Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Osta osake niin ei tarvitse kilpailuttaa?

Lapissa on kuntien ja kuntayhtiöiden esityslistalle noussut Monetran osakkeen ostaminen ja tulkkauspalveluiden tilaaminen ilman kilpailutusta. Syyksi selvisi Monetran  lähettämä kirje, jossa osakkeen ostamista markkinoidaan mukavana keinona välttää ikävä kilpailutus. Samalla tietysti vältetään rahojen suuntautuminen alueen PK-yrityksille ja Lapin kuntien elinvoimaisuuden vahvistuminen. Kirje antaa hyvinkin ruusuisen kuvan siitä, kuinka helposti hankintalakia voidaan kiertää: 

"Lähestymme teitä tulkkausasioissa. XXX kunta/kaupunki/kuntayhtiö on tänä vuonna ostanut lokakuun loppuun mennessä tulkkaus- ja käännös palveluita Monetra Oulu Oy:n Tulkkipalvelulta noin XXX €. Monetra on julkisomisteinen osakeyhtiö, jonka toimintaa säätelee mm. hankintalaki. EU on tiukentanut hankintalakia rajoittamalla julkisomisteisten yhtiöiden ulosmyyntiosuuksia. Näin ollen hankintalaki sallii palvelujen myymisen ainoastaan omistaja-asiakkaille. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vuoden 2019 alusta Monetran Tulkkipalvelu voi myydä palveluitaan vain omistaja-asiakkailleen.

Taataksemme mutkattoman yhteistyömme ja tulkkaus- ja käännöspalvelut jatkossakin, tarjoamme kunnalle/kuntayhtymälle/kaupungille mahdollisuutta hankkia Monetra Oulu Oy:n osakkeen. Osakkeen hinta on 500 euroa. Tämä tulisi kunnallenne pitkällä aikavälillä edulliseksi, sillä omistaja-asiakkaanamme teidän ei tarvitse kilpailuttaa tulkkaus- ja käännöspalveluiden tarjoajaa.

Monetra Oy on konserniyhtiö, jossa tulkkaus- ja käännöspalvelut tuottaa Monetra Oulu Oy. Monetra Oululla on tarjota myös muita erikoispalveluita kuten painatuspalvelut, rekrytointipalvelut, hankintapalvelut, asiakirja- ja tietosuojapalvelut. Jotta voisimme palvella teitä jatkossakin, suosittelemme lämpimästi Monetran osakkuutta"


Kuntien annetaan selkeästi ymmärtää, että osakkeenosto antaisi heille InHouse-aseman ja mahdollisuuden ostaa sitä-ja-tätä suorahankintana Monetralta. Hankintalain (1397/2016 15 §) mukaan sidosyksiköiltä ostettavia palveluja/tuotteita ei tarvitse kilpailuttaa kun yksikössä on vain julkista pääomaa ja se harjoittaa enintään 5 % ja enintään 500 000 euron ulosmyyntiä. LISÄKSI edellytetään, että hankintayksikkö käyttää sidosyksikköön samanlaista määräysvaltaa kuin omiin toimipaikkoihinsa (tai toimielimet koostuvat kaikkien hankintayksiköiden edustajista, jotka yhdessä käyttävät ratkaisevaa päätösvaltaa strategisissa päätöksissä) ja sidosyksikkö toimii hankintayksiköiden etujen mukaisesti. Saako kaiken tämän vaikutusvallan tosiaan 500 eurolla?

Monetra Oy on kuntaomisteinen konserni, jonka ovat perustaneet Oulun, Tampereen, Kuopion ja Jyväskylän kaupungit sekä neljä sairaanhoitopiiriä. Monetra Oy tuottaa asiakkailleen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, hallinto-, hankinta-, rekrytointi-, painatus-, tulkki-, sekä asiakirja- ja tietosuojapalvelut. Monetran markkinoimat palvelut ovat sellaisia, joista on myös yksityistä tarjontaa eikä siis ole millään tavalla tarpeen ostaa näitä palveluja veronmaksajien rahoittaman yhtiön kautta. Yksityiset palveluntuottajat ovat ihmeissään kehityksestä, jossa kunnat yhtä aikaa selittävät haluavansa vahvistaa alueensa elinvoimaisuutta ja samaan aikaan tekevät päätöksiä, joissa ostot suunnataan pois yrittäjiltä.

Äkkiseltään julkisomisteiset yhtiöt näyttävät turvallisilta, halvoilta ja helpoilta ratkaisuilta ulkoistamishaasteisiin. Arviointi tehdään kuitenkin turhan hätäisesti viranhaltijoiden eikä yhteiskunnan edun näkökulmasta. InHouse-yhtiössä siis asiakas (eli veronmaksaja) omistaa yhtiön, jolta palvelu ostetaan. Tällaista toimittajaa on melko vaikea vaihtaa oli palvelun laatu mitä hyvänsä. Reklamointi ei ole turhan hedelmällistä kun sanktiotkin tulevat asiakkaan omasta rahapussista. Hinnoittelu on hyvin haasteellista kun toiminta ei ole markkinaehtoista ja tiedon saaminen toiminnasta välillä mahdotonta (julkisuuslaki ei koske osakeyhtiöitä). InHouse-yhtiöt vääristävät markkinoiden toimintaa samaan aikaan kun voivat mukavasti toimia veronmaksajien turvallisen lompakon päällä.

Tästä näkökulmasta kuntien ja muiden hankintayksiköiden tulisi kriittisesti arvioida ovatko InHouse yhtiöt aidosti veronmaksajien etujen mukaisia vai virkamiehille helppo ratkaisu. Kilpailuttamisvelvoite on kuitenkin luotu koska se turvaa yritysten toimintamahdollisuudet ja julkisten varojen järkevän käytön. Palvelujen tuottamisen siirtäminen julkiselle sektorille ei ole yhteisten rahojen järkevää käyttöä.

 

Hankintaterveisin,
Susanna-Sofia Keskinarkaus
puh. 044 509 0277
susanna-sofia.keskinarkaus@yrittajat.fi  
Twitterissä @SusannaSofia

 


Lapin hankinta-asiamies -hanke on EAKR -rahoitteinen (Euroopan aluekehitysrahasto) hanke, joka toteutetaan yhteistyössä Lapin kuntien ja Lapin Yrittäjien kesken.

Susanna-Sofia Keskinarkaus

Toimii Lapin hankinta-asiamies -hankkeen projektipäällikkönä palvellen yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. Lapin hankinta-asiamies -hanke on EAKR -rahoitteinen hanke, joka toteutetaan yhteistyössä Lapin kuntien ja Lapin Yrittäjien kesken.