Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Eettiset ohjeet

Tornion yrittäjien toiminnalla on suuri merkitys yrittämiselle ja pk-yritystoiminnolle. Laadukkaan ja ammattitaitoisen edunvalvonnan ja yhteiskuntavaikuttamisen avulla luodaan alueen yrityksille kilpailukykyiset olosuhteet, ja samalla luodaan myös -yhteistyössä Tornion yrittäjien kanssa - Tornion seudusta houkutteleva ja hyvinvoiva kunta.
 

 

Tornion Yrittäjät ry:n toiminnalla on suuri merkitys yrittämiselle ja pk-yritystoiminnalle. Laadukkaan ja ammattitaitoisen edunvalvonnan ja yhteiskuntavaikuttamisen avulla luodaan alueen yrityksille kilpailukykyiset olosuhteet ja samalla Tornion seudusta houkutteleva ja hyvinvoiva kunta.

 

Toimintaympäristön nopea muutos ja koko yrittäjäjärjestön vahva kasvu edellyttää järjestön nimissä toimivalta yhä enemmän asiantuntemusta ja kaikin puolin laadukasta ja hyväksyttävää toimintatapaa.

 

Näillä eettisillä ohjeilla turvataan Tornion Yrittäjät ry:n luottamushenkilöiden ja toimihenkilöiden korkeatasoinen ja oikeudenmukainen edunvalvontatoiminta.

 

Eettiset ohjeet ovat Tornion Yrittäjät ry:n kaiken edunvalvonnan toimintatavan perusta, missä järjestön ja jäsenistön etu on ensisijalla kaikissa olosuhteissa. Lisäksi ohjeet auttavat myös ymmärtämään jääviyden merkityksen.

 

Henkilön, joka toimii Tornion Yrittäjät ry:n luottamushenkilönä tai toimihenkilönä edunvalvontatehtävissä tulee:

 

 

 

Ohje 1. / Toimia yrittäjien ja yrittäjäjärjestön parhaaksi

Kaikin tavoin edistää ja parantaa yrittäjien ja pk-yritysten toimintaa sekä toimia yrittäjäjärjestön parhaaksi.

 

Sisällyttää, että kyse on jäsenyritysten valtuuttamasta palvelutehtävästä jossa ”kenelle valtaa annetaan, siltä paljon vaaditaan”

 

Ohje 2. / Jäävätä tarvittaessa

Tiedostaa, milloin toimii tai esiintyy järjestön edustajana ja milloin yksityishenkilönä ja omassa asiassa.

 

Välttää tilanteita ja toimenpiteitä, joihin liittyy todellinen tai potentiaalinen eturistiriita järjestön edunvalvonnan tai oman yritystoiminnan välillä.

 

Ohje 3. / Riippumattomasti

               Toimia puoluepoliittisesti riippumattomasti ja tasapuolisesti.

 

Ohje 4. / Asiantuntevasti

Valmistautua edunvalvontatehtävään hyvin keräämällä käsiteltävästä asiasta tietoa ja varmistamalla yrittäjäjärjestön kanta.

 

Perustaa edunvalvontatyö mahdollisimman paljon oikeaan ja tutkittuun tietoon sekä tuoda esille tiedon lähde.

 

Ohje 5. / Rehellisesti ja oikeudenmukaisesti

Toimia edunvalvontatyössä rehellisesti eli tehdä tai sanoa sellaista mikä on totta ja mitä voi puolustaa kenen tahansa edessä.

 

Toimia siten, että teot ja puheet vastaavat toisiaan.

 

Ohje 6. / Tasapuolisesti

Hoitaa edunvalvontatyötä siten, että kohtelee niin eri toimialojen yrittäjiä kuin erikokoisia yrityksiä tasapuolisesti.

 

Valita epävarmoissa tilanteissa vaihtoehto, joka edistää parhaiten ja laajimmin yrittäjien hyvinvointia tai pk -yritysten kilpailukykyä.

 

Kohdella eri sidosryhmiä ja näiden edustajia kaikissa toimissa, neuvotteluissa ja kannanotoissa reilusti ja tasapuolisesti.

 

Ohje 7. / Yhteistyöhakuisesti ja positiivisesti

Hoitaa edunvalvonnan ja yhteiskuntavaikuttamisen tehtävää siten, että se edistää niin yrittäjien, järjestön kuin sidosryhmien keskinäisiä suhteita.

 

Vaikuttaa positiivisella yhteistyöhakuisella asenteella yrittämisen ja pk-yritysten toimintaympäristön kehittämiseen ja toimia tavalla, joka ylläpitää ja vahvistaa yrittäjäjärjestön mainetta.

 

Ohje 8. / Eettisiä ohjeita vaalien

Mikäli joku kokee, että järjestötoiminnassa mukana oleva toimii näiden ohjeiden vastaisesti, on otettava yhteyttä ensisijaisesti oman yhdistyksen puheenjohtajaan.