Etsi

Seteleitä Sipilä, seteleitä!

Kunnat ovat ostaneet eri toimijoilta ketterästi jo vuosien ajan erilaisia palveluita palveluseteleillä. Rovaniemellä voit ostaa varhaiskasvatuksen palvelusetelillä lasten päivähoitopaikan siten, että kunta maksaa palvelusta osan ja asiakasperhe omavastuuosuuden. Sama koskee ikäihmisiä : palvelusetelillä voit ostaa kotisairaanhoitoa, omaishoidon sijaishoitojärjestelyt tai vaikka ympärivuorokautista hoitoa.

Yrittäjät taas voivat hakea oman toiminnan kehittämiseen ja kansainvälistämiseen Innovaatiosetelin Business Finlandilta. Nuoret ovat siirtyneet kunnan kesätöistä yksityisille yrittäjille kesätöihin kesätyösetelin avulla. Arviolta joka kolmannessa Suomen kunnassa on käytössä jonkinlainen kesätyösetelijärjestelmä joka mahdollistaa tuhansien nuorten työllistymisen ja ensimmäiset kesätyöt. Se, mikä ei ole niin tehokkaasti tehty on se, että jokainen kunta on itse keksinyt kriteeristön ja hoitaa sitä omana toimintana -tämäkin voitaisiin tehdä sähköisesti, keskitetysti säästäen kymmenien virkamiesten aikaa.

Erilaisia setelijärjestelmiä yhdistää se, että tilaaja (esim.  kunta, Business Finland) on luonut selkeän kriteeristön tai säännöt palvelun tuottajille. Maksatusvaiheeseen kuuluu lähes aina palvelun arviointi, jossa tarkastetaan, onhan yhteisesti luotuja sääntöjä noudatettu. Ketteryys, näppäryys ja vaivattomuus, mikä seteleihin liittyy, on toimialasta riippumatta yhdistävä tekijä seteleitä hyödyntävissä palveluissa. Hyvin usein myös palvelun ostaja maksaa itse jonkin omavastuun palvelusta. Omavastuuosuudella oma tärkeä tehtävänsä, palvelun käyttäjä vertaa palvelun tarjoajien laatua ja käyttää palveluita harkiten.

SOTE ja kasvupalvelu-uudistusten edetessä eteenpäin hyvässä vastatuulessa, olisi hyvä pohtia myös toimintojen uudistamisen vaihtoehtoisia malleja riippumatta siitä toteutuuko SOTE tai kasvupalvelut. Kerron tässä pari hyvää esimerkkiä seteleiden hyödyntämismahdollisuuksista.  

Nuorten työllistämisessä on pilotoitu TE-toimistojen toimesta erilaisia malleja, missä nuori työtön on voinut valita palveluntuottajan säätiöiden, yhdistyn ja yritysten joukosta. Näiden toimijoiden tehtävänä on etsiä nuorelle työpaikka. Palkkiot ovat riippuneet siitä, ovatko he onnistuneet nuoret työllistämisessä. Olisi hyvä miettiä, voisiko työttömillä työnhakijoilla olla työllistämisseteli, jolle he valitsevat oman palveluntuottajan eri toimijoiden joukosta. Tällä hetkellä työllistämispalveluita toteutetaan tuloksekkaasti yhdistysten, säätiöiden, oppilaitosten, hankkeiden ja yritysten yhteistyöllä monitoimijaverkostoissa.

Samoin SOTE-puolella, sen sijaan, että kunta ostaa ja ulkoistaa kaikki yhdelle toimijalle, olisi seteleillä asiakkaalle useampi vaihtoehto palveluiden hankintaa varten.  Esimerkiksi silmäterveyden puolelta optikkoliikkeillä on kattava verkosto kautta maan ja lähes jokaisesta optikkoliikkeestä löytyy myös silmälääkärin vastaanotto. Yksityinen toimija pystyy tuottamaan palvelut julkista merkittävästi edullisemmin ja lähellä potilasta. Hyvänä esimerkkinä on glaukoomaan liittyvän silmänpainekontrollin hinta. Keskussairaalan silmäpoliklinikka laskuttaa noin viisi minuuttia kestävästä silmänpaineen mittauksesta yhteensä noin 75€, joka sisältää potilaan maksaman poliklinikkamaksun ja sairaanhoitopiirin kunnalta laskuttaman osuuden. Optikon suorittamana toimenpiteen hinta on 10€. Palveluseteli toimisi myös silmäterveyden puolella erinomaisesti.

Näissä erilaisissa palvelujen hankintaan liittyvissä seteleissä on monin tavoin ideaa, koska asiakkaat lopulta itse päättävät minne sen käyttävät.  Tämä ohjaa palveluita laadukkaaseen asiakaslähtöiseen suuntaan. Palveluntuottajat saattavat innostua tuomaan pienemmällekin paikkakunnalle palveluita seteleiden ansiosta.  Tunnemmehan entuudestaan myös työnantajien jakamat kulttuurisetelit ja liikuntasetelit.

Olen varma, että pohdinta siitä, mihin kaikkeen tällaista setelimäistä toimintatapaa, jossa tilaaja määrittää kriteerit ja laadun, asiakas valitsee palveluntuottajan ja lopuksi maksatuksen kohdalla tapahtuu toiminnan laadunvalvonta, ei ole käyty perusteellisesti. Setelit luovat kilpailulle tasavertaisen lähtökohdan niin suurten kuin pienten yritysten välille. Hallintohimmeleiden rakentelun sijaan olisi hyvä pohtia seteleiden hyödyntämistä entistä enemmän eri palveluiden ostoissa.


Heidi Alariesto
Lapin Yrittäjien puheenjohtaja

Alariesto Heidi

Lapin Yrittäjien puheenjohtaja
Yrittäjä, Sijaishaltija Oy