Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Rajaesteitä kannattaa poistaa

Rajat ylittävää yritysten välistä yhteistyötä, kauppaa ja työvoiman pendelöintiä haittaavat niin sanotut rajaesteet, jotka muodostuvat valtioiden erilaisesta lainsäädännöstä ja viranomaiskäytännöistä.  On välttämätöntä, että näitä rajaesteitä pyritään poistamaan ja toimitaan pohjoismaisessa yhteistyössä myös niin, etteivät Euroopan Unionista tulevat direktiivit, kun niitä sovelletaan kansallisiin lainsäädäntöihin, aiheuta uusia rajaesteitä.  Mm. yritystoimintaa koskevasta säätelystä jo 70 prosenttia tulee EU:sta ja tämän säätelyn tarkoitus on nimenomaan poistaa kaupan ja työvoiman vapaata liikkumista rajoittavaa lainsäädäntöä ja käytäntöjä.  Yrittäjät ja viranomaiset keskustelivat rajaesteistä viime viikolla Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan järjestämässä ”Kolmen maan rajatapaamisessa” Levillä.

Pohjoismaissa liikkuu päivittäin noin 70 000 työntekijää töihin yli rajan.  Myös yritysten toimeksiantojen rajat ylittävä liike on vilkasta.  Volyymit ovat sellaisia, että rajaesteiden poistaminen lisäisi tuottavuutta merkittävästi. Verotusta, sosiaaliturvaa, yrityslainsäädäntöä, teollisuuden ja rakentamisen standarteja, sekä erityisesti viranomaiskäytäntöjä kannattaa harmonisoida.  Yrittäjien yksiselitteinen viesti rajatapaamisessa puettiin muotoon, ”miten on selitettävissä, että veroja yhteiskuntiin keräävien yritysten tulee kestää turhia rajaesteitä, kun taas poliitikot ja viranomaiset, jotka näitä verorahoja putken toisessa päässä odottavat ja niitä hyödyntävät, rajaesteitä sietävät”.  Olisiko asenteita ja tekemistä korjattava niin, että yritykset saisivat kerryttää verotuloja rauhassa ja ilman turhia rajaesteitä.

Nordisk Agenda, vahvistuva pohjoinen veroyhteistyö, on Pohjoismaiden verohallintojen tutkimusyhteistyötä, jonka tavoitteena on tai ainakin tähdellisenä tavoitteena pitäisi olla verolainsäädäntöjen ja käytäntöjen harmonisointi, sekä kilpailuneutraalin toimintaympäristön luominen Pohjoismaihin.  Tällainen valtioiden välinen yhteistyö on kannatettavaa ja tulisi olla varsinkin täällä Pohjoiskalotilla tuttua.  Näin ei kuitenkaan ole, koska Pohjoismaista veroyhteistyötä Levillä esittelevän Ruotsin verohallinnon edustajan viesti tuntui olevan kuulijakunnalle pikemminkin uutta tietoa.  HHHHän sai aitoja viestejä vietäväksi tähän pohjoismaiseen veroyhteistyöhön.  Se kuinka nämä viestit vaikuttavat viranomaiskäytännöissä ja varsinkin lainsäädännössä jää nähtäväksi.

Turhien rajaesteiden poistamiseksi on taannoin Pohjoismaiden pääministereiden pyynnöstä perustettu Rajaestefoorumi, jonka tehtävä on ”kaikin keinoin” pyrkiä poistamaan kaupankäyntiä alueella haittaavat esteet. Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan, jonka toimipisteet sijaitsevat TornioHaaparannassa ja Norjan Skibottenissa, tehtävä on neuvoa yrityksiä ja kansalaisia rajakysymyksissä ja ennen kaikkea viedä täällä pohjoisilla alueilla koettuja rajaesteitä kansalliseen ja pohjoismaiseen tietoisuuteen ja päätöksentekoon.  Rakentava vuoropuhelu maiden poliittisten instituutioiden ja hallintoelinten kanssa on tärkeää Pohjoiskalotin kansalaisten ja yritysten arjen helpottamiseksi.  Haluamme todelliset ja turhat rajaesteet pois arkea haittaamasta, kun taas niin sanottuihin oletettuihin rajaesteisiin vaikutamme jakamalla oikeaa tietoa.

Martti Kankaanranta
varatoimitusjohtaja
Lapin Yrittäjät

Martti Kankaanranta

Yrittäjä, työeläkettä entisistä työsuhteista Suomesta ja vähän Ruotsista nauttiva, samanaikaisesti yrittäjäeläkettä maksava.