Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Verkkokaupan kansainväliseen kasvuohjelmaan tähtäävä kasvuohjelma starttaa - hyödytäänkö me siitä?

Finpro valmisteli viime syksynä kuluttajaverkkokauppaan (B2C) keskittyvää kasvuohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on lisätä viennin osuutta verkkokauppojen liikevaihdosta ja kehittää verkkokaupan ekosysteemiä. Päättyneen esiselvitystyön tulokset puolsivat kasvuohjelman käynnistämistä vuoden 2016 alussa. Selvitykseen osallistui 32 luottamuksellista henkilöhaastattelua. Esiselvitystyön yhteydessä selvisi, että kyseiselle tutkimukselle olisi ollut tarve jo aikaisemmin. 

Selvityksen arvion mukaan Suomessa toimii vain noin 6 000 – 8 000 verkkokauppaa. Tämä arvio perustuu siihen, että kaupasta voi teknisesti ostaa ja sinne voidaan tehdään vähintään yksi onnistunut tilaus per kuukausi. Suurin osa kaupoista on kuitenkin hyvin pieniä 1-2 henkilön yrityksiä,  merkittävä osa on jopa oto-kauppoja. Selvitys antoi myös ymmärtää että edes jonkinlaiseen volyymiin pääseviä kauppoja lienee muutama sata ja yhtään todellista kansainvälistä menestyjää ei Suomessa B2C puolella ole! B2B puolella palvelupuolen verkkokaupoissa sen sijaan lienee muutamia menestystarinoita. Vähittäiskaupassa paras osaaminen on erikoiskaupoissa, joista menestyvimmät  ostetaan säännönmukaisesti ulkomaille.

PALVELULIIKETOIMINTA JÄI SELVITYKSEN ULKOPUOLELLA

Selvitys ei ottanut kantaa palveluliiketoimintaa harjoittaviin yrityksiin – matkailu, vapaa-aika ja elämystuotanto on siis valittavasti jäänyt selvityksen ulkopuolelle. Se on harmillista, koska juuri meillä Lapissa palvelukauppa tarvitsee ponnistuksen eteenpäin. Esiselvityksessä todettiin myös, että Suomen  kärkiosaaminen  on huipputasoa,  mutta määrällisesti todellisia verkkokauppias -osaajia  on vähän, teknologian rooli ylikorostuu, verkkokaupan teknologiariippumattomia osaajia on liian vähän, eikä niitä edes kouluteta missään, sisältömarkkinoinnin osaaminen on olematonta eikä strateginen tahtotila ja päätös pk-yrityksissä ei ota syntyäkseen.

RAHOITUS VARMISTUI - NYT MENNÄÄN, MUTTA MIHIN TULOKSEEN?

Verkkokaupan kasvuohjelma sai positiivisen sinetin, kun elinkeinoministeri Olli Rehn huhtikuun alussa vahvisti allekirjoituksellaan ohjelman toteutuvaksi ja näin ollen työ- ja elinkeinoministeriö myösi Finpro Oy:lle 754 000 euroa Verkkokaupan kasvuohjelman (eCommerce Growth) toteuttamiseen vuodelle 2016. Kasvuohjelman on suunniteltu kestävän kaikkiaan vuoden 2018 loppuun asti ja rahoitus vahvistetaan vuosittain. 
 
Ohjelma on tarkoitettu kasvuhakuisille pk-yrityksille, jotka jo myyvät kuluttajatuotteita verkossa ulkomaille tai ovat verkkokaupan teknologiatoimittajia ja hakevat kansainvälistä kasvua. Ohjelman tavoitteena on saada mukaan vähintään 60 yritystä.
 
Kasvuohjelman ensimmäinen vaihe tähtää verkkokaupan kansainvälistymisosaamisen ja markkinaymmärryksen kasvattamiseen, digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen ja vertaisoppimiseen. Lisäksi ohjelma vastaa esiselvityksessä esiin nousseisiin kansainvälistymisen haasteisiin, kuten kaupallisen osaamisen kehittämiseen, omiin kilpailuetuihin pohjautuvien asiakassegmenttien löytämiseen eri kohdemaissa sekä kilpailukykyisen asiakaslähtöisen kokonaiskonseptin luomiseen.

VOIKO PIENI YRITYS OSALLISTUA?

Mukaan voivat hakea pienet ja aloittavat yritykset, kunhan yrityksellä on selkeä näkemys siitä, miten ja kenelle se haluaa tuotteitaan ja palveluitaan myydä. Lisäksi yrittäjiltä pitää löytyä se aito halu ja kyky kansainvälistyä. Ohjelman yhtenä tavoitteena on synnyttää globaaleja pk-yrittäjiä, joille moderni digi-infra mahdollistaa asiakkaiden tavoittamisen eri puolilta maailma.

KIINNOSTUITKO - MITEN PÄÄSET MUKAAN?

Ilmoittautuminen on auki 1.5.2016 asti osoitteessa https://www.lyyti.fi/reg_2016/Finpro_eCommerce_Growthkasvuohjelma_5744

Kirjoittaja on yrittäjä, teknologiariippumaton verkkoliiketoiminnan osaaja, digitalisaation kehittäjä ja asiantuntija
Kirsi Mikkola / Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy, Verkkokaupan koulutuskeskus, www.liiketoiminta.info ja www.verkkokaupankoulutuskeskus.fi 

#liiketoiminta
#verkkokauppa

Kirsi Mikkola

Kirjoittaja on yrittäjä, teknologiariippumaton verkkoliiketoiminnan osaaja, digitalisaation kehittäjä ja asiantuntija
www.liiketoiminta.info ja www.verkkokaupankoulutuskeskus.fi