Etsi

Lappi

Lapin Yrittäjien tehtävä on toimia alueen yrittäjien edunvalvojana, yhteiskuntavaikuttajana yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistämisessä toiminta-alueellaan. 

Lapin Yrittäjät on yksi 20:stä toiminnallisesti Suomen Yrittäjiin kuuluvasta yrittäjien aluejärjestöstä, jonka pohjoinen toiminta-alue käsittää neljäsosan Suomen pinta-alasta.

Lapin Yrittäjien alueella on 21 kuntakohtaista yrittäjien paikallisyhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on runsaat 3300.

Lapin Yrittäjien naapurialuejärjestö on Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, jonka kanssa yhteistä rajaa on runsaat 200 km.  Muilta osin toiminta-alue rajoittuu Ruotsiin (n. 450 km), Norjaan (n. 500 km) ja Venäjään (n. 600 km) kilometriä.  Lapin Yrittäjät toimii kansainvälisesti keskeisellä alueella, joka vaikuttaa osaltaan toiminnan sisältöön.