Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Mestarin ja kisällin tutkinnot

 

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALA

 

Kisällintutkinnot

Mestarintutkinnot

Aseseppäkisällin ammattitutkinto
Hopeasepän ammattitutkinto
Kaivertajan ammattitutkinto
Keramiikkakisällin ammattitutkinto
Kiviseppäkisällin ammattitutkinto
Kultaajakisällin ammattitutkinto
Kultasepän ammattitutkinto
Käsityöntekijän ammattitutkinto
Lasinpuhaltajakisällin ammattitutkinto
Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto
Maalarin ammattitutkinto
Mallinrakentajakisällin ammattitutkinto
Puusepänalan ammattitutkinto
Restaurointikisällin ammattitutkinto
Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto
Seppäkisällin ammattitutkinto
Sisustusalan ammattitutkinto
Soitinrakentajakisällin ammattitutkinto
Tekstiilialan ammattitutkinto
Vaatetusalan ammattitutkinto
Veneenrakentajan ammattitutkinto
Verhoilijan ammattitutkinto

Aseseppämestarin erikoisammattitutkinto
Hopeaseppämestarin erikoisammattitutkinto
Kaivertajamestarin erikoisammattitutkinto
Keramiikkamestarin erikoisammattitutkinto
Kiviseppämestarin erikoisammattitutkinto
Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto
Käsityömestarin erikoisammattitutkinto
Kultaseppämestarin erikoisammattitutkinto
Lasinpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto
Maalarimestarin erikoisammattitutkinto
Mallinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto
Puusepänalan erikoisammattitutkinto
Restaurointimestarin erikoisammattitutkinto
Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto
Seppämestarin erikoisammattitutkinto
Sisustusalan erikoisammattitutkinto
Soitinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto
Tekstiilialan erikoisammattitutkinto
Vaatetusalan erikoisammattitutkinto
Venemestarin erikoisammattitutkinto
Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto

VIESTINTÄ- JA INFORMAATIOTIETEET

 

Kisällintutkinnot

Mestarintutkinnot

 Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän erikoisammattitukinto 

Valokuvaajan ammattitutkinto

Valokuvaajan erikoisammattitutkinto

LIIKETALOUS JA KAUPPA

Kisällintutkinnot

Mestarintutkinnot

Virastomestarin ammattitutkinto
Yrittäjän ammattitutkinto

Johtamisen erikoisammattitutkinto
Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

ARKKITEHTUURI JA RAKENTAMINEN

Kisällintutkinnot

Mestarintutkinnot

Ammattisukeltajan ammattitutkinto (osan tutkinnosta muodostaa kevytsukeltajan tutkinto)
Ilmastointiasentajan ammattitutkinto
Ilmastointijärjestelmien puhdistajan ammattitutkinto
Kaukolämpöasentajan ammattitutkinto
Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto
Kylmäasentajan ammattitutkinto
Lattianpäällystäjän ammattitutkinto
Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto
Maarakennusalan ammattitutkinto
Putkiasentajan ammattitutkinto
Rakennustuotannon ammattitutkinto
Rakennustuotealan ammattitutkinto
Rakennuspeltisepän ammattitutkinto
Talonrakennusalan ammattitutkinto
Teknisen eristäjän ammattitutkinto
Teknisen piirtäjän ammattitutkinto
Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto
Vesihuoltoalan ammattitutkinto

 

Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto
Kaukolämpöyliasentajan erikoisammattitutkinto
Kiinteistönhoitajan erikoisammattitutkinto
Kylmämestarin erikoisammattitutkinto
Lattiamestarin erikoisammattitutkinto
Maarakennusalan erikoisammattitutkinto
Putkiasentajan erikoisammattitutkinto
Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto
Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto
Rakennuspeltisepän erikoisammattitutkinto

KONE-, METALLI- JA ENERGIATEKNIIKKA

Kisällintutkinnot

Mestarintutkinnot

Hissiasentajan ammattitutkinto
Hitsaajan  ammattitutkinto
Kaivosalan ammattitutkinto
Koneenasentajan ammattitutkinto
Koneistajan  ammattitutkinto 
Laivanrakentajan ammattitutkinto
Levytekniikan ammattitutkinto
Metallien jalostuksen ammattitutkinto
Työvälinevalmistajan ammattitutkinto
Valajan ammattitutkinto
Valumallin valmistajan ammattitutkinto

Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto
Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto
Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto
Levytyömestarin erikoisammattitutkinto
Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto
Valajamestarin erikoisammattitutkinto
Valumallimestarin erikoisammattitutkinto

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA

Kisällintutkinnot

Mestarintutkinnot

Automaatioasentajan ammattitutkinto
Elektroniikka-asentajan ammattitutkinto
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden ammattitutkinto (Sähköteollisuuden
ammattitutkinto)
Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan ammattitutkinnot
Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto
Sähköasentajan ammattitutkinto
Sähkölaitosasentajan ammattitutkinto
Sähköverkkoasentajan ammattitutkinto
Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto

Automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto
Elektroniikkayliasentajan erikoisammattitutkinto
Sähkölaitosyliasentajan erikoisammattitutkinto
Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto
Sähköverkkoalan erikoisammattitutkinto
Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinto

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA

Kisällintutkinnot

Mestarintutkinnot

Tietokoneasentajan ammattitutkinto
Tietoliikenneasentajan ammattitutkinto
Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto

Tietokoneyliasentajan erikoisammattitutkinto
Tietoliikenneyliasentajan erikoisammattitutkinto
Tieto- ja tietoliikennetkiikan
erikoisammattitutkinto

GRAAFINEN JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

Kisällintutkinnot

Mestarintutkinnot

Digitaalipainajan ammattitutkinto
Jälkikäsittelykoneenhoitajan ammattitutkinto
Kirjansitojan ammattitutkinto
Painajan ammattitutkinto
Painopinnanvalmistajan ammattitutkinto

Faktorin erikoisammattitutkinto
Kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinto
Konesitojamestarin erikoisammattitutkinto
Painajamestarin erikoisammattitutkinto
Rotaatiomestarin erikoisammattitutkinto
Sivunvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto

ELINTARVIKEALA JA BIOTEKNIIKKA

Kisällintutkinnot

Mestarintutkinnot

Elintarvikejalostajan ammattitutkinto
Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto
Kondiittorin  ammattitutkinto
Leipomoteollisuuden ammattitutkinto
Leipurin ammattitutkinto
Lihanjalostajan ammattitutkinto
Lihateollisuuden ammattitutkinto
Maidonjalostajan ammattitutkinto
Meijeriteollisuuden ammattitutkinto

Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto
Kondiittorimestarin  erikoisammattitutkinto
Leipurimestarin  erikoisammattitutkinto

PROSESSI,- KEMIAN- JA MATERIAALITEKNIIKKA

Kisällintutkinnot

Mestarintutkinnot

Kemianteollisuuden ammattitutkinto
Korroosionestomaalarin ammattitutkinto
Maalarin ammattitutkinto
Kumialan ammattitutkinto
Lasikeraamisen alan ammattitutkinto
Levyalan ammattitutkinto
Muovimekaanikon ammattitutkinto
Paperiteollisuuden ammattitutkinto
Puusepän alan ammattitutkinto
Saha-alan ammattitutkinto
Teollisen pintakäsittelijän ammattitutkinto
Veneenrakentajan ammattitutkinto

Kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto
Levymestarin erikoisammattitutkinto
Maalarimestarin erikoisammattitutkinto
Muovitekniikan erikoisammattitutkinto
Paperiteollisuuden erikoisammattitutkinto
Pintakäsittelymestarin erikoisammattitutkinto
Puusepän alan erikoisammattitutkinto
Sahamestarin erikoisammattitutkinto
Venemestarin erikoisammattitutkinto

TEKSTIILI- JA VAATETUSTEKNIIKKA

Kisällintutkinnot

Mestarintutkinnot

Jalkinealan ammattitutkinto
Laukku- ja nahka-alan ammattitutkinto
Nahanvalmistajan ammattitutkinto
Tekstiilialan ammattitutkinto
Turkkurin ammattitutkinto
Vaatetusalan ammattitutkinto

Jalkinealan erikoisammattitutkinto
Laukku- ja nahkamestarin erikoisammattitutkinto
Nahanvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto
Tekstiilialan erikoisammattitutkinto
Turkkurimestarin erikoisammattitutkinto
Vaatetusalan erikoisammattitutkinto

AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKKA

Kisällintutkinnot

Mestarintutkinnot

Autokorimekaanikon ammattitutkinto
Automaalarin ammattitutkinto
Automekaanikon ammattitutkinto
Dieselmekaanikon ammattitutkinto
Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto
Lastinkäsittelyn ammattitutkinto
Metsäkoneasentajan ammattitutkinto
Pienkonemekaanikon  ammattitutkinto
Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto

