Otteita Tornion Yrittäjien lausunnosta strategialuonnokseen | Yrittajat.fi

Etsi

Järjestö

Otteita Tornion Yrittäjien lausunnosta strategialuonnokseen

TORNION KAUPUNKISTRATEGIALUONNOKSESTA

Tornion Yrittäjien mielestä kaupunkistrategialuonnoksessa on selkeä kirjaus asiakirjan tarkoituksesta ja sitoutumisesta seurantaan. Tornion kaupungin valtuustokauden strategiset tavoitteet 2017 – 2021; houkutteleva kehittyvä kaupunki, toimivat ja uudistuvat palvelut, osallistuva torniolainen ja toimiva kaupunkikonserni ovat todella tavoiteltavissa olevia asioita.  

Tornion kaupungin toimintaperiaatteet; asiakaslähtöisyys ja palveluhenkisyys, jonka keskiössä on tyytyväinen asiakas.  Tämä luonnollisesti edellyttää sitä, että Tornion kaupunki elää ajassa sekä uudistaa palveluita ja palveluprosessejaan ulkoisen ja sisäisen toimintaympäristön haasteisiin vastaten. Tornion Yrittäjien mielestä tämä kaikki saattaa olla muuttuvassa toimintaympäristössä, sote- ja maakuntauudistuksessa, haasteellinen, mutta kovin tärkeä tehtävä. On torniolaisten yritysten etu, että esimerkiksi elinkeino- ja hankintapalvelut on saatavissa lähellä. Rakentava yhteistyö maakunnan kanssa on tärkeää.

Tornion kaupungin strategiatavoite on, että yksityisen sektorin markkinalähtöinen työpaikkamäärä kasvaa ja investoinnit lisääntyvät. On huomioitava, että työmarkkinat ovat murroksessa ja se on pysyvää.  Murros koskee myös kaupungin organisaatiota. Strategisen henkilöstöjohtamisen ja johtamisjärjestelmän kehittämistavoitteissa on strategialuonnoksen toimenpiteissä hyviä kirjauksia, joihin voisi lisätä digitalisaation tuomat mahdollisuudet tehdä myös kaupunkikonsernissa töitä eri tavalla ja eri paikoissa.

Yrittäjien mielestä kaupunkistrategiassa on hyviä kirjauksia elinkeinoelämän näkökulmasta. Toteuttamisen sisältö sitten ratkaisee, miten torniolaiset yritykset saavat näistä toimenpiteistä lisäarvoa ja mahdollisesti jopa kilpailukykyä, ja miten houkutteleva Tornio on yrittäjille ja yrityksille.  

 

Asioita, joita tulee tarkemmin pohtia ja selkeyttää, ja jotka tulisi sisältyä kaupunkistrategiaan/toimenpiteisiin:

- Elinkeino- ja hankintapalvelut tulee pitää lähellä. Määritellään teesit hyvään julkiseen hankintaan, ja tehdään ne tutuiksi yrittäjille.

- Elinkeinopolitiikassa on huomioitava tiivis yhteistyö naapurikuntien, seutukunnan ja maakunnan kanssa, sekä Haaparanta- ja lähialueyhteistyö.

- Koko kaupunkikonsernissa hyödynnetään digitalisaation tuomat mahdollisuudet tehdä töitä eri tavalla ja eri paikoissa.

- Yritysvaikutusten arviointi tulee ottaa käyttöön kaikessa päätöksenteossa.

- TornioHaaparanta Silkkitien solmukohdaksi, mikä edellyttää tavaraterminaalin rakentamista TornioHaaparantaan yhteistyössä Haaparannan kanssa.

- Tornion tulisi edelleen tehdä markkinointia omista vahvuuksista EU-alueella sijaitsevana kehittyneenä teollisuuden paikkakuntana.

- Kaupungin lisäpanostus matkailuelinkeinon nostamiseksi merkittäväksi elinkeinoksi ja työllistäjäksi: a) Kaupunki panostaa voimakkaasti matkailualan yhteistyön edistämiseen. Tornion matkailun master plan`ssa tarkastellaan Tornion aluetta laajempana kokonaisuutena, mukana Meri-Lappi, jokialueet sekä matkailuun liittyvät elementit Ruotsin puolelta ja Tornionlaaksossa, myös yhteistyö koko Lapin vahvalla matkailu-toimialalla on tärkeää, b) Kaupunki ei panosta taloudellisesti matkailuun, vaan markkinoi Torniota matkailualan yrityksille ja houkuttelee niitä investoimaan Tornioon (mm. Kemi tekee selvitystä ulkomaisten matkailijoiden taloudellisesta merkityksestä, jonka pohjalta sitten markkinoi Kemiä investointikohteena ulkomaisille yrityksille – olisiko tässä yhteistyön paikka!) c) Kaupunki panostaa matkailuelinkeinoa hyödyntävään infraan, d) Kaupunki panostaa taloudellisesti matkailuun? 

 

Koulutus, oppilaitosyhteistyö ja opiskelijoiden verkostoituminen yritysten kanssa

Kaupungin tulee panostaa sellaiseen oppilaitosyhteistyöhön, jonka tuloksena opiskelijoiden ja yritysten vuorovaikutus ja verkostoituminen lisääntyvät, ja että yksikään torniolainen nuori ei jää vaille koulutusta ja tutkintoa.

 

Tornio on myös vahva maaseutu- ja maatalouspitäjä


Kuva: Lapin materiaalipankki, kuvaaja Terhi Tuovinen

 

Maa- ja metsätalouden, mutta kehittämisnäkemystä myös laajemmin luontaistuotealaan tulisi sisältyä strategiaan.

Maaseutupalveluiden järjestäminen ja saatavuus turvataan tulevaisuudessakin.  Palveluresurssien lisääminen Torniossa on perusteltua, koska Tornio on maatalouden ja maaseutuelinkeinojen merkittävin ja kehittyvä kunta Lapissa. Tässä rakentava yhteistyö maakunnan kanssa on avainasia.

 

Martti Kankaanranta
puheenjohtaja
Tornion Yrittäjät