Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjyyskasvatus-työllistymisen edelletys!

Pohjolan Sanomat 19.11.2014

Työelämän tulevaisuus antaa paljon mahdollisuuksia yritystoiminnalle.  ICT:n laajeneva hyödyntäminen, digitalisaatio ja globalisaation eteneminen muuttavat työtä ja työmarkkinoita.  Yksinyrittäjien määrä kasvaa, samoin yrittäjien verkostot, työtä tehdään yhä useammin omaehtoisesti toimeksiantosuhteessa, mutta omaehtoisesti myös organisaatioissa, tiimityö erilaisten projektien läpiviemiseksi kasvaa.  Omaehtoinen yrittäminen liiketaloudellisten periaatteiden mukaan on ulkoista yrittämistä ja omaehtoinen toiminta organisaatiossa niin sanottua sisäistä yrittäjyyttä.

Vaikka kaikista ei ole yrityksen perustajiksi tai johtajiksi, yrittäjämäistä asennetta tarvitaan myös toisen palveluksessa, tai ei se ainakaan haitaksi ole.  Siksi yrittäjyys tulisi olla yhtenä keskeisenä perustana koulujen opetussuunnitelmissa ja kunnan strategiassa tulee huomioida yrittäjyyskasvatus.  Kunnanjohtajille tehdyn kyselyn mukaan näin onkin tehty yli puolessa Lapin kunnista, eli lähes puolella on tässä suhteessa parantamisen varaa.  Niissä kunnissa, joissa aihe on paperilla, ei välttämättä tarkoita sitä, että se toteutuisi hyvin käytännössä.  Kaikkinensa vastausten perusteella voidaan vetää johtopäätös, että monessa Lapin kunnan koululautakunnassa yrittäjyyskasvatus on jäänyt liian vähälle huomiolle.

Kun puhutaan yrittäjyydestä ja kasvatustieteestä yrittäjyyskasvatuksen käsitteen alla, saattaa herätä kysymys, miten nämä kaksi eri maailmaa löytävät toisensa. Tohtori Annukka Tapani toteaa, että tarve erilaisten maailmojen yhteiselolle on selitettävissä yhteiskunnallisen kehityksen kautta.  Yhteiskunnassa on epävarmuutta, globalisaatio-kehitystä ja arvaamattomuutta.  Oman elämän hallinta on siirtynyt yksilön vastuulle ja sitä kautta on syntynyt tarve monien mahdollisuuksien ja uuden todellisuuden löytämiselle. Yrittäjämäistä toimintaa tarvitaan työuralla.  Yrittäjyyden rooli on korostunut yksilöiden tapana työllistää itsensä.  Yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatuksellista ajattelua tukemalla voidaan kasvattaa nuoriamme kohti oma-aloitteisuutta, laatuajattelua, sekä vastuun ja velvollisuuden tuntoa.

Yrittäjyyskasvatuksen vahva huomioiminen opetussuunnitelmissa ja kuntien strategioissa luo mahdollisuuksia, mahdollistaa paremmin uudenlaisiin työelämän valmiuksiin ja digitalisaation ja globalisaation vaatimuksiin vastaamiseen, sekä parantaa Lapin yritysten ja organisaatioiden kilpailukykyä. Voidaankin perustellusti todeta, että yrittäjyyskasvatus on yksi työllistymisen edellytys.

Osoitteessa www.yvi.fi  -hankkeessa (2010-2014) kehitetään yrittäjyyskasvatusta ammatillisessa ja yleissivistävässä opettajankoulutuksessa. Opettajankouluttajien ja opettajien lisäksi YVI-ympäristöä voivat hyödyntää myös yritykset, opettajaksi opiskelevat, kotiväki sekä kaikki yrittäjyyskasvatuksesta ja sen kehittämisestä kiinnostuneet.

 

Martti Kankaanranta
varatoimitusjohtaja
Lapin Yrittäjät

 

Martti Kankaanranta

Yrittäjä, työeläkettä entisistä työsuhteista Suomesta ja vähän Ruotsista nauttiva, samanaikaisesti yrittäjäeläkettä maksava.