Autokorimestarin erikoisammattitutkinto
Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto
Automekaanikon erikoisammattitutkinto

MUU TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN KOULUTUS

Kisällintutkinnot

Mestarintutkinnot

Kivimiehen ammattitutkinto
Kunnossapidon ammattitutkinto
Lukkosepän ammattitutkinto
Mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinto
Nuohoojan ammattitutkinto
Rautatiekaluston kunnossapidon ammattitutkinto
Sisustusalan ammattitutkinto
Varastoalan ammattitutkinto
Ympäristöhuollon ammattitutkinto 

Kunnossapidon erikoisammattitutkinto
Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto
Nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto
Sisustusalan erikoisammattitutkinto
Tekniikan erikoisammattitutkinto
Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto
Varastoalan erikoisammattitutkinto
Ympäristöalan erikoisammattitutkinto

MAATILATALOUS

Kisällintutkinnot

Mestarintutkinnot

Hevosvalmetajan ammattitutkinto
Karjatalouden ammattitutkinto
Kengityssepän ammattitutkinto
Luonnonmukaisen tuotannon ammattitutkinto
Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto
Mehiläistarhaajan ammattitutkinto
Viljelijän ammattitutkinto

Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto
Tallimestarin erikoisammattitutkinto

PUUTARHATALOUS

Kisällintutkinnot

Mestarintutkinnot

Arboristin ammattitutkinto
Floristin ammattitutkinto
Puistopuutarhurin ammattitutkinto
Vihersisustajan ammattitutkinto
Viinintuotannon ammattitutkinto
Viljelypuutarhurin ammattitutkinto

Floristimestarin erikoisammattitutkinto
Puistomestarin erikoisammattitutkint
Taimistomestarin erikoisammattitutkinto

KALATALOUS

Kisällintutkinnot

Mestarintutkinnot

Kalanjalostajan ammattitutkinto
Kalanviljelijän  ammattitutkinto
Kalastusoppaan ammattitutkinto

 

 

METSÄTALOUS

Kisällintutkinnot

Mestarintutkinnot

Bioenergia-alan ammattitutkinto
Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto
(osan tutkinnosta muodostaa yrittäjän ammattitutkinto)

Metsämestarin erikoisammattitutkinto

LUONTO- JA YMPÄRISTÖALA

Kisällintutkinnot

Mestarintutkinnot

Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto
Luonnontuotealan ammattitutkinto
Porotalouden ammattitutkinto
Ympäristöhuollon ammattitutkinto

Riistamestarin erikoisammattitutkinto
 

MUU LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN KOULUTUS

Kisällintutkinnot

Mestarintutkinnot

Golfkentänhoitajan ammattitutkinto

Golfkenttämestarin erikoisammattitutkinto
Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto

TERVEYSALA

Kisällintutkinnot

Mestarintutkinnot

Jalkojenhoidon ammattitutkinto
Kipsausalan ammattitutkinto
Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto

Kipsimestarin erikoisammattitutkinto

KUNTOUTUS JA LIIKUNTA

Kisällintutkinnot

Mestarintutkinnot

Hierojan ammattitutkinto
Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto

Hierojan erikoisammattitutkinto
Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto

TEKNISET TERVEYSPALVELUT

Kisällintutkinnot

Mestarintutkinnot

Optiikkahiojan ammattitutkinto
Välinehuoltajan ammattitutkinto

Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto

KAUNEUDENHOITOALA

Kisällintutkinnot

Mestarintutkinnot

Hiusalan ammattitutkinto

Hiusalan erikoisammattitutkinto
Kosmetologin erikoisammattitutkinto

MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA

Kisällintutkinnot

Mestarintutkinnot

Ravintolakokin ammattitutkinto
Suurtalouskokin ammattitutkinto
Tarjoilijan ammattitutkinto

Baarimestarin erikoisammattitutkinto
Dieettikokin erikoisammattitutkinto
Hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto
Ruokamestarin erikoisammattitutkinto

 

KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUT

Kisällintutkinnot

Mestarintutkinnot

Kotityöpalvelujen ammattitutkinto

 

PUHDISTUSPALVELUT

 

Kisällintutkinnot

Mestarintutkinnot

Laitoshuoltajan ammattitutkinto
Tekstiilihuollon ammattitutkinto

Pesulateknikon erikoisammattitutkinto
Siivousteknikon erikoisammattitutkinto
Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto