Etsi

Viestintästrategia

Innot

 
Osana Lapin Yrittäjien viestintästrategian työstämistä olemme luoneet lappilaisia yrittäjiä yhdistävän Innot -konseptin. Missiona tulevaisuus pääviesti kiteyttää Innojen toiminnan. Innoilla on yhteinen suuri tehtävä, taata hyvä elinvoimainen tulevaisuus. Lapin Innot tarjoaa hyvän tavan saada näkemään yhteinen vastuullinen "tehtävä" uudella tavalla. 
 
Yrittäjät ovat kehittäjiä, yhteiskunnan vaikuttajia sekä usein intoa ja yritystä täynnä olevia ihmisiä. Lapin Innot on rohkea, edistyksellinen, nuorekas ja kilpailuhenkinen vastuunkantaja. Tavoitteena on tuoda järjestötoiminta paikallisesti lähemmäksi ja elävämmäksi sekä tarjota lisäarvoa ja merkityksellisyyttä nykyisille ja uusille jäsenille, olla mukana toiminnassa ja innostamalla muitakin tulemaan mukaan kiinnostavaan yrittäjyyttä edistävään toimintaan. 
 
Me Innot tehdään yhdessä tästä maakunnasta elinvoimainen ja yrittäjyyttä kannustavampi toimintaympäristö. Päätavoitteena on lisätä jäsenistön sitoutuneisuutta niin sisäisesti kuin ulkoisestikin.