Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedotteet

 

Tornion Yrittäjät ry                                                      TIEDOTE 25.3.2020

 

TORNION YRITTÄJÄT ESITTÄÄ TORNION KAUPUNGILLE TOIMIA KORONAEPIDEMIAN VAIKUTUSTEN LIEVENTÄMISEKSI

 

Tornion Yrittäjät esittää konkreettisia toimia Tornion pienten ja keskisuurten yritysten siivittämiseksi tämän koronavirusepidemian ja sen jälkiseurausten tuottamien negatiivisten seurausten yli.  Kaikkia epidemian aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia tulee pyrkiä minimoimaan. 

On saatava mahdollisimman nopeasti keskusteluyhteys koskien tätä poikkeuksellista tilannetta kaupungin ja yrittäjien välille, jotta tehtävät toimet ovat oikeita ja mahdollisimman osuvia. Oikeat ja osuvat toimet mahdollistavat parhaimmillaan yritysten ja niiden työntekijöiden veronmaksun tulevaisuudessakin.

Yrittäjien ahdinko kasvaa epidemian pitkittyessä. Nyt pitää miettiä niitä toimia, joita on mahdollista toteuttaa tässä vaikeassa tilanteessa. Tornion Yrittäjien mielestä poikkeuksellinen tilanne vaatii poikkeuksellisia toimia.

Tornion Yrittäjät esittää kirjelmässään muun muassa seuraavaa:

- Tornion kaupunki nimeäisi yhdessä yrittäjäyhdistyksen kanssa edustajan kaikkiin taloudellisia asioita ja toimia pohtiviin kriisityöryhmiin, joita on koronakriisin seurauksena perustettu tai perustetaan. 

- Tornion kaupunki huomioisi toimillaan vaikeissa maksuvalmiuksissa olevia yrittäjiä.

- Tornion kaupungin maksusuoritukset yrittäjille hoidetaan mahdollisimman nopeasti kassakriisin estämiseksi.

- Tornion kaupungin tiloissa olevien yrittäjien vuokrat jätetään perimättä määräajalta. Tämä tulee koskettaa ainakin niitä, joiden yritystoiminta on käytännössä loppunut ja jotka ovat tilanteen vuoksi maksuvaikeuksissa. Muidenkin osalta on hyvä tarkastella, onko tarvetta vuokranalennuksille hetkellisesti.

- Tornion kaupunki ottaisi huomioon mahdollisuuksien mukaan paikalliset pienet ja keskisuuret yritykset hankinnoissaan.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Tornion Yrittäjät ry                                                      TIEDOTE 11.11.2019

 

MARTTI KANKAANRANTA JATKAA TORNION YRITTÄJIEN PUHEENJOHTAJANA

 

Tornion Yrittäjien syyskokouksessa valittiin uusi hallitus vuodelle 2020. 

Uusina hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin Tapio Antinmaa (Asianajotoimisto Tapio Antinmaa), Hannu Salmi (Torpin Pikahuolto Oy), Sanna Vanhapiha (Ryhmäliikuntakeskus Hyväfiilis Oy), Jaana Saloniemi (Sf-Cliniken Oy) ja Tiia Peräntie (Tornion KaMa-Palvelut Oy).

Hallituksessa jatkavat Liisa Koivisto (Farm Escape Tornio), Juhani Maliniemi (Kuljetus Maliniemi Oy), Tuomo Svenn (TSV Rakennus Oy), Marko Vanhapiha (Stemma Tornio/Telekaluste Oy), Päivi Häkkinen (Tatun Tarvike Oy) ja puheenjohtajana Martti Kankaanranta (Yrityspalvelu Kankaanranta T:mi).

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Tornion Yrittäjät ry                                                      TIEDOTE 10.10.2019

 

SUKUPOLVENVAIHDOS KaMa-PALVELUISSA

 

Tornion KaMa-Palvelut Oy:ssä on toteutunut sukupolvenvaihdos 1.10.2019.

Yrityksen omistajiksi on vaihtunut Jani Marttila, Tiia Peräntie ja Aki Marttila.

Toiminnassa ei tapahdu muutoksia, myös vastuualueet säilyvät ennallaan.

Yrityksen Toimitusjohtajaksi on nimitetty Tiia Peräntie.

 

Toimintaa jatketaan samojen arvojen mukaisesti.

Meille on edelleen tärkeää lappilaisuus sekä lappilainen yrittäjyys.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Tornion Yrittäjät ry                                                      TIEDOTE 16.9.2019

 

TORMETS OY 50 VUOTTA

 

Tormets Oy:n yrittäjätoiminta on jatkunut 50 vuotta, vuodesta 1969 lähtien.

Yritys on palkinnut juhlavuonna pitkäaikaisia työntekijöitään.

