Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Avaimet yhteiseen elinkeinoelämään

Pohjolan Sanomat 8.3.2015

Raja tai tässä yhteydessä paremminkin ”rajattomuus” luo monenlaisia mahdollisuuksia.  Vähäisimpiin niistä eivät kuulu rajat ylittävä business ja työmarkkinat.  Lapissa, Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Norjassa on yrityksiä, jotka ovat pystyneet hyödyntämään menestyksellä rajantakaisia markkinoita.  Yritysten etabloituminen toiseen maahan, yhteistyökumppanin hakeminen tai yritysten välinen rajakauppa on yritysvetoista toimintaa, jossa yritys on tehnyt strategisen päätöksen kasvattaa markkinaansa lähialueelle ja etäämmällekin toiseen maahan ja tällä tavalla kansainvälistyä.

Yrittäjäjärjestöjen toimesta on monia selvityksiä, kontakteja ja yritystapaamisia kaupan edistämiseksi tehty, ja myös kauppaa on tehty.  Muun muassa seuraavia avaimia rajat ylittävään yritysyhteistyöhön on yrittäjien taholta esitetty; luo pitkäaikaisia suhteita ja hoivaa niitä huolellisesti, suomen ja ruotsin kielen osaaminen tärkeää (englanti vahvistanut asemaansa), pankkitilien käyttäminen kummassakin maassa – pankit alueella osaavia, aktiivinen internetin ja sosiaalisen median käyttö, opi ymmärtämään kulttuurierot ja toisten yrittäjien kokemukset ovat arvokas tuki, verkostoituminen on kaiken a ja o.

Yrittäjät kehottavat yksinkertaistamaan säännöstöä ja nostamaan esille yrityksiä, mm. tilitoimistoja, tilintarkastajia, asianajajia ja pankkeja, sekä organisaatioita, jotka osaavat säännöt, lainsäädännön ja käytännön rajat ylittävässä toiminnassa. Yrittäjät kehottavat kouluttamaan heitä ja viranomaisia kulttuurieroista, nostamaan ruotsin kielen statusta Suomen puolella ja suomen kielen Ruotsin puolella.  He kehottavat järjestämään tapaamisia/aktiviteettejä, joissa yritykset ja viranomaiset molemmista maista voivat tavata ja oppia toisiltaan, sekä löytää yhteistyökumppaneita. 

Ruotsin lähimarkkinat ovat tuossa naapurissa, lähellä ja saavutettavissa, samoin Pohjois-Norjan.  Laajemmin katsottuna Ruotsissa on vetovoimaiset ja isommat markkinat kuin meillä Suomessa.  Tästä johtuu, että suomalaiset ovat enemmän kiinnostuneita menemään Ruotsiin kuin ruotsalaiset Suomeen.  Mielenkiinto rajat ylittävään liiketoimintaan on pohjoisilla alueilla viime aikoina kasvanut.  Maailmankaupasta palveluiden kaupan osuus on puolet ja kasvaa. Kasvun aikaansaaminen myös palveluissa yli rajan, lähialueille, luo mahdollisuuksia ennakkoluulottomalle rajayhteistyölle.

Yrittäjien mielenkiinnon kasvaminen rajat ylittävään yrittämiseen ja kauppaan on poikinut toimenpiteitä myös julkisissa kehittäjäorganisaatioissa ja –yhtiöissä.  Mm. Lapin liiton ja Norrbottenin läänihallituksen ohjelmissa rajat ylittävät toiminnot ovat saanut lisäpontta.  Esim. Interreg Pohjoisen uuden hankekauden painopisteenä on lisätä rajat ylittävää liiketoimintaa harjoittavien pk-yritysten määrää, sekä edistää jo lähialueilla toimivien yritysten kansainvälistymistä laajemminkin.  Nyt tarvitaan vain idearikkaita ja rohkeita hanketoteuttajia, jotka toteuttavat näitä linjauksia.

Esimerkkinä kehittämiskohteista voisi ottaa yritysten omistajanvaihdokset ja julkiset hankinnat.  Näissä aiheissa rajat ylittävien uusien mallien luominen olisi todennäköisesti lottovoitto aluetaloudelle.  Olemme samanlaisessa haastavassa tilanteessa sekä Lapissa että Norrbottenissa, eli mikäli eläköityvien yrittäjien tilalle ei löydy jatkajia, rapautuu yksityinen palveluverkostomme.  Yli rajan tapahtuvat yritysten omistajanvaihdokset integroivat ja näin tehostavat pohjoisten alueiden elinkeinoelämää ja luovat hyvinvointia  Rajat ylittävien julkisten hankintojen edistäminen toimii samaan suuntaa.  Nyt tarvitaan rohkeita tiennäyttäjiä edistämään oikeita asioita. Olemme rajayhteistyössä winwin –tilanteessa.  

Pohjoismaissa on 26 miljoonaan asukasta, 2,3 miljoonaa yritystä ja 12,5 miljoonaa työntekijää, BKT on 1180 miljardia euro, maailman 10. suurin talousalue. Pohjoismaiden ministerineuvoton Tanskan puheenjohtajuuskauden painopiste on tehdä pohjoismaisuudesta huippubrändi!

Martti Kankaanranta, varatoimitusjohtaja, Lapin Yrittäjät                                      

Päivi Koivupalo, koordinaattori, Pohjoiskalotin rajaneuvonta

 

Martti Kankaanranta

Yrittäjä, työeläkettä entisistä työsuhteista Suomesta ja vähän Ruotsista nauttiva, samanaikaisesti yrittäjäeläkettä maksava.