Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lapin Yrittäjien tehtävä

Lapin Yrittäjät on Lapin maakunnan käsittävä yrittäjien aluejärjestö, jonka jäseninä ovat kaksikymmentäyksi paikallisyhdistystä, joissa on jäseninä yli kolmetuhatta lappilaista mikro- ja pk-yritystä. Mikä voimavara! Aluejärjestön tarkoituksena on asiantuntijana ja vaikuttajana edistää yritysten ja yrittäjien kannattavaa toimintaa sekä toimialueensa elinvoimaisuutta.  Toimintaympäristön muutosta yrittäjyyteen seurataan ja nostetaan sen vaikutukset tarvittaessa edunvalvontaan.  Vuoden 2016 toiminnan painopisteitä ovat toimivat liikennejärjestelyt, julkisten hankintojen läheisyysperiaate ja paikallisuuden vahvistaminen.    

Toimivat liikennejärjestelyt ja saavutettavuus on markkinoista kaukana olevalle Lapille elinehto. Esille nostettavia asioita ovat mm. lentoliikenteen kehittäminen ja säilyttäminen Lapissa, Kemin syväsataman kehittäminen, valtatien 4 ja valtatie 21 parantaminen ja toimivien laajakaistayhteyksien rakentaminen koko Lappiin. 

Läheisyysperiaatteella toimivat julkiset hankinnat mahdollistavat niiden kokonaisedullisuuden ja luovat paikallisille ja alueellisille yrityksille markkinoita.  Julkisten hankintojen karkaaminen kauas vain siitä syystä, että hankintayksiköiden kilpailutus ei ole osaavaa ja paikallista tarjontaa ei tunneta, on alueen yritysten aliarviointia. 

Paikallisuuden vahvistamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että aluejärjestö kehittää toimintojaan tukemaan paikallisyhdistysten edunvalvontaa, järjestötoimintaa ja hallintoa.

Toimintaympäristön nopea muutos haastaa yritykset.  Perinteiset leivän tuojat Lapissa ovat metsä, kaivokset, teollisuus ja matkailu. Ne ovat ja pysyvät.  Toimintatavat kuitenkin muuttuvat ja uuden alan yrityksiä syntyy, kun uudet tekniikat ja digtalisaatio haastavat yritykset. Vaikea on ajatella liiketoimintaa, jota muutos ei koske.

 

Toimintaympäristö muuttuu myös hallinnon toimesta.  Tuleva maakuntauudistus antaa mahdollisuuksia tehostaa yrityspalveluita, kun ely-keskuksen ja te-toiniston palvelut siirtyvät itsehallintoalueen hoidettaviksi.  Sudenkuopat yrityspalveluiden järjestämisessä on kierrettävä ja luotava maakuntaan toimiva työnjako kuntien ja itsehallintoalueen välille.  Tässä kehityksessä yrittäjäjärjestön on oltava mukana aktiivisesti.   

Sote-palvelujen uudistuksessa valinnanvapaus, eli asiakkaan oikeus valita joko yksityinen tai julkinen palveluntuottaja, on tärkeä periaate. Siinä on varmistettava pienten ja uusien yritysten mahdollisuus tuottaa sote-palveluja. Valinnanvapausmallia valmistellessa pitää antaa kansalaisille laaja valinnanvapaus ja samalla varmistaa mahdollisuus kotimaiseen pk-yrittäjyyteen sosiaali- ja terveyspalveluissa.  Tämä saattaa olla haasteellista laajassa Lapissa, jossa monessa kunnassa yksityistä yrittäjävetoista palveluntarjontaa ei ole riittävästi.  Nyt on syytä kartoittaa tilanne ja luoda lappilaisille uskoa perustaa yritystoimintaa sote-palveluiden tuottamiseen.  Tässä yrittäjäjärjestö on keskeisessä roolissa.

Lapin Yrittäjät julkaisee Torstaiblogeissa lappilaista asiaa, pohdintaa muutoksesta ja toiminnan edellytyksistä yrittäjien ja muiden toimijoiden kirjoittamana. Ollaan näinkin liikkeessä ja haetaan aiheita ja tuntumaa vaikuttamistyöhön, ja tuemme valtakunnallisesti Suomen Yrittäjien tavoitteita.  Ollaan yhdessä liikkeellä jokaisesta Lapin kolkasta, koko Lapin puolesta, suomalaisen yrittäjyyden puolesta.   

Martti Kankaanranta

Yrittäjä, työeläkettä entisistä työsuhteista Suomesta ja vähän Ruotsista nauttiva, samanaikaisesti yrittäjäeläkettä maksava.