Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjyys on nostettava kärkeen Rinteen hallituksen aluekehittämisessä

Kirjoittaja: Janika Tikkala, elinkeinopolitiikan asiantuntija, Suomen Yrittäjät. Kuva: Markus Sommers

Vahva yrittäjyyspolitiikka on tehokkainta aluekehitystä. Vain siten alue pysyy aidosti elinvoimaisena ja julkisten palveluiden rahoitus kestävänä. Aluekehityksellä edistetään yritysten menestymistä, kasvua ja kansainvälistymistä.

Yrittäjäjärjestö on vahvasti mukana Rinteen hallituksen aluekehittämispäätöksen valmistelussa. Kyseessä on linjaus, joka tehdään vaalikausittain. Se hyväksytään lopulta valtioneuvoston yleisistunnossa koko hallituksen voimin.

Yrittäjyyden olosuhteiden parantaminen on nostettava selväksi kärkiteemaksi hallituksen aluekehittämispäätöksessä. Alueellisen yritystoiminnan kehittämisen ytimessä on oltava ainakin aloittavat yritykset, omistajanvaihdokset sekä kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävät yritykset.

Onnistunut yrittäjäpolitiikka koko maassa on edellytys Rinteen hallituksen työllisyys- ja taloustavoitteiden saavuttamiseksi.

Vahva yrittäjäpolitiikka merkitsee esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Yrittäjille tukea ja palveluita omistajanvaihdokseen ja kansainvälistymiseen. Esimerkiksi omistajanvaihdos on vaihtoehto uudelle yritykselle tai se voi olla sysäys kasvuun ja kansainvälistymiseen.
  • Työpaikkasopimisen edistäminen. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia asioista alueen lähtökohdat ja erityispiirteet huomioiden.
  • Mikroyritykset kasvuun. Pienimmissä yrityksissä on paljon työpaikkapotentiaalia. Alle 10 työntekijän mikroyrityksiä on yli 90 prosenttia yrityksistä Suomessa. Siksi alueilla kannattaa keskittyä keinoihin, jotka tehoaisivat erityisesti pienyrityksissä.
  • Yksinyrittäjyyden kasvu on tunnistettava vahvemmin alueiden elinkeinopolitiikassa. Noin kaksi kolmasosaa yrittäjistä on Suomessa yksinyrittäjiä.
  • Yritysten on löydettävä julkisen sektorin asiointikanavat vaivattomasti.

Pitkien etäisyyksien Lapissa yritysten sujuvat kuljetusreitit ovat avainasia. Tietoliikenneyhteyksien on oltava maailman huippua koko maassa Lappia myöten.

Julkisten hankintojen mahdollisuudet paikallisyhteisöjen elinvoiman vahvistajina on hyödynnettävä nykyistä paremmin. Joka ikisessä Suomen kunnassa hankinnoissa liikkuu merkittäviä määriä veroeuroja. Alueiden on huolehdittava markkinoiden toimivuudesta ja tunnistettava, että isot hankintarenkaat ja yhteishankintayksiköt karkaavat kauas alueista.

Hankintalaki on pk-yrittäjän puolella ja sen suomat mahdollisuudet on otettava täysmääräisesti käyttöön koko maassa. Lakiin on kirjattu varsin selväsanaisesti pk-yritysten huomiointi: ”Hankinnat on toteutettava tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Hankinnat on pyrittävä järjestämään siten, että pienet ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin”. Tämä on syytä muistaa kunnissa jokaista hankintailmoitusta tehdessä.

Kunnianhimo ja tavoitteet on aluekehittämispäätöksessä nostettava korkealle. Linjaukseen on syytä sitoutua poliittisesti ministereitä myöten. Päätöksen toimeenpanoa on seurattava tarkasti ja toimeenpanolle on oltava mittaristo. Tämäkin koskee myös poliittista tasoa.

Yrittäjyyden on oltava läpileikkaava teema koko aluekehittämispäätöksessä.

Janika Tikkala

Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien elinkeinopoliittinen asiantuntija.