Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Alueellinen edunvalvonta yhä tärkempää

Julkaistu Pohjolan Sanomissa 25.3.2014

Aluetutkijat, professori Hannu Katajamäki ja tohtori Timo Aro kaipasivat viime syksynä keskustelua pohjoisen ja idän kehityksen suunnasta, mikä ei näytä heidän mielestään kahdessa vuosikymmenessä parantuneen, vaikka alueille on laitettu paljon EU-tukea ja kansallista rahaa. Miten tähän tulisi suhtautua? Olisiko Lapin kannalta syytä analysoida aikaisempaa tekemistä ja katsoa onko oppimisen paikka, vai todetaanko vain, että tutkijat eivät katso alueiden kehittämisen kokonaisuutta ja siihen vaikuttavia seikkoja, ja sitä, missä jamassa alueet olisivat ilman tukia? Voidaanko sanoa, että rakennetukien kohdentamisessa olisi epäonnistuttu, kun poismuuttoliike jatkuu? Kriittistäkin tarkastelua tarvitaan.

Kun infrastruktuuri ja rakenteet ovat kunnossa, maakunnan kehittäminen on hyvän elinkeinopoliittisen ilmaston ylläpitämistä ja yritysten kehittämistä. Lappi-sopimuksen tärkeitä painopistealueita ovat yritysten jatkuvan toiminnan varmistaminen, johon kuuluu sukupolvenvaihdosten edistämin ja kasvuyritysstrategia, lappilaisten yritysten kansainvälistäminen, jossa raja-alueet ja pohjoismaisuus ovat leimallisia.

Julkisilla rahoittajilla tulee olla aitoa kiinnostusta tuloksista ja niin varmaan pitkälle onkin, mutta myös tehostuvaa lappilaista edunvalvontaa tarvitaan, niin kansallista kuin EU-tason edunvalvontaa. Lappia koskevissa asioissa niin kansallinen kuin lappilainen edunvalvonta Euroopan Unioniin päin on tärkeää. Lapin kannalta on tapahtunut myös asioita, jotka eivät Lapin kehityksen kannalta ole suotavia ja tapahtumassa asioita, joiden valmistelussa tulee olla hereillä.

Esimerkkejä tapahtuneesta: EU:sta tulevat meriliikennettä rasittavat päästödirektiivit rasittavat Perämerenkaaren teollisuutta ja heikentävät sen kilpailukykyä maailmalla. Kuljetustuen asteittainen pienentäminen on saattanut lappilaisten yritysten kilpailullisesti huonompaan tilaan kun esimerkiksi Pohjois-Ruotsin alueen yritykset. Epäonnistuneesta energiaverotuksesta esimerkki, kun juuri nyt kemiläisessä energiayhtiössä on tilanne, jossa siirrytään kivihiilen käyttöön, kun turpeelle, jonka nosto ja logistiikka on työllistänyt paikallista väestöä, on säädetty ylimääräinen sen kilpailukykyä heikentävä vero.

Esimerkkejä tapahtuvista ja vaikuttamisen paikoista: Esitetyt, joskin keskeneräiset lentoliikennesuunnitelmat olisivat sellaisenaan myrkkyä Lapin matkailulle ja liikelentämiselle. Hallituksen ensi viikon kehysriihestä saattaa tulla matkailulle hankalia päätöksiä, mikäli arvonlisäveron alempia veroluokkia lähdetään puhtaasti fiskaalisessa mielessä nostamaan lähemmäksi yleistä verokantaa. Tässä tulisi muistaa myös se, että matkailu on merkittävää vientiä, joka maksaa arvonlisäveron Suomeen. Tulevat energiapoliittiset ratkaisut ovat tärkeitä Lapin ja koko Pohjois-Suomen omavaraisen energiatalouden säilyttämiseksi ja parantamiseksi. Lappi on kuitenkin energiaresursseiltaan rikas maakunta.

Martti Kankaanranta
varatoimitusjohtaja
Lapin Yrittäjät

Martti Kankaanranta

Yrittäjä, työeläkettä entisistä työsuhteista Suomesta ja vähän Ruotsista nauttiva, samanaikaisesti yrittäjäeläkettä maksava.