Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Seniorijäsenyys

Seniorijäsenyyden tarkoituksena on antaa mahdollisuus aktiiviyrittäjätoiminnasta luopuneelle jäsenyrittäjälle säilyttää kontakti yrittäjäjärjestöön. Seniorijäsenyys antaa myös mahdollisuuden kokeneelle yrittäjälle pysyä mukana järjestön toiminnassa. Seniorijäseniä voidaan hyödyntää esim. tiedon siirtämisessä nuorelle yrittäjäpolvelle. Paikallisyhdistystasolla on mahdollisuus kehittää tutor-toimintaa, jonka avulla kokenut yrittäjä voi avustaa uutta yrittäjää liiketoiminnan kehittämisessä.

Seniorijäsenen kriteerit

Seniorijäsenyyden myöntää aina paikallisyhdistyksen hallitus.

Paikallisyhdistys voi hyväksyä yrittäjänä toimineen henkilön paikallisyhdistyksen seniorijäseneksi seuraavin perustein:

  • seniorijäsenenä voi olla vain sellainen yrittäjä, joka on luopunut omasta yritystoiminnastaan eikä enää täytä varsinaisen jäsenen kriteereitä
  • henkilön tai hänen aviopuolisonsa yrityksen on täytynyt olla aikaisemmin paikallisyhdistyksen jäsen.

Seniorijäsenen oikeudet

Seniorijäsenellä ei ole äänioikeutta paikallisyhdistyksen kokouksissa, mutta hänet voidaan kutsua kaikkiin yhdistyksen kokouksiin ja tilaisuuksiin.

Keskusjärjestön palvelut ovat Kouvolan Yrittäjien seniorijäsenen käytettävissä.

Seniorijäsenmaksun päättäminen

Kouvolan Yrittäjien seniorijäsenmaksu vuonna 2016 on 50 euroa, keskusjärjestön suosituksen mukaisesti.
Keskusjärjestö suorittaa paikallisyhdistyksen puolesta seniorijäsenmaksun perimisen.

Seniorijäsenen palvelut keskus- ja aluejärjestöltä

Keskusjärjestön hallitus on määritellyt tietyt palvelut, jotka seniorijäsen on oikeutettu saamaan maksaessaan yhteisesti sovitun jäsenmaksun.

Keskusjärjestöstä seniorijäsen saa seuraavat palvelut:

Aluejärjestö toimittaa omat tiedotteensa seniorijäsenille.

Seniorijäsenen tiedot jäsenrekisterissä

Seniorijäseneksi voi hakea Kouvolan Yrittäjien vt. puheenjohtajalle Ville Helanderille, puhelimitse p. 050 558 4531 tai sähköpostitse kouvolan@yrittajat.fi. Seniorijäseneltä tarvitaan seuraavat tiedot rekisteriin:

  • nimi
  • osoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite

Keskusjärjestö perii tähän yhteiseen rekisteriin ilmoitettujen seniorijäsenten jäsenmaksun keskitetysti.