Etsi

Menestyvän Lapin kivijalka on kuntien ja yrittäjien toimiva yhteistyö

Voi, kuinka kiitollinen olen muutaman viikon takaisesta Lapin Yrittäjien viikonlopusta Pyhätunturilla! Pelkosenniemen Yrittäjät toimi Lapin Yrittäjien organisoiman ensimmäisen Menestyvä Lappi -kuntafoorumin estradina. Pyhätunturilla Luonto- ja Kulttuurikeskus Naava tarjosi tapahtumalle hyvät puitteet ja sijainniltaan oltiin Suomi-neidon sydämessä. Kuntafoorumin sisältö oli rakennettu erittäin tärkeistä ja ajankohtaisista aiheista. Elämmehän jonkinlaista murrosta Lapissa kuntien ja yrittäjien yhteystyössä. Miten voisimme yhdessä sitä parantaa ja miten voisimme luoda lisää työtä, koska siihen meillä on mahdollisuus. Tarvitaan yhteisiä avaimia toimintoihin ja tietämystä kuntien ja yrittäjien tavoista toimia.


Suomen Yrittäjien elinkeinopolitiikan asiantuntija Hannamari Heinonen ja Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Pirkka Salo

Menestyvän kunnan takana on menestyvä yrittäjä- aiheesta meille puhui Suomen Yrittäjien elinkeinopolitiikan asiantuntija Hannamari Heinonen. Hän käsitteli kokonaisuutena yrittäjien ja kuntien yhteistyön mahdollisuuksia. Hyvä ja toimiva elinkeinopolitiikka lähtee avoimesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä yrittäjien ja kunnan välillä. Kehitys- ja yritysmyönteinen kunta ja kuntapäättäjät ovat avainasemassa menestyvän kunnan takana. Jokaisen kunnan tulisi tunnistaa ja tunnustaa oman elinkeinopolitiikan vahvuudet sekä mahdollisuudet. Kuntastrategiassa tulee huomioida alueen elinvoiman edistäminen. Yrittäjät luovat työtä ja elinvoimaa kuntiin, sekä yrittäjät tärkeitä veronmaksajia kunnille. Yhteistyöllä luodaan kaikille parempaa tulevaisuutta!

Tärkeitä mittareita kunnille elinkeinopolitiikan seuraamiselle on Suomen yrittäjien teettämä Elinkeinopoliittinen mittaristo -kysely, joka toteutetaan joka toinen vuosi. Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Pirkka Salo kävi ELPO -kyselyn tuloksia Lapin osalta läpi ja voitiin yhdessä todeta, että parantamisen varaa on. Kuitenkin ensiarvoisen tärkeää olisi saada lappilaiset yrittäjät vastaamaan ELPO -kyselyyn, jotta saisimme luotettavia tuloksia, joita kunnat voisi hyödyntää elinkeinopolitiikan kehittämistyössä. Seuraavan ELPO -kyselun vastausprosentti nostetaan koko Lapin osalta kiitettäväksi, eikö vain yrittäjäkollegat?

Lapin hankinta-asiamies -hanke on kaksivuotinen hanke ja kesästä asti siinä on hankinta-asiamiehenä työskennellyt Susanna-Sofia Keskinarkaus. Keskinarkaus kertoi hankinnoista ja miten hankintoja voitaisiin toteuttaa kunnissa yhteistyössä yrittäjien kanssa. Hankinnat ohjaavat eurot kotiin, eli oman kunnan alueella kannattaa hyödyntää oman kunnan alueella olevia yrityksiä hankintojen suhteen. Silloin raha jää oman kuntaan ja mahdollistaa toteuttaa jopa uusia investointeja kunnassa. Ja todettakoon vielä, että hankinta-asiamies neuvoo sekä yrityksiä että hankintayksiköitä maksutta!

Markkinointi on meidän kaikkien yhteinen asia, sekä kuntien että yrittäjien. House of Lapland Oy:n toimitusjohtaja Sanna Tarssanen kertoi toiminnasta Lapin alueellisena markkinointi- ja viestintätalona. Mitä huikeita panostuksia ja tuloksia he ovat tehneet ja tekevät koko ajan koko Lapin näkyvyyden kasvattamiseksi. Lappi elää matkailu kuumetta ja Lappia viedään kansainvälisille markkinoille kovaa vauhtia. House of Lapland Oy:n työ on koko Lapille merkittävää ja Tarssanen painottikin, kuinka laaja mahdollisuus meillä on vielä kasvaa ja kehittyä. Lapissa on äärimmäisen hienot arvot: turvallisuus, hiljaisuus ja puhtaus. Näiden arvojen ympärillä on kuntien elinvoima nyt ja tulevaisuudessa!

Markkinointi on meidän kaikkien yhteinen asia, painottaa House of Lapland Oy:n toimitusjohtaja Sanna Tarssanen. Etupenkissä esitystä kuuntelemassa Suomen Yrittäjien elinkeinopolitiikan asiantuntija Hannamari Heinonen ja Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Pirkka Salo. 

Loppuyhteenvetona voin todeta, että muutamilla toimenpiteillä voidaan kehittää elinvoimaista elinkeinopolitiikkaa Lapin kunnissa merkittävästi. Avoimella ja rehellisellä vuoropuhelulla rakennetaan tulevaisuuden yhteistyötä kuntien ja yrittäjien välille. Tarvitsemme toinen toisiamme, kaksi on vahvempi kuin yksi. Rakennetaan tulevaisuuden menestys yhdessä ja ollaan ylpeitä Lapin ainutlaatuisista mahdollisuuksista!

 

Rakentavaa syksyä Pelkosenniemeltä,
Anna-Kaisa Luoma-aho
Pelkosenniemen Yrittäjien puheenjohtaja

Anna-Kaisa Luoma-aho