Etsi

Toimintasuunnitelma 2013

Yleispuitteet 

• Vahvistetaan yrittäjäjärjestöä hankkimalla uusia jäseniä, ja aktivoidaan heitä myös mukaan järjestön tapahtumiin. 
• Pyritään toteuttamaan keskusjärjestön painopistealueita. 
• Aktivoidaan kunnallista elinkeinotoimea ja kunnan kanssa käytävää keskustelua. 
• Aktivoidaan yrittäjäyhdistyksen ja eri koulualojen yrittäjämyönteistä kasvatusta. 
• Pyritään vaikuttamaan poliittisia päätöksiä yrittäjämyönteisemmäksi.  
• Kokoonnutaan uusien kunnanvaltuutettujen kanssa heti valtuustokauden alussa.

Edunvalvonta 

• Pidetään yhteyttä Muonion kunnan ja elinkeinotoimen kanssa sekä osallistutaan seutukunnalliseen yhteistyöhön. 
• Tuetaan Luoteis-Lapin matkailua ja sen kehittämistä.
• Ollaan aktiivisia Muonion kunnan elinkeinostrategian valmistelussa ja jatkossa strategian toteutuksessa. 
• Ollaan mukana luomassa yritysvaikutusarvioinnin käytön mallia osaksi Muonion kunnan päätöksentekoa.

Koulutustoiminta 

• Osallistutaan aluejärjestön koulutustilaisuuksiin. 
• Pyritään oman tarpeen mukaan järjestämään alueen koulutustilaisuuksia.  

Tiedotustoiminta 

• Pyritään aktivoitumaan, jäsentiedotteet sähköpostitse ajankohtaisista asioista ja puolivuotiskalenteri järjestön nettisivuille.  
• Nettisivujen kehittäminen; aktiivisempi päivittäminen, luettavuuden parantaminen yms.
• Kokousilmoitukset Luoteis-Lappi- lehdessä

Vapaa-ajan harrastustoiminta 

• Järjestetään yhteisiä retkiä ja tapahtumia. 
• Järjestetään kevättapaaminen Enontekiön yrittäjien kanssa keilaturnauksen merkeissä toukokuussa
• Joulutervehdys ja Joulukauden avajaiset marraskuun lopussa ennen joulumyyjäisiä

Järjestötoiminta paikallisesti

• Järjestetään sääntömääräiset kevätkokous toukokuussa ja syyskokous syys-marraskuussa. 
• Hallitus kokoontuu tarvittaessa.
• Osallistutaan aluejärjestön kokouksiin.
• Puheenjohtaja osallistuu Suomen Yrittäjien puheenjohtajapäiville.
• Osallistutaan Kielan piha-alueen kuntoon saattamiseksi talkoopäiville.
• Ollaan osaltamme mukana edistämässä alueen tärkeitä hankkeita ja osallistutaan tarvittaessa niiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Hallitus