Yrittäjäneuvos Matti Kurttio ja talouspäällikkö Tarja Kurttio on palkittu yrittäjän timanttiristillä 30 vuoden yrittäjätoiminnasta.

Työntekijän timantti 30 ansioristillä on palkittu Veli Matti Sunnari.

Työntekijän kultaisella ansioristillä on palkittu Jyrki Hakalin, Jarno Hallikainen, Niilo Keskitalo, Esko Korhola, Jorma Kurttio ja Osmo Uusiautti.

Työntekijän hopeisella ansioristillä on palkittu Ville Ala-Hurula, Marko Angeria, Mika Buska, Pekka Hirsikangas, Kimmo Hyvärinen, Riku Härmä, Eero Kaartinen, Tapani Keinänen, Anssi Keisu, Tuomas Keltti, Jukka Kittilä, Harri Korhonen, Kati Korkeamaa, Matti Kotiranta, Jyrki Kujala, Aki Kuokkanen, Ilkka Kuusisto, Topi-Lassi Mäkilä, Mikko Pekkala, Jukka Portti, Harri Pruikkonen, Mika Raudasoja, Jouko Tuokkola, Jarkko Turunen, Martti Törmänen, Jukka Virkberg

50-vuotiaan metallisorvaamon tarina

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Martti Kankaanranta, Tornion Yrittäjät ry, 0500 693 745,

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

TORNION YRITTÄJÄT 40-VUOTTA

Tornion Yrittäjät täyttää tänä vuonna 40 vuotta.  Torniolaisia yrittäjiä oli ollut kyllä mukana jo ennen Tornion paikallisyhdistyksen perustamista alueellisella tasolla Kemi-Tornionlaakson Yrittäjien yhdistyksessä ja myöhemmin Länsipohjan Yrittäjissä.

Tornion Yrittäjät on nyt yksi 21:stä Lapin Yrittäjiin kuuluvasta kuntakohtaisesta paikallisyhdistyksestä, joka toimii Torniossa yrittäjyyden puolestapuhujana. Tornion Yrittäjät ottaa kantaa yrittäjille tärkeisiin asioihin, tekee yhteistyötä kunnan ja koulujen, sekä rajat ylittävää kanssakäymistä Haaparannan yrittäjien kanssa. Kanssakäyminen ja yhteistyö Kemi-Tornion seutukunnan yrittäjäyhdistysten ja Lapin Yrittäjien kanssa pidetään tärkeänä toimintamuotona. 

Yrittäjyydellä ja 100-vuotiaalla suomalaisella yhteiskunnalla on paljon yhteistä.  Yrittäjät ja liikemiehet työntekijöidensä kanssa ovat luoneet suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan.  Yrittäjien sanoma kaupunkiin päin on se, että kaupungin positiivinen asenne ja aktiivisuus alueellisiin kehittämis- ja yhteistyöorganisaatioihin niin kotimaassa kuin rajakaupungin statuksella rajat ylittäviin yhteistyöorganisaatioihin on Torniossa kehittämisasioiden painopistettä, toteaa Tornion Yrittäjien puheenjohtaja Martti Kankaanranta.  Tornion tulee käyttää elinvoimansa vahvistamiseen sijaintinsa lähialueiden mahdollisuuksia 360 asteen alueella.  Mikäli rajantakainen puoli jää huomiotta on käytössä vain 180 astetta.

Elinvoima tulee nähdä kuntajohtamisen perustehtävänä ja sitä johdetaan viestinnällä.  Elinvoima ja julkinen keskustelu kietoutuvat yhteen.  Kankaanrannan mukaan tässä keskustelussa Tornion Yrittäjät haluaa olla mukana.  Elinvoiman edistäminen ja elinvoimajohtaminen tarvitsevat tehokkuutensa tueksi myös suuren yleisön tietoisuutta ja koko kuntayhteisön sitoutumisen yhteisiin kehityshankkeisiin. Julkinen keskustelu muovaa mielikuvia kunnasta ja sen vireydentilasta.  Avoimuus on tässä avainasia.  Myös tänään toukokuun 8. päivänä tapahtuva Tornion kehitysyhtiö Team Botnia Oy:n ja Tornion Yrittäjien avoimien ovien päivä pyrkii toteuttamaan tätä avoimuutta.  

Juhlavuotenaan Tornion Yrittäjät pyrkii kaikin tavoin pitämään esillä torniolaisten yrittäjien ja yritysten merkityksestä torniolaisten hyvinvointiin.  Muun muassa aamukahvitilaisuudet eri teemoilla, Yrittäjän päivä 6.9. ja Meri-Lapin viiden yrittäjäyhdistyksen gaala Torniossa 25.10. kuuluvat juhlavuoden ohjelmaan.

Avoimet ovet Bothnian Business Housella, Team Botnia Oy 20 vuotta ja Tornion Yrittäjät 40 vuotta.

