Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Liike-elämän vallankumous on kaiken internetissä

Pohjolan Sanomat / Lapin Kansa 19.5.2015

Maailma kehittyy esineiden tai asioiden internetissä, teollisessa internetissä tai kaiken internetissä, englanniksi Internet of Things (IoT).  Isot yritykset ovat panostaneet digitaalisuuteen toiminnoissaan, koska ne ovat mieltäneet menettävänsä pelin elleivät pysy kehityksessä mukana.  Pk-yritykset ovat joustavia muutoksessa ja voittajia, kunhan ne omaksuvat heti modernin teknologian toteaa Tieto Oyj:n myyntijohtaja Jukka Kuusinen. Hänen mielestään kyse on enemmästä kuin osaamme arvatakaan.  EU:n Komissio julkaisi vastikään 16 aloitettaan digtaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi.  Asia on nykykomission työlistan kärkipäässä.  

Todelliset uhkat yritystoiminnalle siinä tapauksessa, ettei huomioida digitaalisuuden vahvaa tuloa liike-elämään, saattavat toteutua monella toimialalla. Ovatko sitten lappilaiset yritykset ottaneet kehitysstrategioissaan huomioon digitaalisen vallankumouksen tuomat mahdollisuudet? Tämän kevään pk-yritysbarometrissa kysyttiin lappilaisilta yrityksiltä digitaalisuuden käytöstä liiketoiminnassaan.  Vastaukset osoittavat, että horroksessa vielä ollaan, mutta heräämistäkin selkeästi on.

Pk-yritysbarometrin mukaan noin kolmella neljästä Lapin alueen pk-yrityksestä on omat Internet-kotisivut. Seuraavaksi eniten pk-yritykset hyödyntävät tai käyttävät liike-toiminnassaan sosiaalista mediaa. Lapin pk-yrityksissä pilvipalveluja hyödynnetään vähemmän kuin koko maan pk-yrityksissä.  Digitaalisia kanavia palveluiden jakelussa ja markkinoinnissa käyttää viidennes lappilaisista yrityksistä. Teollinen internet ja uudenlaiset ratkaisut, joissa laitteet kommunikoivat keskenään ja suorituskyky paranee, kun ne analysoivat dataa itsenäisesti ja näin optimoivat toimintaansa, tai ns. big datan käyttö on jokseenkin vierasta lappilaisille pk-yrityksille yritysbarometrin mukaan.

Kuluttajinakin me ollaan jo teollisen internetin piirissä.  Eräs konkreettinen esimerkki tästä on energiayhtiöiden etäluettavat mittarit.  Useimmille aloille sovellukset ovat vasta tulossa. Moderni teknologia mahdollistaa automaation ja etävalvonnan lisäämisen teollisuuslaitoksissa, varastoissa, sekä ohjaa yrityksissä monenlaisia toimintoja. Vuorineuvos Kari Neilimö ja johtaja Timo Honko kirjoittivat vastikään Kauppalehdessä otsikolla ICT on Suomen paras mahdollisuus kasvuun, että ”Suomella vaihtoehdot ovat vähissä – meidän mahdollisuutemme pureutuu vahvasti digitalisaatioon.  Digitalisaation avulla automatisoidaan rutiinit, hyödynnetään jatkuvasti kertyvää tietoa aiempaa tehokkaammin ja luodaan uudenlaisia tapoja toimia.”  

Kaiken Internet on vallankumous yritystoiminnassa ja kasvun edellytys myös Lapissa ja rajat ylittävässä pohjoisten alueiden yritysyhteistyössä.  Merkittävää on, että Lapin ammattikorkeakoulu on päässyt mukaan Euroopan Komission isoon, EU:n kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävään Mantis-projektiin. Näin Kemissä kehitetään teollista internetiä.  Projektin tärkein teema on luoda ohjelmistoalusta ennakoivan kunnossapidon tarpeisiin.   

Norwegian Barents Secretariat valmistelee ICT –klusterihanketta.  Hanke edistää alueen mahdollisuuksia rakentamalla ICT:n ja innovaatioiden tukiverkostoa, ja vahvistamalla Barentsin alueella tieto- ja viestintätekniikan alalla rajat ylittävää klusteriyhteistyötä.  Menestystä Lapin ammattikorkeakoulun ja Barents ICT-Cluster –hankkeille!

 

Martti Kankaanranta
​varatoimitusjohtaja
Lapin Yrittäjät

Martti Kankaanranta

Yrittäjä, työeläkettä entisistä työsuhteista Suomesta ja vähän Ruotsista nauttiva, samanaikaisesti yrittäjäeläkettä maksava.