Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lapista voi rakentaa kalastuksen paratiisin

Jo perinteeksi muodostuneessa Simon Lohirannan ja Lapin liiton järjestämässä lohiseminaarissa käsiteltiin lohen, kalakantojen ja vesistöjen tilaa.  Menneinä vuosikymmeninä Lappiin on luotu työtä ja toimeentuloa rakentamalla energiantuotantoa, vesivoimaa ja hyödyntämällä turvesoita, parantamalla metsien tuottoa ja kehittämällä kaivostoimintaa.  Lisäksi matkailu on noussut merkittäväksi työllistäjäksi. Nämä vahvat toimialat ovat pitäneet Lapin leivässä ja pitävät edelleenkin.

Kun puhutaan lohesta ja kalakantojen tilasta, on selvää, että vesirakentaminen ja edellä mainittujen ja Lapin kannalta tärkeiden toimialojen johdosta vuosikymmenten aikana tehty muokkaustyö luonnon vesitaloudessa on huonontanut vesistöjen tilaa, vienyt elintilaa lohelta ja tuonut uhkan lohen ja taimenen luontaisille lisääntymisalueille Perämereen laskevissa joissa.  Nyt on yhä enemmän tutkittua tietoa, jonka käyttäminen parantaa arvokkaiden vesistöjemme tilaa.  Tätä työtä on jatkettava ja saatettava käytäntöön menetelmiä, joilla vesistöjen tilasta pidetään parempaa huolta.

Hyvä esimerkki on Tornionjoki.  Lohenkalastuksen rajoitukset laajalla merialueella näkyvät nyt vaelluskalan runsautena.  Muutaman vuosikymmenen takainen tilanne oli sellainen, että jopa lohen loppumisesta puhuttiin.  Jokeen nousi viime vuonna yli 100 000 lohta.  Vuosittaisesta määrästä pyydetään joella noin 20 prosenttia, mikä on tutkijoidenkin mukaan kestävää kalastusta. Jonkin arvion mukaan Tornionjoen lohenkalastuksen rahallinen arvo oli viime vuonna noin 5 miljoonaa euroa.  Tätä olisi määrätietoisella työllä mahdollisuus kasvattaa. On tärkeää, että kaikkialla, myös jokivarressa ymmärretään se, miksi vaelluskala jokeen nousee – lisääntymään. Tämä tarkoittaa, että kalastuksen ohella vesistöistä ja pyyntikiintiöistä pidetään huolta.  Jokivarren kalastusmatkailu-yritysten toimintaa haittaa jokavuotinen kalastussääntöjen hyväksymismenettely ja julkistaminen aina 1.4 mennessä. Täyspainoinen markkinointi ulkomaille on siten vaikeaa. Päätökset tuli olla pidempikestoisia, 3-5 vuotta. Tietenkin tulee ottaa huomioon kalakannoissa mahdollisesti tapahtuva oleellinen muutos.

Lapin puhtaisiin ja kalaisiin vesistöihin kannattaa satsata ja tehdä määrätietoisella työllä Lapista kalastuksen paratiisi. Meillä on Lapissa upea luonto, Perämeri ja siihen laskevat joet, Teno ja lukuisat järvet. Esimerkiksi Keski-Euroopassa ei ole tällaista luontomiljöötä.  Siellä ja muualla maailmalla on miljoonia kalastajia, jotka ovat potentiaalisia kalastusmatkailjoita.  Kalastusmatkailun voimakas kehittäminen, lohen ja muidenkin kalalajien järkevä tuotteistaminen ja osaava markkinointi synnyttäisi Lappiin satoja uusia pienyrityksiä.

Lapin paikallisten asukkaiden huomioiminen kalakantojen hoidossa, kalastuksessa ja kalastusmatkailun kaikenlainen kehittäminen tulee tehdä yhteistyössä.  Onko meillä osaamista tehdä Lapista kalastuksen paratiisi?  On, tähän tarvitaan vain tahto ja pitkäjänteistä kehittämistä.  Edunvalvontaa tässä asiassa tarvitaan myös Euroopan Uniooniin päin.  Suomalaisruotsalainen Perämeren lohikomitean, The Salmon Comittee of the Bothnian Bay (SALCOM), tulee ottaa tässä vahva rooli. Esimerkiksi lohikantaa verottava hylkeiden määrä merialueella on nykyään aiva liian suuri.

Martti Kankaanranta
varatoimitusjohtaja
Lapin Yrittäjät

Martti Kankaanranta

Yrittäjä, työeläkettä entisistä työsuhteista Suomesta ja vähän Ruotsista nauttiva, samanaikaisesti yrittäjäeläkettä maksava.