Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Korona

Lapin matkailutoimijoiden yhteinen kannanotto

Lapin matkailutoimijat ovat ottaneet yhdessä kantaa hallituksen linjauksiin ja toteavat että hallituksen 11.9. linjaamat toimenpiteet eivät helpota matkailun tilannetta, vaan käytännössä luovat kokonaan uusia ongelmia ja näin pysäyttävät suuren osan ulkomailta Suomeen tulevasta vapaa-ajan matkailusta. Nyt uhkana on ennakkovarausten peruuntuminen.
Kannanoton jättäjät:
Lapin Yrittäjät, Lapin kauppakamari, Lapin liitto, Lapin matkailuelinkeinon liitto, PAM Palvelualojen liitto, Visit Levi, Visit Ylläs, Visit Rovaniemi, Visit Pyhä-Luosto ry, Visit Meri-Lappi, Tunturi-Lapin Kehitys, Inari-Saariselkä Matkailu Oy, Muonion Matkailu ry, TosiLappi ja Visit Salla.

Hallitus linjasi 11.9.2020 matkustusrajoitusten purkamisesta. Komission 4.9. antaman suosituksen pohjalta Suomi nostaa ilmaantuvuusrajan arvoa sen ollessa lauantaista 19.9.2020 alkaen 25/100 000/ 14 vrk. Samalla hallitus linjasi matkustamisen toteutustavoista niistä maista, joissa ilmaantuvuusluku on yli 25. Nykyiset rajoitukset ovat käytännössä jo aiemmin pysäyttäneet Suomeen suuntautuvan matkustamisen, kun se vastaavasti on muualla Euroopassa jo osittain elpynyt.

Hallituksen esittämä toimintamalli vaikuttaa suoraan ja välittömästi matkailuyritysten ja matkailuun kytkeytyvien muiden yritysten toimintamahdollisuuksiin. Siksi Lapin matkailutoimijat esittävätkin, että yli 3 vrk:n matkan karanteenista sekä toisen testin vaatimuksesta tulee luopua ja että linjauksia tarkistettaisiin.

Alle kolmen vuorokauden matkustajien osalta edellytetään negatiivista testitulosta lähtömaasta, mutta ei edellytä karanteenia, mikä on toimiva ratkaisu. Ongelmia kuitenkin muodostunee mikäli 72 h aikarajaa tulkitaan liian tiukasti. Kolmen vuorokauden matkoillakin maassaoloaika on tyypillisesti 68-80 h riippuen tuloja lähtölennon aikatauluista. Epävarmuus lentoaikataulujen muutoksista ja sen synnyttämästä karanteeniuhasta matkustajille estää tällä hetkellä myös 3 vuorokauden matkojen markkinoinnin.

Yli kolmen päivää matkalla oleva matkailija joutuu nyt julkaistun mallin mukaan karanteeniin vähintään kolmeksi vuorokaudeksi ennen toisen koronatestin ottamista ja vapautuu karanteenista vasta, kun hän on saanut toisesta testistä negatiivisen tuloksen. Tyypillisesti kansainvälisten matkailijoiden matkan viipymä talvella on n. 3-5 vuorokautta, jolloin aikaraja on ongelmallinen paitsi matkojen toteutumisen myös jo tehtyjen ennakkovarausten näkökulmasta. Myös toisen testin käytännön toteutukseen liittyy kysymyksiä.

Matkailutoimijat tukevat hallituksen tavoitetta lisätä matkustajien luottamusta rajat ylittävään matkustukseen, mikä tukee myös Lapille hyvin tärkeää kotimaan matkailua. Lapissa on tehty tiivistä yhteistyötä terveysviranomaisten kanssa terveysturvallisen matkailun ja sen edellyttämien toimintamallien toteuttamiseksi, mikä takaa turvallisen matkustamisen sekä kotimaisille että kansainvälisille matkailijoille.

Lisätietoa:

Timo Rautajoki Lapin kauppakamari 040 5511289
Niina Pietikäinen 044 308 9876 Lapin kauppakamarin matkailuvaliokunnan puheenjohtaja
Nina Forsell 040 126 2996 Lapin matkailuelinkeinon liitto
Elsi Malkki 040 674 6181 Lapin kauppakamari

Rovaniemellä 16.9.2020