Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Avaimet yhtenäiseen elinkeinoelämään Tornionlaaksossa

Raja tai oikeastaan ”rajattomuus” luo monenlaisia mahdollisuuksia. Vähäisimpiin niistä ei kuulu rajat ylittävä business ja työmarkkinat. Kemi-Tornio alueella ja Ruotsin lähialueella sekä Tornionlaaksossa molemmin puolin rajaa on paikallisia yrityksiä, jotka ovat pystyneet menestyksellisesti hyödyntämään rajantakaisia markkinoita. Aikaisemmin 60-, 70- ja 80-luvuilla käytiin pikemminkin perinteistä rajakauppaa, mikä on tälläkin hetkellä merkittävää. Yritysten etabloituminen toiseen maahan, yhteistyökumppanin hakeminen tai yritysten välinen rajakauppa on yritysvetoista toimintaa, jossa yritys tekee strategisen päätöksen kasvattaa markkinaansa lähialueelle ja etäämmällekin toiseen maahan. Yritykset, jotka ovat näin tehneet ovat valintaansa tyytyväisiä.

Avaimet yhtenäiseen elinkeinoelämään Tornionlaaksossa selvityksessä olemme kartoittaneet pienten ja keskisuurten yritysten omia kokemuksia ja näkemyksiä rajat ylittävästä toiminnasta ja yritysten välisestä yhteistyöstä toisessa maassa. Seuraavia avaimia rajat ylittävään yhtenäiseen elinkeinoelämään yrittäjien taholta esitettiin: Luo pitkäaikaisia suhteita ja hoivaa niitä huolellisesti, suomen ja ruotsin kielen osaaminen tärkeää, englanti vahvistanut kuitenkin asemaansa , pankkitilien käyttäminen kummassakin maassa – pankit alueella osaavia, aktiivinen internetin ja sosiaalisen median käyttö , tee kotiläksyt ensin, ts. paljon helpompi mennä yli rajan, kun on jo vakiinnuttanut toimintansa kotimaassa , ymmärrä kulttuurierot , toisten yrittäjien kokemukset ovat arvokas tuki.

Tulevaisuuden mahdollisuuksien, tarpeiden ja uhkien toteamisen jälkeen yrittäjät tekivät ehdotuksia, joilla tyydytetään tarpeet ja torjutaan torjuttavissa olevat uhkat. Yrittäjät kehottavat yksinkertaistamaan säännöstöä ja toisaalta nostamaan esille yrityksiä, mm. tilitoimistoja, tilintarkastajia, asianajajia ja pankkeja, sekä organisaatioita, jotka osaavat säännöt, lainsäädännön ja käytännön rajat ylittävässä toiminnassa. Yrittäjät kehottavat kouluttamaan heitä ja viranomaisia kulttuurieroista, nostamaan ruotsin kielen statusta Suomen puolella ja suomen kielen Ruotsin puolella. He kehottavat järjestämään tapaamisia/aktiviteettejä, joissa yritykset ja viranomaiset molemmista maista voivat tavata ja oppia toisiltaan, sekä löytää yhteistyöpartnereita.

Ruotsin lähimarkkinat ovat tuossa naapurissa, lähellä ja saavutettavissa. Laajemmin katsottuna Ruotsissa on vetovoimaiset ja isommat markkinat kuin kotimaassa. Tästä saattaa johtua, että suomalaiset ovat enemmän kiinnostuneita menemään Ruotsiin kuin ruotsalaiset Suomeen. Mielenkiinto rajat ylittävään liiketoimintaan hyvin todennäköisesti kasvaa. Maailmankaupasta palveluiden kaupan osuus on puolet ja kasvukin 30 prosentin vuosivauhdissa. Tällaisen kasvun aikaansaaminen myös tässä rajalla, lähialueilla, luo mahdollisuuksia ennakkoluulottomalle rajayhteistyölle niin yritysten väliselle kuin kuntienkin väliselle.

Onko aika lähteä Ruotsiin/Suomeen, kysyy mm. Tornio-Haaparannan elinkeinohanke yrittäjiltä molemmin puolen rajaa? Miten vältät sudenkuopat? Miten navigoit oikein sääntelyn kanssa? Tietoa ja neuvoja saat mm. Team Botniasta Tuula Ajankilta ja Pohjoiskalotin Rajaneuvonnasta Päivi Koivupalolta. Nämä rajayhteistyön edistäjät toimivat Torniosta käsin. Yrittäjäjärjestö tekee työtä yhteisten markkinoiden hyväksi tekemällä erilaisia selvityksiä ja järjestämällä rajat ylittäviä yritystapaamisia. Seuraa sivultamme www.yrittajat.fi/lansipohja Naapurimaa kutsuu!

Martti Kankaanranta
toimitusjohtaja
Länsipohjan Yrittäjät

 

 

 

Martti Kankaanranta

Yrittäjä, työeläkettä entisistä työsuhteista Suomesta ja vähän Ruotsista nauttiva, samanaikaisesti yrittäjäeläkettä maksava.