Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Hankintalain kokonaisuudistus

Työ- ja elinkeinoministeriö on viimeistelemässä hankintadirektiivit voimaan saattavan hankintalain kokonaisuudistuksen liittyvää hallituksen esitystä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle viimeistään kesäkuussa 2016. Tavoitteena on että uusi hankintalainsäädäntö olisi voimassa mahdollisimman pian loppuvuodesta 2016.

Voimassa olevaa hankintalakia noudatetaan siihen saakka kunnes uusi laki on vahvistettu ja se on tullut voimaan.  

EU:n hankintadirektiivien kansallinen voimaansaattamis aika päättyi 17.4.2016. Koska uudet lait eivät ole olleet 18.4.2016 kansallisesti voimassa, voi direktiivien välittömän oikeusvaikutuksen periaatteen kautta osa direktiivien säännöksistä tulla jo tuolloin sovellettavaksi.  Sovellettavaksi koskevat säännökset koskevat pääsääntöisesti hankintayksikköä, jonka on noudatettava sekä voimassa olevaa lainsäädäntöä ja €u:n hankintadirektiiviä.

Hilma-ilmoituskanava uudistui vastaamaan uusia EU-hankintamenettelyitä. Uutta on, että tarjouspyynnössä saatetaan edellyttää liitteiden sijaan tarjoajan antavan vakuutuksen edellytysten täyttymisestä yhteisellä eurooppalaisella hankinta-asiakirjalla (ns. ESPD). ESPD:n käytettävyyteen voi alkuvaiheessa liittyä kankeutta, mutta käytön vakiintuessa vakuutuksen on tarkoitus helpottaa yritysten hallinnollista taakkaa. Vain voittaneelta pyydetään tarkempi selvitys.

Tarjoajaa koskevat pääsääntöisesti voimassa olevan lain säännökset. Tarjoajan on nyt ja jatkossa tärkeintä lukea tarjouspyyntö tarkkaan ja tarjota kuten tarjouspyynnössä on pyydetty.

Tuula Mäkinen, Asianajaja Varatuomari, HHj

Tuula Mäkinen

 yrittäjä, Asianajotoimisto Tuula Mäkinen, Kemi