Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Uudistukset koulutuksessa ja tyomarkkinoilla edellytykset kasvu-uralle

Yrittäjän Lappi 4/2015 -lehden pääkirjoitus

Elinkeinoelämä Suomessa on muuttunut nopeasti viimeisen 30 vuoden aikana.  Paljon hyvinvoinnista lepää aikaisimpina vuosina menestyvien suuryritysten ja teollisuuden varassa. Tänään tiedämme, että tulevaisuuden työmarkkinat näyttävät erilaisilta.  Uudet teknologiat yhdistettynä maailmanlaajuisiin markkinoihin asettavat suuria vaatimuksia, edellyttävät nopeaa liikkuvuutta, tehokuutta ja hyvää tuottavuutta.  Tämä tarkoittaa, että monet työpaikat siirtyvät suuryrityksistä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.  Tällainen kehitys haastaa koulutuksen ja työmarkkinat. Koulutuksessa yrittäjyys ja oma-aloitteisuus tulee nostaa keskiöön, samoin työmarkkinoilla. Esimerkiksi todellinen paikallinen sopiminen tulee olla nykyistä paljon yleisempi tapa toimia, ja työaikalakia on uudistettava vastaamaan tämän päivän työntekijöiden ja työnantajien odotuksia, byrokratiaa tulee vähentää.

Kehityksen kannalta ongelmallista tässä yrityskentän murroksessa on usein se, että liian monet näistä pienistä yrityksistä eivät kasva, vaikka sitä haluaisivatkin.  Jotta yritys siirtyy seuraavalle tasolle, vaatii se usein suuria muutoksia.  Monet pienet ja taitavat yritykset kasvattavat sekä liikevaihtoa että työntekijöiden määrää jonkun aikaa, mutta eivät onnistu saavuttamaan riittävää kannattavuutta. Siksi ne saattavat taantua.  Tällainen kehitys vie energiaa ja luo epävarmuutta omistajien piirissä, mutta myös asiakkaiden, rahoittajien tai kanssatyöntekijöiden piirissä.  Miten sitten useammat pienet yritykset saataisiin kasvu-uralle?

 

Samanaikaisesti kuitenkin toiset yritykset onnistuvat.  Mitä he tekevät eri tavalla? Kuinka he varmistavat, että sekä kasvava työntekijämäärä ja riittävä tuotto toteutuvat?  On olemassa useita selvityksiä kasvusta näissä yrityksissä.  Yrityksessä pitää sisäistää ja päättää, mitä kasvu tarkoittaa yrityksessä, kasvuun tarvittavien pääomien saanti on varmistettava, on rekrytoitava oikein, johdettava tiimiä, hoidettava sidosryhmät, fokusoitava ja käytettävä asiantuntijoita jne. Myös joustavat työmarkkinat helpottavat yrityksen kasvua ja parantavat työllisyyttä. 

Kokemusten siirtämisen ja benchmarkkauksen avulla useampi yritys saataisiin kasvu-uralle.  Aiheeseen on erilaisia koulutusohjelmia.  Parhaasta päästä tällaista oppimista oli mm. Lapin Ely-keskuksessa kansainvälisten toimijoiden kanssa yhteistyössä kehitetty HAKA –koulutus (Hallittu Kasvu), Kasvua viennistä- sekä World Class Service Lapland –matkailualan koulutukset.  Tämänlaatuinen koulutus, jossa parhaimmillaan yrittäjät sparraavat toinen toisiaan, tulisi lanseerata uudelleen.  Myös mentori-/yrityskummitoiminta on hyvä malli, jossa kokenut yrittäjä sparraa alkavaa yrittäjää, siivittää nuoria yrittäjiä eteenpäin ja mahdolliseen kasvuun.

 

Martti Kankaanranta
varatoimitusjohtaja
Lapin Yrittäjät

 

Martti Kankaanranta

Yrittäjä, työeläkettä entisistä työsuhteista Suomesta ja vähän Ruotsista nauttiva, samanaikaisesti yrittäjäeläkettä maksava.