Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lahja, jota tarvitsemme yhä enemmän

Uusi teknologia mullistaa elämäämme. Näin on ollut aina tulenteosta höyrykoneeseen. Digitaalisen teknologian muutosvauhti on poikkeuksellisen ripeää. Digitalisaatio ajaa meitä kohti uutta taloutta, moninaisempaa yhteiskuntaa ja globaalisti verkottunutta ihmiskuntaa. Se tuo mukanaan ennennäkemättömiä mahdollisuuksia mutta myös visaisia haasteita.   

On olemassa yksi ainutlaatuinen taito, joka suojaa meitä muutokselta ja auttaa näkemään edessämme piilevät edistyksen väylät.

Se on oppiminen. Tätä taitoa meidän on käytettävä entistä enemmän, valppaammin ja johdonmukaisemmin. Oppiminen on ehtymätön mutta helposti laiminlyötävä lahjamme. 

Kykyjen uusi liitto 

Tarve oppia uutta kasvaa päivä päivältä. Teollisen aikakauden lähtökohdista rakennettu koulutusjärjestelmämme ei valitettavasti tähän tarpeeseen pysty vastaamaan. Siksi tarvitsemme ketterämmän ja muuntautumiskykyisemmän osaamisen järjestelmän, joka solmii uuden menestyksekkään liiton koneen ja ihmisen kykyjen välille.  

Digitaalisen yhteiskunnan osaamisjärjestelmän on oltava syklisempi ja tasapainoisempi kuin nykyinen. Sen on oltava yksilöä läpi elämän ravitseva ekosysteemi, joka kasvattaa ja kannustaa osaamisen ylläpitämiseen ja joka myös tarjoaa siihen yksilöllisiä ratkaisuja.  

Uudessa osaamisjärjestelmässä tärkeitä ovat sekä jatkuvasti oppiva yksilö että jatkuvasti kehittyvä yhteisö, esimerkiksi yritys. Järjestelmä tunnistaa näiden osaamistarpeita ja ohjaa aina niihin parhaiten vastaavaan palveluun. Järjestelmä koostuu muodollisista osaamisinstituutioista eli kouluista ja oppilaitoksista, epämuodollisista mutta nykyistä tunnustetummista oppimisympäristöistä, kuten työpaikoista, sekä näiden yhdistelmistä. Osaamisjärjestelmässä olennaisessa roolissa ovat myös oppimispalveluita tarjoavat ja oppimisteknologiaa kehittävät yrittäjät ja yritykset.  

Arvot kohdilleen 

Kouluttaminen, kasvattaminen ja opettaminen ovat jatkossakin yhteiskuntamme osaamista ja sivistystä rakentavan järjestelmän tärkeimpiä toimintoja. Ne ja näitä tehtäviä hoitavat instituutiot eivät kuitenkaan ole järjestelmän päämäärä tai itseisarvo – oppija, oppiminen ja osaaminen ovat. Tärkeintä ei ole se, missä, miten tai kenen toimesta osaaminen rakentuu, kunhan sitä osoitetusti syntyy. 

Yrittäjäjärjestössä haluamme, että osaamisen ekosysteemin taimien istutus aloitetaan viipymättä. Samalla hyväksymme sen, että systeemi ei koskaan saavuta täyttä mittaansa, vaan se kasvaa jatkuvasti. Kantaakseen hedelmää osaamisen ekosysteemin on oltava perusluonteeltaan vankasti yrittäjämäinen: sen on katsottava eteenpäin, elettävä innostuksesta, tartuttava tilaisuuksiin mutta tunnistettava riskit. 

 

Joonas Mikkilä
digi- ja koulutusasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät

 

Joonas Mikkilä

Suomen Yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö, joka vastaa järjestön korkeakoulu- ja innovaatiopoliittisista sekä digitalisaatioon liittyvistä asioista.