Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Arktinen alue herättää positiivista värinää EU-komissiossa

Tämä asia oli keskiössä, kun EU-komission Suomen edustuston lähettiläät vierailivat EU –teemapäivässä Torniossa viime keskiviikkona.  Lapin Yrittäjien ja Tornionlaakson Neuvoston paikallisesti järjestämä, vuorovaikutteinen tilaisuus keräsi hyvän joukon päättäjiä ja toimijoita Lapin alueelta ja vähän kauempaakin.  Lähettiläät näyttivät aidosti kuuntelevan niitä kokemuksia ja huolenaiheita, joita he aktiiviselta yleisöltä kuulivat.  Loppupäätelmänä  todettiin, että kyllä EU-politiikan avulla voidaan luoda kasvua ja työllisyyttä pohjoiseen.  Asiasta oltiin jopa aika yksimielisiä.

Vaikka seminaarin ilmapiiri oli hyvin myönteinen niin kritiikkiäkin tuli. Muun muassa kysymyksiä hankerahoituksen mahdollisuuksista ja turhasta byrokratiasta.  Tunnustusta, mutta myös kritiikkiä sai samankaltaiset teemat eri hankerahastoissa, mikä on omiaan hankaloittamaan toimijoiden työtä, koska kaikkien tulisi keskittyä samoihin teemoihin.  Näin hankkeiden monipuolisuus saattaa kärsiä, vaikka komission teemalista on lähtökohtaisesti hyvä asia.  Lappia koskee neljä ohjelmaa, yksi kansallinen ja kolme kansainvälistä, joissa on sama teemoitus.  Positiivista on, että yrittäjyys ja yritystoiminta on keskiössä.  Eri ohjelmista tuleviin hankkeisiin tulee saada siis yrityksiä mukaan.

Esimerkkinä seminaarissa esiteltiin kaksi yrittäjälähtöistä hanketta, joihin kohdistuu suuria odotuksia, molemmat Lapin vahvoilta toimialoilta, teollisuudesta ja matkailusta:  teollisuuden sivu- ja jätevirtojen hyödyntäminen sekä Visit Arctic Europe – suomalais-ruotsalais-norjalainen –matkailualan hanke.  Näiden hankkeiden tavoitteiden toteutuminen toisi mukanaan uuden ulottuvuuden, sekä teolliseen toimintaan että rajanyliseen yhteistyöhön. 

Kemi-Tornio-alueella alle 20 km etäisyydellä toisistaan on runsaasti teollisuutta,  kromi- ja dolomiittikalkkikaivokset, paperi-, kartonki- ja sellutehtaat sekä ruostumatonta terästä valmistava tehdasintegraatti. Tämä tiiviillä alueella sijaitseva monipuolinen teollisuuskeskittymä muodostaa ainutlaatuisen teollisen ekosysteemin innovaatioalustan Euroopassa, jossa syntyy 1,4 miljoonaa tonnia teollisuuden sivuvirtoja vuosittain. Arktiset olosuhteet tuottavat yrityksille vaatimuksen toimia kestävimmällä mahdollisella tavalla. Toiminnan punaisena lankana on arktisten luonnonvarojen kestävä jalostus, jolloin käytetään vähemmän neitseellisiä raaka-aineita, hyödynnetään kierrätysraaka-aineita sekä teollisia symbiooseja siirtyen jatkuvasti kohti kiertotaloutta, tulevaisuuden visio 2015 – 2022.

Visit Arctic Europe –hanke on käynnistynyt elokuussa.  Nyt siihen rekrytoidaan yrityksiä kolmesta maasta.  Hankkeen tavoitteena on luoda yhtenäinen matkailualue Lapista ja Ruotsin ja Norjan pohjoisista alueista.  Yhteisiä rajat ylittäviä tuotteita kehittämällä ja pohjoisten alueiden saavutettavuutta parantamalla matkailutulot kasvavat.

Pohjoisen alueet ovat  tällä hetkellä eri kehitysvaiheessa.  Suomi painaa jarrua ja naapurimaissa menee paremmin, jopa hyvin. Tässä piilee mahdollisuuksia.  Suomen ja Lapin mukaan pääseminen naapurialueiden kehitykseen voi tapahtua siten, että yritykset saavat toimeksiantoja naapurimaista ja työntekijät sieltä töitä.  Se edellyttää meiltä aktiivista panostamista rajat ylittävään yhteistyöhön. Tähän kehitykseen tulisi päästä myös lappilaisten investointien kautta.  Eurooppalainen näkökulma on tässä tilanteessa tärkeä - tarvitsemme enemmän Eurooppaa - emme vähemmän.  Eurooppa kehittää omalla alueellaan olevaa toimintaa.  Pohjoinen on tässä kehityksessä tärkeässä roolissa.  Arktisten alueiden mukanaolo kehityksessä edellyttää mm. sitä, että infrastruktuuria  ja kuljetusväyliä  kehitetään.

 

Kiitos EU:n komission Suomen edustustolle käynnistänne Torniossa.  Kuulimme teitä ja te kuulitte meitä.  Lappi ja arktisuus synnyttävät Brysselissä positiivista värinää, totesitte.  Tämän päälle on hyvä rakentaa.  Kiitos TornioHaaparannalle, että mahdollistitte tämän tilaisuuden!

 

Martti Kankaanranta                                                                   Peter Hagström                                       
Varatoimitusjohtaja                                                                         Toiminnanjohtaja                                     
Lapin Yrittäjät                                                                                   Tornionlaakson Neuvosto

 

 

Martti Kankaanranta

Yrittäjä, työeläkettä entisistä työsuhteista Suomesta ja vähän Ruotsista nauttiva, samanaikaisesti yrittäjäeläkettä maksava.