Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjyys kantaa Suomea

Yksi keskeisin asia yrittäjille on vakaa ja ennustettava toimintaympäristö. Moni yrittäjä varmasti epäröi keväällä, että kuinka tuon tärkeän asian kanssa käy. Yrittäjien verotus ei kiristy ja näin toimintaympäristö säilyy vakaana ja ennustettavana.

Keskustalle on myös tärkeää, että yrittäjyys on keskeinen hajautetun yhteiskunnan mahdollistaja. Se on tapa hyödyntää ihmisten taitoja ja luonnonvaroja eri puolilla maata. Se on keino luoda työtä eri puolilla asuville ihmisille. Siksi on tärkeää, että yrittäjyyden edellytykset ovat kunnossa eri puolilla Suomea ja yrittäjyyden eteen tehdään työtä kaikkialla Suomessa.

Yrittäjyyden korostaminen on keskeinen osa keskustan talousajattelua. Keskustan taloustie on vapaan kansan tie. Se ei ole sosialismin, suurpääoman tai järjestövallan tie. Keskusta uskoo kansanvaltaiseen markkinatalouteen, jossa on tilaa reilulle kilpailulle ja yritykset ovat samanarvoisessa asemassa lain edessä. Keskustalaisessa taloudessa on aito vapaus sopia. Tämä on erittäin tärkeä maaseudun ja maakuntien työpaikkojen vuoksi.

Keskustan talousajattelu korostaa työllisyyttä. Työllisyyden vahvistaminen on parasta köyhän asian ajamista. Siksi on tärkeää toteuttaa napinoista huolimatta uudistuksia, jotka nostavat työllisyysastetta. Tarvittavat reformit ovat tiedossa, ja niitä pitää rohkeasti toteuttaa yksi kerrallaan.

Keskusta ei halua elää tulevien polvien piikkiin. Siksi on tärkeää sopeuttaa menot tuloihin ja lyhentää julkista velkaa. Olennaista on rohkea ilmasto- ja ympäristöpolitiikka, joka kantaa ylisukupolvisen vastuunsa. Emme voi jättää lapsillemme pilaantunutta ilmastoa ja ylivelkaista taloutta.

Keskusta haluaa, että yrittäjyys valjastetaan palvelemaan yhteiskuntaa ja mietitään rohkeasti, mitä kaikkia julkisia palveluita yrittäjät voivat toteuttaa. Yrittäjyyden korostaminen ei ole julkisen sektorin vähättelyä. Päinvastoin; viisas yhteiskunta panostaa julkisen sektorin voimin tutkimukseen ja kehitykseen esimerkiksi yliopistojen, tutkimuslaitosten ja Business Finlandin kautta sekä panostaa erityisesti sellaisiin asioihin, joihin yksityisen sektorin kiinnostus ei ulotu eikä voimavarat riitä. Olennaista on löytää hyvä yhteistyö julkisten ja yksityisten toimijoiden välille. Uuden rakentaminen vaatii vahvaa julkista panosta, mutta myös yksityistä riskinottoa.

Miksi yrittäjyyttä pitää vahvistaa? Siksi, että Suomen talous on kuntoutunut, mutta ei ole vielä kunnossa. Otamme yhä velkaa, työllisyysaste on vielä liian matala, kasvu on hiipumassa, kestävyys-vaje on suuri, huoltosuhde heikkenee merkittävästi ja meillä on suuri julkinen sektori suhteessa taloutemme kokoon. Kaikkien näiden viheliäisten ongelmien ratkomiseen tarvitaan yrittäjiä ja yrittäjyyttä.

Yrittäjyyden asia on koko kansakunnan asia. Se on ollut vahvasti keskustan agendalla, kun Sipilän hallitus yritti parantaa eri keinoin yrittäjyyden olosuhteita, niin veropolitiikalla, karsimalla normeja, lisäämällä kilpailua, kehittämällä työmarkkinoita ja parantamalla yrittäjän sosiaaliturvaa.

Keskustalle ja minulle on tärkeää, että yrittäjät voivat luottaa, että Suomeen kannattaa investoida, riskin ottamisesta ei rangaista vaan palkitaan, työpaikkoja kannattaa tarjota ja koko kansakunnan osaamista vahvistetaan. Siksi haluan olla huolehtimassa, että yrittäjäriskistä – joka joskus on hyvinkin suuri – palkitaan, koska ilman riskejä ei ole investointeja eikä uusia työpaikkoja.

Ehkä keskeisin yrittäjyyden kulmakivi on luottamus talouden vakauteen. Siksi on tärkeää, että talous pidetään kunnossa. Suomen kansa ansaitsee hyvän kehityksen. Meidän lapsemme ansaitsevat yhteiskunnan, jossa on puhdas ympäristö, terve talous, korkea työllisyys ja jossa jokaisella on mahdollisuus myös yrittää – riippumatta kodin lähtökohdista.

Uusi työ on syntynyt 2000-luvulla pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Uutta työtä syntyy vain, jos Suomi on hyvä paikka yrittää. On tärkeä ymmärtää, että riskiä ottavat rohkeat yrittäjät luovat Suomeen työpaikkoja, joiden kautta syntyy hyvinvointi muille ja koko maalle. Siksi on tärkeää, että Suomessa on vapaus yrittää ja mahdollisuus myös menestyä yrittäjänä.

 

-Katri Kulmuni

Katri Kulmuni
Katri Kulmuni

Katri Kulmuni on Suomen Elinkeinoministeri ja Keskustan puheenjohtaja. Kuva: Laura Kotila/valtioneuvoston kanslia