Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Rohkeutta omistajanvaihdoksiin

Omistajanvaihdos on luonnollinen osa yrityksen elinkaarta. Varsinkin kannattavan yrityksen omistajanvaihdos tuottaa hyötyjä, joiden rakentamiseen uudella, perustettavalla yrityksellä saattaisi mennä vuosia.

Miksi sitten omistajanvaihdoksia tapahtuu niin vähän tai ainakin niihin ryhdytään usein liian myöhäisessä vaiheessa? Kannattavan yrityksen omistajanvaihdos kun olisi tutkimustenkin mukaan selvästi riskittömämpi vaihtoehto aloittaa yrittäminen kuin uuden yrityksen perustamisella aloitettu yritystoiminta.

Yrittäjän ikääntymisen myötä yritystoiminta alkaa usein hiipua. Päätös luopumiseen voi olla henkisesti vaikea, sillä usein puhutaan elämäntyöstä luopumisesta. Eläkkeen määrä, pelko tulevaisuudesta, sopivan jatkajan löytämisen vaikeus ja yritystoiminnan jo mahdollinen hiipuminen sekä myös toimitilojen ikääntyminen voivat nostaa kynnystä entisestään. Myös toimiala ja toimintaympäristö sekä yrittäjän liika henkilöityminen yritykseen tuovat omat haasteensa. Osa näistä voi vaikuttavaa merkittävästi myös mahdollisen ostajan ostohalukkuuteen. Hyvin merkittävä kaupan este voi olla hinnan epärealistisuus, sillä myös ostajan on hyväksyttävä hinta. Tunteiden merkitystä ei sovi väheksyä, mutta niiden ei saisi kuitenkaan antaa liikaa hallita. Usein hintapyyntöjä korottaa kokonaisuuteen kuuluva kiinteistö, jolle ostaja ei laske myyjän mielestä riittävää lisäarvoa.

Joskus omistajanvaihdos tapahtuu sukupolvenvaihdoksen kautta. Liiketoiminnan kannalta se on usein positiivinen asia ja tuo yritykseen uutta nostetta. Erilaiset vaihtoehtoiset ja ajallisesti ajoitetut ja suunnitellut luovutustavat voivat auttaa perheen sisäisissä ratkaisuissa yrityksen toiminnan jatkumista. Liika ajan kuluminen ja päättämättömyys voi kuitenkin karkottaa myös perheen sisäisen jatkajan kiinnostuksen yritykseen.

Yritys myydään usein kilpailevalle yritykselle, alihankkijalle, asiakkaalle tai muulle alalla toimivalle. Hyvin usein saman arvomaailman jakaminen ja kohtaaminen voi johtaa yrityskauppaan. Kerran yrityksensä myynyt tai ostanut voi toteuttaa sen uudestaan.

Joka tapauksessa prosessiin tulee käyttää aikaa ja usein myös oman tilitoimiston ja muun ammattitaitoisen tahon käyttäminen on kannattavaa. Aluksi on myös tiedettävä, mitä yrityksessä on myytävänä. Osakekaupassa myyjän omistuksessa olevat osakkeet myydään uudelle omistajalle, jolloin kaikki oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle omistajalle. Liiketoimintakaupassa yritys myy liiketoimintansa ostajalle. Kaupan muoto vaikuttaa myös verotukseen.

Tulevana vuosikymmenenä omistajanvaihdos tulee Suomessa koskettamaan kymmeniä tuhansia yrityksiä Suomessa. Myös Lapissa tämä tulee eteen sadoilla yrityksillä. Lapissa yhä merkittävämpi osa myytävistä yrityksistä on matkailu- tai matkailua tavalla tai toisella palvelevia yrityksiä. Kuitenkin omistajanvaihdos on lopulta luonnollinen prosessi. Yritystoiminnan jatkuminen on myös kansantalouden kannalta merkittävää ja yrityskauppojen toteutuminen on myös sitä kautta tärkeää.

Ensimmäinen askel kohti yrityskauppaa, myyntiä tai ostamista, kannattaa ottaa hyvissä ajoin. Luotettava asiantuntijaverkosto auttaa selvittämään pulmatilanteet, sillä jokainen yrityskauppa on kuitenkin yksilöllinen, ainutlaatuinen ja arvokas.

 

Lapin yritystreffit – myyjän ja ostajan kohtauspaikka 24.10.2019 on erinomainen tilaisuus kuulla yritystarinoita, verkostoitua, tavata yrittäjiä ja yritysten edustajia sekä myös sopia nopeita tapaamisia itse sopimiesi kontaktien kanssa. Erityisesti yritystoiminnasta luopumista pohtivia yrittäjiä ja potentiaalisia uusia jatkajia toivotaan tulevan kohtaamaan toisensa. Paikalle tuleva voi myös kuvauttaa ja saada itsestään profiilikuvan.

Ilkka Haavikko
Ilkka Haavikko

Kirjoittaja toimii ReStartUp – Uusi startti yritykselle –hankkeen projektipäällikkönä. Hankkeen tavoitteena on saada yritystoiminnasta luopumista pohtivat yrittäjät ja potentiaaliset uudet jatkajat kohtaamaan toisensa. Lisäksi tavoitteena on tuottaa omistajanvaihdoksiin liittyvää osaamista ja liiketoiminnan kasvua sekä uutta tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyötä ja yrittäjyyttä.