Torniossa toimiva kehitysyhtiö Team Botnia Oy ja samoissa toimitiloissa toimiva Tornion Yrittäjät ry juhlivat pyöreitä vuosia avoimien ovien merkeissä keskiviikkona 8.5. Aamupäivän ohjelmassa mm. Tornion Yrittäjien hallituksen jäsenet Maria Keskimaunu ja Pekka Hacklin kertoivat omista kokemuksistaan yrittäjäyhdistyksen toiminnasta. Team Botnian meneillään olevista hankkeista sekä katsauksesta tulevaan kertoi Team Botnian uusi toimitusjohtaja Marko Alamartimo.

 

8.5.2019

 


 

 

TIEDOTE 24.1.2019

 

PERÄNTIE VALITTIIN YRITTÄJIEN VARAPUHEENJOHTAJAKSI – MATKAILU PUHUTTI

Tornion KaMa-Palvelut Oy:n yrittäjä Tiia Peräntie valittiin Tornion Yrittäjien hallituksen järjestäytymiskokouksessa paikallisyhdistyksen varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajana jatkaa Martti Kankaanranta, Yrityspalvelu Kankaanranta.

Hallituksen muu kokoonpano 2019 on: Päivi Häkkinen Tatun Tarvike Oy; Maria Keskimaunu, Kahvila ja Pitopalvelu Roosamaria Oy; Pekka Hacklin, Insinööritoimisto 3D Hacklin Oy; Susanna Niskala-Sorsa, Expert; Jaana Saloniemi, Sf Cliniken Oy; Liisa Koivisto, Farm Escape Tornio; Juhani Maliniemi, Kuljetus Maliniemi Oy;  Marko Vanhapiha,  Stemma Tornio/Telekaluste Oy; Tuomo Svenn, TSV Rakennus Oy.  Sihteerinä ja rahastonhoitajana jatkaa Päivi Alapartanen.  Yhteystiedot löytyvät Tornion Yrittäjien kotisivulta www.yrittajat.fi/tornio

Tornion Yrittäjien 40 -vuotisjuhlavuotena tapahtuu.  Seuraamalla Tornion Yrittäjien kotisivulta ja sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa viestintää, pysyt ajan tasalla tapahtumatarjonnasta.  Kotisivulla ollut vuosikello päivittyy vielä alkuvuodesta.

Tornion matkailuelinkeinon kehittäminen

Kokouksessa käytiin vilkasta keskustelua alueen matkailusta ja siitä, miten Tornion matkailun masterplan selvitys onnistuu asemoimaan Tornion matkailuelinkeinon alueelliseen ja lappilaiseen kehitysvaiheeseen.  On selvää, että Tornio ei voi jäädä matkailun kehittämisessä yksin.  Yhteistyön ”helmet” alueen ja koko Lapin kanssa on löydettävä.  Kemin matkailun tilannetta ja kehitysnäkymiä alueelle ja koko Lapille pidettiin todella merkittävänä asiana. 

Kemin kehitys on jopa satumainen ja siitä poikii hyvää koko Lapin alueelle.  Kemin matkailun kehittämisessä on rohkeiden ideoiden lisäksi satsattu ja satsataan taloudellisia resursseja. Talvimatkailun rinnalla kehittyy myös kesämatkailu.  On hienoa, että Kemin Matkailu Oy ja Meri-Lapin Matkailu Oy ovat yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa ottaneet Perämeren jääkannen, puhtaat rannat, kuultavat auringonlaskut, loimuavat revontulet ja kolmen alueella olevan lohijoen kulttuurit ja tarinat käyttöönsä.  Tämä kehitys ei ole tapahtunut hetkessä, vaan pitkän ja määrätietoisen työn tuloksena. Tornion matkailuelinkeinon nousemiseen odotetaan masterplanin rohkeita linjauksia ja ehdotus taloudellisten resurssien allokointiin.  Tornion Yrittäjien hallitus tulee pyytämään masterplanin tekijää/tekijöitä kokoukseensa kevään aikana. 

Eduskuntavaalit lähestyvät ja Suomen Yrittäjien Kasva Suomi -bussikiertue starttaa 18. helmikuuta Sampokeskuksesta. Rovaniemeltä bussikiertueen matka jatkuu 19.2. Tornioon ja Kemiin. Torniossa ollaan aamupäivällä ja Kemissä iltapäivällä.

Kiertueella haluamme vaihtaa ajatuksia mahdollisimman monen yrittäjän kanssa. Tule nauttimaan kupillinen yrittäjäkahveille ja juttelemaan kanssamme. Pääset keskustelemaan eri puolueiden eduskuntavaaliehdokkaiden kanssa. Suomen Yrittäjät haluaa tehdä Suomesta maailman parhaan maan yrittäjälle.   

 

Lisätietoja:

Martti Kankaanranta 0500 693 745

Katri Åström 040 8013134