Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lappi on vahvasti pienyrittäjyyteen tukeutuva

Yritystoiminta ja julkiset palvelut kehittyvät ja myös keskittyvät. Tapahtuu yritysjärjestelyjä, syntyy kansallisia ja kansainvälisiä ketjuja niin yksityisten kuin julkisten palveluiden tuotantoon, on sote-uudistusta jne.  Kehitys on nopeaa ja haastaa paikalliset toimijat. Toimialakohtaisia eroja on. Joillakin toimialalla työn kustannustasosta johtuen kilpailutilanne on alueen yritysten kannalta haastava, jollakin toimialalla palveluilta menevät kasvot, palveluja jonotetaan ja ne tapahtuvat yhä enemmän sähköisesti.  Muutoksessa sähköinen asiointi lisääntyy.  Digitaalinen vallankumous tulee olemaan yhä merkittävämmässä roolissa myös palveluiden tuottamisessa ja kaupassa.  Sanotaan, että ICT:n suurin tuottavuusvaikutus on vielä näkemättä, ja että teollinen internet on avainasemassa uudessa nousussa.  Tämä muutos edellyttää kehityshankkeita niin yrityksiltä kuin julkiselta sektorilta. Hyvät tietoliikenneyhteydet ovat Lapin yritysten kehityksen kannalta välttämättömät.

On hyvä miettiä paikallisten pienyrittäjien tulevaisuuden toimintaympäristöä, varsinkin mikäli kehitys jatkuu sensuuntaisena, että kuluttajat, paikalliset yrittäjät ja kunnat ovat enenevässä määrin riippuvaisia muualta kuin kotipaikkakunnalta tai lähialueilta tarjotuista palveluista ja kaupasta.  Näissäkin palveluissa useimmiten tekijät ovat paikallisia, kun taas organisointi, tekemisen mallit ja hinnat sanellaan muualta.  Tällainen kehitys tarkoittaa osaamisen ja taloudellisen vallan osin siirtymistä kauemmaksi ja keskittymistä.

 

Lappilainen yritysverkosto pysyy hyvässä kunnossa ja palvelut toimivat kunhan käytämme paikallisia palveluita ja yritykset pystyvät kehittymään ja pysymään mukana digitaalisuuden etenemisessä. Kysynnällä teemme valinnan paikallisuudesta, vahvistamme yrittäjyyttä ja paikallisuutta, tai sitten ei-paikallisuudesta.  Jälkimmäisen voi joutua tekemään syystä, ettei paikallista tarjontaa yksinkertaisesti ole saatavilla. Näin on usein paikkakunnilla, joilla on ohuet markkinat ja vahva perinne tuottaa kunnalliset palvelut kunnan omana tuotantona.

 

Lappilaisten yritysten kilpailukyky edellyttää paneutumista myös kaukaisimpiin markkinoihin, verkkokauppaan ja kansainvälistymiseen.  Kun yritykset ja kauppa tulevat kauempaa tänne, meidän markkinoille on, täkäläisten yritysten mentävä myös kaukaisemmille markkinoille.  Hyvä elämä saavutetaan, kun kehitetään lappilaista yritystoimintaa ja ylläpidetään palveluverkostoa, jossa tärkeitä toimijoita ovat paikalliset yrittäjät.  Yritystemme maksamien verojen ja maksujen suuruus, sekä sääntely yhdessä vaikuttavat yritystemme kilpailukykyyn joko heikentävästi tai parantavasti. Lapin Yrittäjien tutkimuksen mukaan paikallisten yritysten ja niiden työntekijöiden tuottamat verotulot ovat aluetaloudelle merkittäviä, joten yritysten kilpailukyvystä kannattaa pitää huolta. Yritysten kassoista lappilaiseen hyvinvointiin lähtevän rahan määrä on huomattavan suuri.  Lappi on vahvasti pienyrittäjyyteen tukeutuva alue.  Sellaisena sen on myös säilyttävä.

 

Martti Kankaanranta
varatoimitusjohtaja
Lapin Yrittäjät

Martti Kankaanranta

Yrittäjä, työeläkettä entisistä työsuhteista Suomesta ja vähän Ruotsista nauttiva, samanaikaisesti yrittäjäeläkettä maksava.