Etsi

Toimintasuunnitelma 2014

Yleispuitteet 

 • Vahvistetaan yrittäjäjärjestöä hankkimalla uusia jäseniä, ja aktivoidaan heitä myös mukaan järjestön tapahtumiin. 
 • Pyritään toteuttamaan keskusjärjestön painopistealueita. 
 • Aktivoidaan kunnallista elinkeinotoimea ja kunnan kanssa käytävää keskustelua. 
 • Aktivoidaan yrittäjäyhdistyksen ja eri koulualojen yrittäjämyönteistä kasvatusta. 
 • Pyritään vaikuttamaan poliittisia päätöksiä yrittäjämyönteisemmäksi.  
 • Kokoonnutaan kunnanvaltuutettujen kanssa kunnan aamukahveilla

Edunvalvonta 

 • Pidetään yhteyttä Muonion kunnan ja elinkeinotoimen kanssa sekä osallistutaan seutukunnalliseen yhteistyöhön. 
 • Tuetaan Luoteis-Lapin matkailua ja sen kehittämistä.
 • Ollaan aktiivisia Muonion kunnan elinkeinostrategian toteutuksessa. 
 • Ollaan mukana luomassa yritysvaikutusarvioinnin käytön mallia osaksi Muonion kunnan päätöksentekoa.
 • Ollaan mukana luomassa uutta yhdistynyttä Lapin Yrittäjät ry:tä aktiivisella osallistumisella
 • Vaikutetaan aktiivisesti Muonion Paanat ry:n toiminnan kehittämiseen (jäsenyys sekä hallituspaikka Muonion Paanat ry:ssä)
 • Vaikutetaan alueelliseen hanketoimintaan ohjausryhmäedustuksella KyläKulttuuria Tuntureiden Maassa ry:ssä

Koulutustoiminta 

 • Osallistutaan aluejärjestön koulutustilaisuuksiin. 
 • Pyritään oman tarpeen mukaan järjestämään alueen koulutustilaisuuksia.  

Tiedotustoiminta 

 • Pyritään aktivoitumaan, jäsentiedotteet sähköpostitse ajankohtaisista asioista ja puolivuotiskalenteri järjestön nettisivuille.  
 • Nettisivujen kehittäminen; aktiivisempi päivittäminen, luettavuuden parantaminen yms.
 • Kokousilmoitukset Luoteis-Lappi- lehdessä

Vapaa-ajan harrastustoiminta 

 • Järjestetään yhteisiä retkiä ja tapahtumia. 
 • Joulutervehdys ja Joulukauden avajaiset marraskuun lopussa ennen joulumyyjäisiä            

Järjestötoiminta paikallisesti

 • Järjestetään sääntömääräiset kevätkokous toukokuussa ja syyskokous syys-marraskuussa. 
 • Hallitus kokoontuu tarvittaessa.
 • Osallistutaan aluejärjestön kokouksiin.
 • Puheenjohtaja osallistuu Suomen Yrittäjien puheenjohtajapäiville.
 • Ollaan osaltamme mukana edistämässä alueen tärkeitä hankkeita ja osallistutaan tarvittaessa niiden suunnitteluun ja toteutukseen.
 • Ollaan aktiivisesti mukana reitistö- ja palveluhankkeen valmistelussa sekä toteutuksessa
 • Ollaan mukana Ammattiopisto Lappian järjestämän Yritysideakilpailun järjestelyissä

 Hallitus