Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Osaamistason nostaminen vähentää eriarvoisuutta

Puolen vuosisadan aikana työelämässä on kaikki muuttunut. Siksi johtamisen on myös muututtava sen mukana.  Tämä tapahtuu hektisessä ympäristössä aina viiveellä. Nyt muutosjohtajia tarvitaan kaikissa organisaatioissa.   Kehitys on mennyt myös siihen suuntaan, että yhä useammassa yrityksessä tiiminjohtaja johtaa tiimiä, jossa on työntekijöitä muualla Suomessa, useassa maassa tai maanosassa. Kun työn tekemisen muodot ja työsuhteet moninaistuvat, edellyttää se muutoksia työmarkkinoilla, mutta myös lainsäädännössä ja sosiaaliturvassa.

Keksinnöt ovat tuoneet ulottuvillemme monenlaisia koneita ja laitteita. Tuotanto-menetelmien kehittyminen ja globalisaatio ovat laskeneet hintoja.  Vaikka globaali työn tarjonta on merkittävästi suurempaa kuin työn kysyntä, elämme länsimaissa yltäkylläisyydessä.  Työn tarjonnan ja kysynnän epäsuhta tuo mukanaan työttömyyttä.  Työttömyyttä on myös Pohjoismaissa, joissa eriarvoisuuden lisääntymistä pyritään hoitamaan pohjoismaisella mallilla. Korkean verotuksen tuomilla tuloilla rakennetaan sosiaaliturvaa patoamaan eriarvoisuutta. Padon vuotokohdat ja kannustimien tarve on yhteiskunnassa tunnistettava ja tehtävä kokonaisuuden kannalta järkeviä ratkaisuja. Vaikka yhteiskunta tekee paljon hyvää, on muistettava, että jokaisen ropon tähän hyvän tuottamiseen tekee like-elämä. 

Muutoksen onnistuminen edellyttää myös yksilöiltä oikeaa asennoitumista ja johdonmukaisuutta toiminnassaan, jotta yritykset jaksavat tulevaisuudessakin kantaa sen taakan, jonka yhteiskunta yrityksille sälyttää. Vaikka uusien asioiden opettelu ei ole aina helppoa, elämän parhaita hetkiä on kuitenkin oppia uusia asioita. Teknologian kehittyessä työtehtävät katoavat ja uusia syntyy. Tämä edellyttää elinikäistä oppimista, mikä onkin monen virallisen tahon kehitysagendalla Suomessa juuri nyt. Hyvä näin. Surkeaahan sekin olisi, jos ihminen urautuu paikalleen eikä tiedossa ole mitään uutta, joten elinikäinen oppiminen pitäisi olla innostavaa, ei ahdistavaa. Myös osaamistason nostaminen vähentää eriarvoisuutta.     

Korkean verotuksen yhteiskuntien on toisaalta pidettävä huolta kilpailukyvystään, kun rajat ovat auki globaalissa toimintaympäristössä. Tämän johdosta poliittisilta päätöksentekijöiltä vaaditaan talouden lainalaisuuksien hallintaa ja johdonmukaisuutta. Tuntuu joskus siltä, ettei kokonaisuutta haluta ottaa joidenkin tahojen toiminnassa huomioon, vaan ollaan liikkeellä yhden asian puolesta. Toivottavasti tällainen joukko ei kasva isoksi.  Demokraattinen, lapsiystävällinen, koulutukseen hyvin orientoitunut, terveydenhoidossa ja syrjäytymisessä ennalta ehkäisevä, tutkimukseen panostava ja työelämää uudistava yhteiskunta takaa myös kilpailukyvyn. 

Muutos on välttämättömyys, on aina ollut. Nyt vain vauhti on kovempi ja edellyttää työn ja ammatin vaihtamista useamman kerran elämässä. On alettava useasti puhtaalta pöydältä uudestaan ja uudestaan. Vaatimus muutosvalmiudesta haastaa yksilön, yritykset ja julkisen sektorin. Yksi merkittävä kehitystrendi on ollut yksinyrittäjien määrän voimakas lisääntyminen viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tällä hetkellä yksinyrittäjiä on jo reilusti yli puolet Suomen 300 000 yrityksestä. Samanaikaisesti yksinyrittäjien merkitys koko yhteiskunnalle on kasvanut. Tämä on otettava huomioon myös työmarkkinoilla ja byrokratian vähentämistalkoissa.
 

Martti Kankaanranta
Tornion Yrittäjien puheenjohtaja
Yrittäjä, työeläkettä entisistä työsuhteista Suomesta ja vähän Ruotsista nauttiva, samanaikaisesti yrittäjäeläkettä maksava.

Martti Kankaanranta

Yrittäjä, työeläkettä entisistä työsuhteista Suomesta ja vähän Ruotsista nauttiva, samanaikaisesti yrittäjäeläkettä maksava.