettojen järjestäminen sekä kehittää  yrittäjien ja asiakkaiden välisiä suhteita.

Koska Iitti sijaitsi kaukana päivälehtien ilmestymispaikkakunnilta ja koska alueelle levisi useampia lehtiä, jolloin kauppiaiden ilmoittelu oli vaikeaa, heräsi yhdistyksen piirissä ajatus paikallislehden perustamisesta. Vuonna 1955 alkoi ilmestyä paikallislehti Iitin Seutu, jota voidaan pitää merkittävänä aikaansaannoksena.

Ensimmäinen Yrittäjäjuhla pidettiin 24.11.1954 Kausalan Ravilinnassa, johon väkeä tuli 300 henkeä. Seuraavina vuosina yrittäjäjuhlat keräsivät Iitissä 500-600 henkeen nousevan vierasjoukon, joten suhdetoiminta asiakkaisiin osattiin hoitaa.

Myös erilaisia koulutustilaisuuksia on vuosien aikana järjestetty jäsenille, jotka ovat ahkerasti osallistuneetkin tilaisuuksiin.

Kunnallisvaalitoimintaan osallistuttiin jo 60-luvulla. Yrittäjämielisiä ehdokkaita kustantamalla tehtiin vaalityötä yhdistyksen keskuudessa ja aina myös tuloksia näkyi.

70-luvulla kiinnitettiin enemmän huomiota kunnan ja yrittäjien väliseen yhteistyöhön. Iitin kunta ja Yrittäjät tekivät yhteistyötä v. 2980 Kymenlaakson Messujen yhteisesiintymisellä samalla osastolla. 70-luvulla muodostui myös uusi perinne yhdistykselle. Se alkoi jakaa kuntakohtaista yrittäjäpalkintoa.

Perustettaessa Iitin Yksityisyrittäjät liittyi Lahden Yksityisyrittäjäin aluejärjestöön, mutta yhteyksien parannuttua Kouvolan suuntaan ja Kymen Yrittäjien tehostaessa toimintaansa Iitin Yrittäjät liityi v. 1979 alussa Kymen Yrittäjiin.