Etsi

Ay-liikkeellä faktat hukassa

Teollisuusliitto Lapin puheenjohtaja Tommi Sauvolainen ja sihteeri Reijo Kontinen olivat liikkeellä ilmeisesti pilke silmäkulmassaan otsikoidessaan kirjoituksensa (Lapin Kansa 9.10.): ”Ay-liike turvaa yhteiskuntarauhan.” Otsikko vaikuttaa irvailulta, kun ay-liike masinoi samaan aikaan poliittisia lakkoja parlamentarismin perusperiaatteita vastaan.

Kirjoitus sisälsi asiavirheitä, jotka on syytä oikaista. Teollisuusliiton edustajat antavat ymmärtää, että Suomen hallitus lunastaa työmarkkinauudistuksissaan yrittäjäjärjestölle antamiaan lupauksia vaalirahoitusta vastaan. Väite on perätön, Suomen Yrittäjät ei ole rahoittanut yhdenkään puolueen tai ehdokkaan vaaleja.

Kirjoittajilla on myös hieman värittynyt käsitys ay-liikkeen saavutuksista yritysten menestymiselle 2008 laman jälkeen. Kirjoituksessa kerrotaan, että yrittäjät ovat torjuneet ay-liikkeen tarjouksen paikallisesta sopimisesta järjestäytymättömille yrittäjille. Suomen Yrittäjät esitti, että sopijaksi kävisi luottamusmies, luottamusvaltuutettu tai muu henkilöstön edustaja. Tätä ay-liike ei hyväksynyt.

Torjumamme ehdotus, ainoastaan luottamusmiehen hyväksymisestä sopijaksi, edistää rakenteellista syrjintää suosimalla järjestäytyneitä työntekijöitä ja asettaa työntekijät eriarvoiseen asemaan sen perusteella, kuuluvatko he ammattiliittoon. Luottamusmieheksi käy vain ammattiliiton jäsen ja hänen valintaansa saavat osallistua vain saman ammattiliiton jäsenet. Ay-liikkeen ehdotus olisi siis edellyttänyt liiton jäsenyyttä ja se on vastoin suomalaista perustuslaillista järjestäytymisvapautta. 

 

Pirkka Salo
toimitusjohtaja
Lapin Yrittäjät


Kirjoitus on julkaistu Lapin Kansan Lappi puhuu -palstalla 11.10.2018. 

 

Pirkka Salo

Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja