Etsi

Jaalan Yrittäjät

Jaalan Yrittäjät ry on Suomen Yrittäjien paikallisyhdistys, jonka tavoitteena on kunnalliseen päätöksentekoon vaikuttaminen, yrittäjien edunvalvonta, koulutus ja virkistystoiminta. Tuemme jäsentemme osallistumista Kymen Yrittäjien järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Toimimme tiiviissä yhteistyössä muiden Kouvolan seudun paikallisyhdistysten kanssa. Pidämme aktiivisesti yhteyttä Kymen Yrittäjiin osallistumalla aluejärjestön kokouksiin, koulutuksiin ja muihin tapahtumiin.

Jaalan Yrittäjät ovat julkaisseet Jaala tänään -lehteä vuodesta 1985 lähtien. Kerran vuodessa toukokuun alussa ilmestyvä lehti palvelee tärkeänä tiedotuskanavana vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille.
 
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä, joille voi esittää toiveita ja ehdotuksia.