Etsi

Toimintakertomus 2013

Hallitus ja vuosikokoukset

 • Hallituksen kokoonpano Juhani Polojärvi (puheenjohtaja), Minna Back-Tolonen (sihteeri), Helena Varis (varapuheenjohtaja), Maria Pietikäinen, Petri Pietikäinen, Petteri Hirsikangas ja elinkeinoasiamies Heikki Kauppinen Muonion kunnan edustajana.  
 • Hallitus on kokoontunut 4 kertaa, kevätkokous pidettiin 30.5.2013 ja syyskokous 15.11.2013
 • Yrittäjäjuhla ja Yrittäjien pikkujoulu Enontekiön kanssa yhteinen Enontekiön Hetassa Jussan Tuvalla 15.11.2013

Tapahtumia

 • Vuoden Yrittäjäksi valittiin Tunturi-Lapin Ensihoito Oy:n Petteri Hirsikangas
 • Järjestettiin Joulukauden avajaiset Kielan pihamaalla yhteistyössä Luoteis-Lapin matkailu ry:n kanssa
 • Julkaistiin joulutervehdykset Luoteis Lappi - lehdessä
 • Aamukahvitilaisuuksia järjestettiin yhteistyössä Muonion kunnan kanssa
 • Yhteiset pikkujoulut Enontekiön kanssa
 • Muonion yrittäjien naisjoukkue osallistui Kultainen mela- melontatapahtumaan

Kannanotot ja hankkeet

 • Edistettiin matkailun toimintaedellytyksiä osallistumalla Muonion ympäristö, - reitistö- ja palveluvarustushankkeeseen. Ohjausryhmässä edustajanamme Petri Pietikäinen, varalla Ismo Tolonen.
 • Oltiin mukana elinkeinostrategian laadinnassa Muonion kunnan kutsumana.
 • Oltiin mukana laatimassa yritysvaikutusarvioinnin mallia Muonion kuntaan, käyttöönotto ajankohtaa ei ole päätetty.
 • Oltiin mukana Kielan pihahankkeessa ja siihen kuuluvissa talkootöissä. Hankkeen ohjausryhmässä edustajanamme oli Helena Varis, varalla Minna Back-Tolonen. Hanke päättyi 31.12.2013.
 • Osallistuttiin Muonion matkailustrategiatyöhön, edustajanamme Maria Pietikäinen ja varalla Tarja Veisto.

Muuta

 • Yhteydenpito kuntaan ja valtuutettuihin lisääntynyt. Yhteistyötä syytä jatkaa aktiivisesti.
 • Liityttiin Muonion Paanat ry:n jäseneksi ja nimesimme yhdistykseen hallituksen jäseneksi edustajaksi Petri Pietikäisen.
 • Uuteen aluejärjestöön nimettiin Muonion yrittäjien edustajaksi Minna Back-Tolonen. Muonion edustaja toimii aluejärjestön hallituksessa Kolarin yrittäjien edustajan Jarmo Pudaksen varajäsenenä.
 • Kylä kulttuuria tuntureiden maassa ry:ssä edustajanamme on ollut Tarja Veisto, varalla Maria Pietikäinen. Edustus jatkuu vuoden 2014 loppuun.