Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Julkisten hankintojen kehittämisohjelma Lappiin?

Julkaistu Pohjolan Sanomissa 30.4.2014

Tuoreen elinkeinopoliittisen mittaristokyselyn tulokset osoittavat, että kun kuntien elinkeinopolitiikkaa tarkastellaan osa-alueittain, on hankintatoimi alue, jossa Lapin kunnilla on yrittäjien mielestä eniten kehitettävää.  Olisiko tässä esimerkiksi Lapin ammattikorkeakoululle tekemisen sarkaa niin opetuksessa kuin tutkimuksessa, jopa niin että Lappiin perustetaan hankintojen koulutus- ja kehittämisohjelma.  On huomioitava Lapin harva asutus ja markkina. Kun halutaan kehittää palveluissa monituottajamallia, jossa kunta, yritykset ja kolmas sektori niitä tuottavat, edellyttää se myös toimivia markkinoita, joiden aikaansaaminen on pienissä harvaanasutuissa kunnissa haasteellista.  Kun tarjontaa ei ole - jopa mahdotonta. 

Tehty sote -ratkaisu on niin kuntien kuin yritysten edunvalvonnan kannalta haasteellinen.  Kun kunnat tulevaisuudessa joutuvat siirtämään puolet budjetistaan niin sanotuille erityisvastuualueille (ERVA), joka Pohjois-Suomessa käsittää Lapin lisäksi Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan sekä Kainuun, tehdään näillä rahoilla hankinnat palveluiden järjestämisvastuulla olevan ERVA – suuralueen toimesta.  Toimiiko ERVA niin, että palvelut ostetaan kunnilta kilpailuttamatta, vai niin, että kilpailu toimii ja myös paikallisilla pk-yrityksillä on mahdollisuus osallistua kilpailutukseen?  Palveluiden tuottamistapaan ei liene valmistelussa vielä kantaa otettu.  Hyvä, jos lain valmistelussa otetaan huomioon toimivan monituottajamallin toteutuminen palveluiden tuotannossa. 

Kun julkisen sektorin tuottavuus on viimeisen kymmenen vuoden aikana pudonnut monta prosenttiyksikköä, vaikka tuottavuuden kehityksessä on myös merkittäviä eroja, on sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottavuuden nousu saatava käyntiin.  Mikäli tehty sote –ratkaisumalli ei tätä tuottavuuden parantamisen vaatimusta toteuta, olemme kestävyysvajeen kannalta umpikujassa.

 Sote -malli on iso mahdollisuus.  Ammattitaitoinen sote-ERVA järjestää, koordinoi ja valitsee tuottajat.  Palvelut tuotetaan lähellä, tuottajina toimivat kunnat, kolmas sektori, pk-yritykset ja yksinyrittäjät.  On tärkeää, että pelisäännöt ovat samat kaikille tuottajille.  Kun asiakas/ potilas valitsee, valinnanvapaus kehittää ja tehostaa.  Suomalaisen soten uudistamisessa tärkein muutostekijä on VALINNANVAPAUS.

Uudet palveluratkaisut ovat myös tarpeen. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja Soile Kuitunen ja VTT:n erikoistutkija Ville Valovirta kirjoittavat Helsingin sanomissa (28.4.) ansiokkaan kirjoituksen ja toteavat mm. ” Kuntien on muutettava palvelujen ja tuotteiden hankintatapoja, jotta yritykset innostuisivat tuottamaan uusia ratkaisuja kuntien tarpeisiin.  Kunnat tarvitsevat kaiken mahdollisen asiantuntemuksen ja osaamisen uudistumiseensa. Ikääntyminen, hyvinvointipalveluiden kustannusten kasvu, ilmastonmuutos ja muut vaikeat ongelmat pakottavat kunnat uudistamaan palveluiden tuotantotapoja.”

 

Martti Kankaanranta
varatoimitusjohtaja
Lapin Yrittäjät

Martti Kankaanranta

Yrittäjä, työeläkettä entisistä työsuhteista Suomesta ja vähän Ruotsista nauttiva, samanaikaisesti yrittäjäeläkettä maksava.