Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yritystoiminnan ja koulutukseen kohtalonyhteys

Koulutuskuntayhtymä Lappian lehti/ 2015

Hyvinvoinnilla, yritystoiminnalla ja koulutuksella on kohtalonyhteys.  Mikäli nuori ei kouluttaudu, takaa hän kohdallaan varman työttömyyden.  Mikäli alue ei kiinnosta yrittäjiä, se taantuu. Mikäli yritykset eivät saa osaavaa työvoimaa, menettävät ne kilpailukykynsä ja taantuvat ja myös yhteisön hyvinvointi taantuu.  Kun koulutuksen kysyntä ja tarjonta kohtaavat saavat yritykset osaavaa työvoimaa, yritykset menestyvät, verotulot kasvavat ja näin mahdollistavat hyvinvointipalvelut.

Koulutuksen ja yritystoiminnan kohtalonyhteyden sisäistäminen on välttämätöntä.  Tämän yhteyden vaaliminen on koululaitoksen ja yritysten välistä yhteistyötä.  Nopeassa muutoksessa työmarkkinoilla syntyvien osaamiskapeikkojen ennakointi ja löytäminen, ja niihin nopea reagoiminen koulutuksessa onnistuu vain yhteistyöllä.

Kun katsotaan Koulutuskuntayhtymä Lappian koulutusta, tulee laajan ja Suomessa erityisen alueen elinkeinoelämän tarpeet huomioida.  Erityisyys johtuu alueen paikkakuntien erilaisesta elinkeinorakenteesta, valtakunnanrajasta ja rajat ylittävästä pohjoisten alueiden yhteisistä markkinoista.  Kun toisen asteen koulutuksessa huomioidaan alueen elinkeinorakenne, ja erityisen tarkkaan alueen vahvat toimialat, metalli- ja metsäteollisuus, kaivannaistoiminta ja matkailu, sekä yrittäjyys, ja valmius työskennellä toisessa maassa, ollaan oikealla tiellä.  Tämä tarkoittaa jatkuvaa koulutuksen kehittämistä yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa.  Tämä tulee huomioida myös aikuiskoulutuksessa.  Tästä hyviä esimerkkejä ovat Lappian kehittämä ruotsinkielinen Yrittäjän Ammattitutkinto, jonka teemana on Ruotsin markkinat, sekä ruotsinkielinen rakennusalan koulutus.

Lappia tulee olla koulutuksenjärjestäjä, jonka koulutuksen kärkenä on elinkeinoelämän tarpeet.  Kysymys ei ole siitä, etteikö koulutuksessa näitä tarpeita ole aiemmin huomioitu, vaan siitä, että tämä strategiasta tuleva ajatus yritysyhteistyöstä toteutuu käytännön toiminnassa mahdollisimman hyvin, sekä Lappian asema rajan pinnassa huomioidaan kunnianhimoisesti. Tämä olisi myös vetovoimaisuustekijä.

Millään muulla toisen asteen kouluttajalla ei ole sellaista asemaa rajan pinnassa kuin Lappialla. Tämä saisi näkyä käytännön toiminnassa vahvana.  Lappia voisi perustaa Pohjoiskalotti –koordinaattorin, joka tutustuisi pohjoisten alueiden koulutustarpeisiin ja tekisi yhteistyöehdotuksia Ruotsin ja Norjan koulutuksenjärjestäjille ja yrityksille.  Mikä olisikaan parempaa kuin parantaa yhteistyötä kehittämällä esimerkiksi rajat ylittäviä oppilaiden harjoituspaikkamarkkinoita.  Rajat ylittävään koulutusyhteistyön kehittämiseen löytyy rahoitusta mm. EU:n rahastoista.

 

Martti Kankaanranta
varatoimitusjohtaja
Lapin Yrittäjät

 

Martti Kankaanranta

Yrittäjä, työeläkettä entisistä työsuhteista Suomesta ja vähän Ruotsista nauttiva, samanaikaisesti yrittäjäeläkettä maksava.