Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Vain kilpailu jalostaa

Lapin Kansa 23.3.2015

Rovaniemeläinen mainosalan yrittäjä Taina Torvela otti vastikään tässä lehdessä kantaa lappilaiseen yritysdynamiikkaan. Se on Lapissa vertaansa vailla Tunturi-Lapin seutukunnassa, mutta muu Lappi on kuitenkin menettänyt asemiaan kilpailukykyisyyttä kuvaavissa tekijöissä.  Varmaankin myös tästä syystä johtuen Tunturi-Lapin seutukunta on vuosien 2009-2013 aikana ainoa muuttovoittoinen lappilainen seutukunta kuntien välisissä muutoissa.  Valtiotieteen tohtori Timo Aro on tutkinut ja vertaillut Suomen seutukuntien yritysdynamiikkaa. 

On helppo yhtyä Torvelan sanomaan, että kilpailukykyynsä satsaava kunta lisää alueen taloudellista hyvinvointia.  ”Siksi kunnissa on monta syytä sijoittaa yritysdynamiikan kehittäminen kuntastrategian keskiöön ja johdettava elinkeinopolitiikkaa strategisena ydintoimintona”. 

Lapin Yrittäjien selvityksen mukaan pk-yritysten kerrannaisvaikutukset kuntatalouksiin ovat niin merkittävät, että voidaan hyvinkin todeta kunnilla ja yrityksillä olevan kohtalonyhteys, joka tulisi vaikuttaa kunnan kaikessa päätöksenteossa.  Kunta on alueilla iso toimija, joka parhaimmillaan voi kasvattaa ja monipuolistaa mm. hankinnoilla alueen yritysrakennetta.  Tapa järjestää palvelut on kunnan kannalta olennainen kysymys.  Palvelun kustannukset on avattava ja haettava niihin tehoa myös ulkoistamalla.

Kunnissa palvelustrategioita laaditaan vaihtelevasti.  Palvelutarvearviointi niinkin on, muttei välttämättä kuvausta, jossa ovat linjaukset kunnan palveluiden kehittämisestä ja järjestämisestä pitkällä aikavälillä tai riittävää visiota markkinoille. Palvelustrategian funktioita ovat kunnan tarveanalyysi, rooli ja tavoitteet palvelun järjestäjänä ja tuottajana sekä muiden toimijoiden roolit.  Tällainen palvelustrategia tukee myös yritystoiminnan pitkäjänteistä kehittämistä.

Lapin elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksen panos on viime vuosina ollut aktiivinen Lapin kuntien yrittäjyys-ilmapiirin kehittämisessä tavoitteena lisätä yrittäjämäistä päätöksentekoa kunnissa ja aktivoida päätöksentekijöitä huomaamaan, miten heidän toimensa vaikuttavat elinkeinoihin ja yrittäjyyteen.  Lapissa on viime vuosien aikana toteutettu kaikkiaan 43 eri Y-toimenpidettä (toimintamalli yrittäjyyden parantamiseksi) paikkakunnittain, 16 kunnassa, kehittämistoimenpiteisiin liittyviä työpajoja 55 kpl, joihin on osallistunut noin 800 henkilöä.  Kilpailua jalostavaa toimintaa on siten edistetty kiitettävästi.

Edellä mainitussa toiminnassa kunnat ovat työstäneet tilanteeseen sopivia yrittäjyyttä kannustavia työkaluja, kuten elinkeinostrategioita ja yrittäjyysvaikutusten arviointeja.   Onnistuminen paikallisen yrittäjyyden ja yritystoiminnan kannustamisessa, sekä kilpailukyvyn parantamisessa riippuu siitä, kuinka hyvin kunnat keskittyvät jalkauttamaan kehitysstrategioitaan ja käyttämään tämän kautta rakennettuja työkaluja.   Kuntien toimintaympäristö muuttuu jo lähivuosina merkittävästi. Mikäli kunnassa on avoin asenne muutokseen ja koko organisaatiossa hyvin sisäistetty syy sijoittaa yritysdynamiikka kunnan toiminnan keskiöön, ollaan oikealla tiellä.

Martti Kankaanranta                                                                              
varatoimitusjohtaja                                                                                         
Lapin Yrittäjät

Martti Kankaanranta

Yrittäjä, työeläkettä entisistä työsuhteista Suomesta ja vähän Ruotsista nauttiva, samanaikaisesti yrittäjäeläkettä maksava.