Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Markkinoiden testaaminen on yritysten kiusaamista

Yritykset törmäävät säännöllisesti tilanteisiin, jossa hankinta keskeytetään jollain perusteella ja uuden kilpailutuksen sijaan hankintayksikkö toteuttaakin hankinnan itse. Hankintalaki (125 §) toteaa hyvin lyhyesti, että ” Hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä.” Tällaisena syynä käytetään usein tarjousten vähäisyyttä (kilpailua ei syntynyt) tai tarjousten hintaa (budjetti ei riitä), mitkä oikeudessakin on tulkittu päteviksi syiksi olla hankkimatta.

Kilpailuttamisen tulee kuitenkin perustua todelliseen tarpeeseen eikä hankintayksikkö saa toteuttaa tarjouskilpailua vain markkinoita testatakseen tai oman toimintansa oikean kustannustason määrittämistä varten. Miksi näin? Kilpailutuksiin osallistuminen aiheuttaa yrityksille työtä ja turha työ johtaa pian tilanteeseen, jossa tarjoajat eivät enää halua osallistua julkisiin kilpailutuksiin.

Asiasta on kuitenkin paljon väärinkäsityksiä. Viimeksi 14.3.2019 Lapin Kansassa Muonion kunnanhallituksen puheenjohtaja kertoi, että kunta tarjousten saamisen jälkeen päättää ulkoistavatko vai toteuttavatko itse. Kunnat ovat tottuneet toimimaan näin koska käytännössä heille ei ole langennut mitään seurauksia turhista kilpailutuksista.

Markkinaoikeus on päätöksensä perusteluissa vedonnut 2010 Hallituksen esitykseen (HE 182/2010 vp s. 22 ja 23), jossa ensin mainitaan selkeästi, että  ”Hankintamenettelyn tulee pääsääntöisesti johtaa hankintasopimuksen tekemiseen eikä hankintamenettelyn aloittaminen ilman aikomusta tehdä hankintasopimusta esimerkiksi markkinatilanteen kartoittamiseksi ole hyväksyttävää.” Tämä sitten vesitetään toteamalla, että ”Hankintayksikkö voi päätyä keskeyttämisen jälkeen toteuttamaan hankinnan omana työnään tai käynnistämään uuden hankintamenettelyn, joka on keskeytettyyn hankintamenettelyyn nähden kuitenkin erillinen ja uusi prosessi.” Markkinatilanteen kartoittamiseksi kilpailuttaminen ei siis ole sallittua, mutta hankkimatta jättäminen kilpailutuksen jälkeen on. Ei ihme, että yrityksiä välillä tympäisee. Mitä virkaa on säännöillä, joiden noudattamattomuudesta ei ole seurauksia?

Samaisessa hallituksen esityksessä edelleen huomautetaan, että hankintamenettelyn keskeyttämiseen on aiemminkin suhtauduttu sallivasti eikä linjaa ole tarkoitus tiukentaa. Hyväksyttäviksi syiksi on katsottu tarjouspyynnön tulkinnanvaraisuus (mitä se on lähes aina) tai virheellisyys. Tällöin hankintayksikön virheestä kärsivät yksityiset toimijat.

Hyvään johtamiseen kuuluu oman toiminnan kustannusten tunteminen ja tämän kustannustason laskeminen muuten kuin yksityisten markkinoiden osaamista hyväksikäyttämällä.

 

Hankintaterveisin,
Susanna-Sofia Keskinarkaus
puh. 044 509 0277


Lapin hankinta-asiamies -hanke on EAKR -rahoitteinen (Euroopan aluekehitysrahasto) hanke, joka toteutetaan yhteistyössä Lapin kuntien ja Lapin Yrittäjien kesken. Susanna-Sofia Keskinarkaus toimii Lapin hankinta-asiamies -hankkeen projektipäällikkönä palvellen yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. 

Susanna-Sofia Keskinarkaus

Toimii Lapin hankinta-asiamies -hankkeen projektipäällikkönä palvellen yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. Lapin hankinta-asiamies -hanke on EAKR -rahoitteinen hanke, joka toteutetaan yhteistyössä Lapin kuntien ja Lapin Yrittäjien kesken.