Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Osaajista kilpaillaan yli rajojen

Pohjolan Sanomat 25.6.2014

Lappi rajoittuu kolmeen valtioon, Ruotsiin, Norjaan ja Venäjään. Lapin sijainti tarkoittaa, että rajat ylittävä yhteistyö on Lapin kehityksen kannalta A ja O. Pohjoisilla alueilla on odotettavissa isoja investointeja luonnonvarojen hyödyntämiseksi. Pitkään on puhuttu siitä, että pohjoiset alueet ja niiden luonnonvarat takaavat Euroopan taloudellisen kehityksen. Näin saattaa olla, mutta täällä on myös osaavaa ja taitavaa jalostusta, joita tule edelleen kehittää. Pohjoisten alueiden edunvalvonnassa tämä näkökulma pitää olla vahvana.

Kaivostoiminta, metallien jalostus ja matkailu ovat Lapin vahvimmat erikoistumistoimialat. Pohjois-Ruotsissa 60 000 ihmisen toimeentulo tukeutuu kaivostoimintaan ja kasvunäkymiä on edelleen. Pohjois-Norjan teollisuus öljyn ja kaasun hyödyntämisessä kasvaa, mm. koulutusyhteistyötä sähköasentajien koulutukseen Ruotsin Övertorneålla sijaitsevan Utbildning Nord`n kanssa haetaan. Pohjois-Ruotsi kehittää aluettaan myös uuden teollisuuden, energiapihien datakonesalien osaajana ja sijaintialueena. Pohjois-Norjassa kasvava toimiala on myös meriruoka, kala, äyriäiset, jne.

Kehitys lähialueillamme Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Norjassa on voimakasta ja myös Lapin kannalta erinomainen asia. Kehityksen johdosta lappilaisten yritysten mielenkiinto lähialuemarkkinoille on lisääntynyt. Pohjoisten alueiden kehittyminen edellyttää koulutusta ja osaajia. Pohjoisen kilpailukykyä parantaa, kun alueelle kehittyvät yhteiset rajat ylittävät tavara- ja työmarkkinat. Yksi uusi myös markkinatietoa lisäävä koulutusmuoto on Lappian kehittämä ruotsinkielinen yrittäjän ammattitutkinto, jonka teemana on Ruotsin markkinat.

Lapin suhdannekatsauksessa 2014 on läpileikkaus Lapin elinkeinoista, niiden menneen vuoden tilanteesta. Lapin pk-yritysten suhdanteet ovat tarkasteluajankohdan aikana parantuneet. Vaikka tilanne juuri nyt näyttää yrityskentältä tulleiden viestien mukaan huononneen, on Lapissa kasvu ollut voimakkaampaa kuin koko maassa taantumavuoden 2009 jälkeen vuoteen 2013, joskin vuoden 2008 romahduksen jälkeen lähtötaso oli kovin alhainen. Suhdannekatsauksen luvut kuvaavat tilastotietojen kautta koettua aikaa, eivät tätä päivää tai tulevaisuuden odotuksia. Nyt meneillään oleva nolla- tai miinusmerkkinen talouden kehitys on seurausta syistä, jotka aiheutuvat Suomen elinkeinoelämän rakennemuutoksesta ja poliittisista päätöksistä, kun taas muissa Pohjoismaissa syyt ovat sellaisia, että niissä talous kasvaa.

Lapin menestymisen ainoa tae on yritystoiminnan kasvattaminen. Mikäli lähialueet kehittyvät kovasti ripeämmin ja yritykset rekrytoivat sinne osaavaa työvoimaa, luo se mahdollisuuksia täällä koulutetuille osaajille. On muistettava, että suhdanteet menevät ja tulevat ja osaavaa työvoimaa tarvitaan noususuhdanteessa myös Lapin yritystoiminnan kasvattamiseen ja kehittämiseen. Toisaalta Lapin nykyisen työttömyystilanteen vallitessa on hyvä, että lähialueilla on vapaita työpaikkoja ja mahdollisuuksia työllistyä. Rajat ylittävä toimeksiantojen ja työntekijöiden pendelöinti on arvokas asia myös Lapin elinkeinoelämälle, mutta pitemmällä aikavälillä Lapin kilpailukyvyn kannalta on välttämätöntä, että pohjoisten alueiden kehityksessä pysytään mukana.

Martti Kankaanranta
varatoimitusjohtaja
Lapin Yrittäjät

 

Martti Kankaanranta

Yrittäjä, työeläkettä entisistä työsuhteista Suomesta ja vähän Ruotsista nauttiva, samanaikaisesti yrittäjäeläkettä maksava.