Etsi

Emergency banner

Lasten ja nuorten yrittäjyyskasvatus ja kannustaminen

Yrityksemme toimii kuuluisan kansallispuiston kupeessa Pyhä-Luoston matkailualueella Pyhätunturissa Pelkosenniemellä.  Toimintaa on ollut vasta muutaman vuoden mutta jo nyt olen huomannut, kuinka heikosti alueellamme ja sen ympäristössä on huomioitu lasten ja nuorten tarjoamat mahdollisuudet heille itselleen ja koko matkailulle  Itä-Lapin alueella.

Paikalliset oppaat ja yrittäjät luovat matkailualueelle omaleimaisuutta ja osaamista,  jonka arvo  kasvaa tulevaisuudessa.   Samoin yksilöllisempi kokeminen ja palvelu ovat kasvavia trendejä matkailussamme.

Näen tarpeelliseksi aloittaa koko Itä-Lapin alueella lasten ja nuorten yrittäjyyskasvatuksen esimerkiksi seuraavalla tavalla.

Lapsille ja nuorille opetetaan kouluissa:

elintarvikehygienian perusteet ja suoritetaan hygieniapassi

hätäensiapu ja ensiavun peruskurssi (EA I)
matkailualan turvallisuuspassi –koulutus (Matupa)
paikallisiin yrityksiin ja niiden tuotteisiin ja tutustuminen

Näiden koulutusten avulla lapsi ja nuori luo mahdollisuudet matkailualan hyödyntämisessä esim:

TET-jaksot
kesätyöpaikat
harjoittelupaikat
työkokeilut
opastehtävät eri yrityksissä
yritystoiminnan aloittamisessa esim. koulun oman osuustoiminnan kautta.

Seuraava vaihe olisi paikallisopas- ja yrittäjyyskoulutus esim. Pelkosenniemellä Luontokeskus Naavassa Pyhätunturissa ja muissa kunnissa niiden omissa osaamiskeskuksissa. Tässä yhteydessä olisi myös kansallispuisto-opaskoulutus.

Koulutukset räätälöitäisiin lasten ja nuorten opettamisen ammattilaisten ja yrittäjäyhdistysten kanssa.

Olen varma siitä, että lasten ja nuorten matkailualan valmiuksien luomisessa ja kehittämisessä kaikki voittavat.

Luovuutta ja osaamista  löytyy ihan omasta kunnasta,  jos sille annetaan mahdollisuus  kehittyä ja kasvaa. Tästä yhtenä esimerkkinä vaikkapa 1000 eurolla palkittu videoteos  Kemijoen varrella
ryhmä Joenpalvojat, Pelkosenniemen koulu (koko koulu, 7-15 -vuotiaita)

Olisikin vihdoin aika syventää, yhdistää ja vahvistaa eri matkailukeskusten ja niiden ympärillä olevien kylien elinvoimaa  pitkäjänteisellä  ja tavoitteellisella  työllä –joskus se on aloittava ruohonjuuritasolta!

Keväisin terveisin Pyhätunturista 27.5.2016

 

Eero Fisk

 

Torstai-blogi

Torstai-blogin kirjoittajat ovat Lapin yrityselämän vaikuttajia.