Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Mikroyrittäjät kehittävät verkostojen avulla

Jokaiselle yritykselle on elintärkeää kehittyä. Useissa yrityksissä on omat kehitysosastonsa tai työntekijänsä toiminnan kehittämistä tai vaikkapa tuotteiden innovointia varten. Mikroyrityksillä tilanne on kuitenkin vallan toinen. Yrittäjä yksin tai kahdestaan voi hädin tuskin muodostaa omaa kehitysosastoaan, tai ei ainakaan pysty paneutumaan kehitystoimiin yksinään päivittäisen yrityksen pyörittämisen keskellä.

Yhdessä tekeminen kehitysideoiden vauhdittajana

Tutkimusten mukaan kehittämistoimien ja innovoinnin buustaaja on sosiaalinen vuorovaikutus, eli ryhmässä ja yhdessä tekeminen. Tämä on noussut esille muun muassa kansainvälisistä innovaatiotoiminnan tutkimuksista. Tähän on helppo yhtyä, ja huomata yhteisen tekemisen merkitys myös käytännössä. Yleensähän tämä tarkoittaa yritysten sisällä uuden kehittämistä. Esimerkiksi yrityksiin voidaan rakentaa erilaisia kehitysryhmiä, tai –projekteja, tai vaikka järjestää yhteisiä aivoriihiä kehitettävien teemojen ympäriltä.

Yleisesti innovaatiotoiminnan hedelmällisenä lähtökohtana pidetään monipuolisuutta. Liian samanlainen ryhmä ei tuota välttämättä niin uusia ajatuksia. Keskenään erilaisten toimijoiden ajatusten rikkaus kumpuaakin usein erilaisista taustoista, kokemuksista ja nykyisestä toiminnasta. Uudet ajatukset syntyvät usein erilaisten ajatusten ristitulessa. Mutta miten mikroyrittäjä, ja erityisesti yksinyrittäjä innovoi porukalla? Onko hänellä merkitty kalenteriin brainstorming-sessio itsensä kanssa?

Verkostoissa mikroyrittäjien kehittämisen tuki

Mikroyrittäjillä puuttuu usein luonteva yhdessä kehittämisen foorumi. Lisäksi kehittämisen suunnittelu ja toimetkin hukkuvat usein yritystoiminnan pyörittämisen alle. Ydinryhmätoiminta, eli nimenomaan mikroyrittäjille suunnatut verkostot toimivat kehitysideoiden tukena. Nämä verkostot rakentuvat paikallisista, eri toimialojen mikroyrittäjistä vertaisverkostoksi. Kuukausittaisissa ydinryhmäilloissa on arjen yritystoiminnan ulkopuolinen hetki ja aika paneutua kehittämiseen.

Ydinryhmätoiminnassa kerättyjen kyselyjen perusteella verkostot ja ydinryhmäillat ovat nimenomaan hedelmällisiä innovoinnin foorumeita mikroyrittäjille ja yrityksille. Näissä illoissa kehitysideoiden kannalta merkityksellistä ovat erityisesti juurikin vuorovaikutus yrittäjien kesken sekä yhdessä oppiminen ja uusista toimintatavoista kuuleminen. Pelkästään jo muiden kanssa yhdessä tekeminen ja asioiden jakaminen toimivat innovoinnin vauhdittajina.

Erityisen rohkaisevaksi ydinryhmätoiminnassa on huomattu toimialojen monipuolisuus. Kehitysideoiden kannalta eri toimialojen yritykset ovat rikkaus toisilleen. Kovin samalaiselta pohjalta ei synny välttämättä kaikista hedelmällisimpiä kehitysideoita. Mikroyrittäjä tarvitsee monipuolisen ryhmän ympärilleen ideoimaan.

Miten päästä monipuolisiin verkostoihin kiinni?

Löydät uusia kumppaneita kehittämiseen, sekä toimivia verkostoja helposti esimerkiksi Näin met kasvama – tapahtumasta Rovaniemellä. Tämä MicroMatch ja työpajatapahtuma järjestetään syyskuussa 19.-20.2019. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet löydät tämän linkin takaa. Ydinryhmätoimintaa järjestetään Rovaniemellä ja Meri-Lapin alueilla Lapissa. Toimintaa pyritään myös laajentamaan uusilla alueille Lapissa. Konsepti on käytössä myös Pohjanmaalla ja Savossa, ja on MicroEntren kehittämä. Lisätietoja löytyy MicroEntren sivustolta.

Kati Vehmas
Kati Vehmas

Asiantuntija ja tutkija Lapin yliopistossa, Lapin mikroyritysten kasvuverkosto –hankkeessa. Osaamisaluettani ovat erityisesti kehittämis- ja innovaatiotoiminta. Olen myös itse mikroyrittäjä.