Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lähialueyhteistyö on Lapille suuri mahdollisuus

”Pohjoiskalotin pitkä historia osoittaa, että ilman rajat ylittävää tiivistä yhteistoimintaa ei synny menestystä. Vastaavasti rajojen sulkeutuminen on osoittanut historiassa, että pohjoisesta on tullut valtioiden reuna-aluetta, periferiaa, jolloin taloudellinen ja henkinen vireys ovat lamaantuneet.”

Näin sanaili Oulun yliopiston professori Matti Enbuske Pohjoiskalotin rajaneuvonnan toukokuun alussa Torniossa järjestämässä huippuseminaarissa. Hänen mukaansa meidän on kuitenkin ymmärrettävä perusvaatimukset; geopoliittinen asemamme eli toimintaympäristö lähinaapureiden kanssa, lähinaapureitamme ja toistemme kulttuureja ja yhteiskuntia, asenteiden merkitys toisten kohtaamisessa ja pitkälle menevän itsekeskeisyyden vahingollisuus. ”Ne ovat perusasioita, jotka aletaan määritellä jo perheissä ja kouluopetuksessa.”

Sanoma osuu hyvin otsikkoon, jopa niin, että mahdollisuus voitaisiin korvata välttämättömyydellä.  Sanoma on selkeä, mutta myös edellä mainitut perusvaatimukset on tunnistettava.  Mikäli emme täällä Lapissa tiedosta mahdollisuuksiamme ja tee rajat ylittävää yhteistyötä, valmistelemme paikkaamme reuna-alueena.  Lappi on erityinen maakunta, valtakunnan maarajaa on 1 500 kilometriä, 450 km Ruotsia, 500 km Norjaa ja 600 km Venäjää vastaan.

Pohjoisten alueiden mahdollisuudet lähtevät rikkaista luonnonvaroista ja niiden hyödyntämisestä, uniikista luonnosta, jota matkailuelinkeino kestävästi hyödyntää, uusista kehittyvistä toimialoista, sijainnista ja jopa ilmastonmuutoksesta.  Pohjoisilla alueilla jo päätetyt investoinnit ovat isoja ja suunnitellut mukaan lukien valtavia. 

Lapin yritysten ja toimijoiden on oltava kiinnostuneita lähialueyhteistyöstä entistä enemmän ja nähtävä Lappi osana pohjoista kasvua.  Mikäli näkemystä on ja toiminta on aktiivista, emme valmistele paikkaamme reuna-alueena, vaan kehittyvänä ja kasvavana alueena. Tiedottamisella ja medialla on tässä merkittävä rooli. Toivottavasti tässäkin asiassa Lapissa, näinkin uniikilla ja mahdollisuuksien pelipaikalla petrataan! 

Elinkeinoelämän kehitys niin Lapissa kuin lähialueille, Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Norjassa, heijastuvat työvoiman kysyntänä ja uudenlaisina osaamistarpeina.  Mm. Lapin liiton mukaan koulutuksellisen ja työvoiman liikkuvuutta edistävän yhteistyön merkitys korostuu entisestään. Osaavan työvoiman saatavuus edellyttää työnhakijoiden aktivoimista alueen sisäiseen ja alueiden väliseen liikkuvuuteen. 

Koska perusasioita aletaan määritellä jo perheissä ja koulutuksessa, raja-alueen oppilaitosten yhteistyön tiivistäminen kasvattaisi myös näkemään mitä näkyy rajojen toisella puolella ja miksi nuorten kannattaa olla kiinnostuneita pohjoisista alueista.  Oppilaitosten rajat ylittävä yhteistyö on mahdollisuus, ja herättää nuorten kiinnostusta pohjoisia alueita kohtaan.

 

Martti Kankaanranta
varatoimitusjohtaja
Lapin Yrittäjät

Martti Kankaanranta

Yrittäjä, työeläkettä entisistä työsuhteista Suomesta ja vähän Ruotsista nauttiva, samanaikaisesti yrittäjäeläkettä maksava.